Ahol véget ér a valóság…ott kezdődik a hit ?… Az viszont kioltja a logikát….

Nagyon érdekes beszélgetések és hozzászólások alakultak az elmúlt néhány bejegyzés kapcsán. Mindez engem is egy hosszabb cikkre és kutakodásra buzdított. Elég sokat dolgoztam vele, míg összegyűjtöttem és létrejött ez a bejegyzés, ezért mielőtt egyből neki estek engem vagy másokat kritizálni, olvassátok is végig és hagyjátok leülepedni, mert húzós lehet egyesek számára a téma. Célom egy vita lezárása. Tudom, hogy kemény dió lesz…

A sok száz “kommentből” kedvem lett volna szerkeszteni egy összeállítást, hogy újra lássuk magunkat, de nem tettem, mert vissza lehet olvasni. Természetesen kinek-kinek vérmérséklete vagy nyitottsága befolyásolta a színvonalat…ahogy Józsi bácsi barátunk mondaná: “Mindenki a saját szintjén nyomorog….” 

Egy tényező viszont állandóan visszatér, ami csapdába ejt mindenkit:
Ami új, amivel nem találkoztunk még és nem tudjuk beilleszteni a meglévő világképünkbe/meggyőződéseinkbe, ott mindig előjön az a bizonyos fegyver:
A HIT + Isten + Jézus Krisztus. 

Önmagában a hittel semmi baj nincs,… a konfliktus ott jön létre mikor valaki mindent ezzel próbál megmagyarázni, igazolni …
Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy minden másfajta energiákban hívő, netán földönkívüli eredetünket hirdető vagy a ősi civilizációk máig ható szerepét alátámasztó emberek az Antikrisztus és Sátán szolgái, akik az ezoterikus New Age maszlagba bele vannak keveredve. Nagyjából sarkítva így látszik a helyzet kívülről. 

Jó tanács: Ezt feloldani lehetetlen, ezért a legcélszerűbb dolog tudatosan átengedni és nem leragadni benne ! 

A hittel nyilván nem lehet vitatkozni és láthatóan abba a tévedésbe ejti érvként használóját, hogy akkor egyértelműen neki van igaza és győzelem…, mert nem létezik semmi, amivel ki tudnának fogni az ő hitén és a sok hitetlen pedig elkárhozik majd….. Nem is kell meggyőzni, hiszen a világ eseményeit, az Univerzum titkait vagy a idegen civilizációk létét innen megközelíteni pont olyan, mint amikor ősi kincseket, titkokat kereső főhős sűrű pókhálókkal teli alagútba kerül és minél inkább kapálódzik, annál jobban beleragad……

Természetesen a Krisztusi Szeretet és a Példamutatás örök érték, ez vitathatatlan.

Miért hozakodok ezzel elő? Mert megérthetitek, hogy minden relatív és az igazság keresésében nem egy járható út létezik kizárólag. Az út a lényeg és a tanulás, elménk megnyitása, rejtett képességeink, látásmódunk felszínre hozása….

Ha elég részletesen tanulmányozzuk a templomos lovagok történetét, a titkos társaságok, páholyok működését, a Vatikán és az Illuminati mai napig ható befolyását, akkor rájövünk, hogy mindegyik elem összefügg és van egy közös pont:
Olyan tudás birtoklása vagy kisajátítása évszázadokra/évezredekre, melyek felszínre kerülése alapjaiban rengetné meg az eddigi világrendet, de legfőképp az uralmukat, amit fondorlatos módon hazugságokkal, elferdítésekkel (kihagyásokkal, hozzátoldásokkal), gyilkosságokkal igyekeztek megtartani.
Ennek ugyanúgy része a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszer, a vallások különösen kiemelve a katolikus vallást a Bibliával, de a politikai,vallási,államszerveződések látszólag szemben álló oldalainak mozgatása is……

Például : Az Újtestamentum 4 könyvében a feltámadással kapcsolatos ellentmondások már évszázadok óta foglalkoztatják a kutatókat. Ugyanis sem a keresztre feszítés, sem az utána történtek nem egyeznek a 4 evangélium elbeszéléseiben. Külön érdekesnek tartanak még egy  pápai kijelentést, ami dokumentálva van:

a Medici-családból származó X. LEÓ Pápa (1513-1521) nagy hatalmú ember volt, nagy szövetségesekkel, és egy olyan egyház élén állt mely abban az időben minden és mindenki felett uralkodott. Kijelentése rövid, egyszerű, de rendkívül különös a római katolikus egyház fejétől:


“Jó szolgálatot tett nekünk ez a mítosz Krisztusról.”
(X. Leó Pápa)


A bejegyzés hátralévő részét ÚJ-TESTAMENTUMBÓL, EVANGÉLIUMOKBÓL  és KUTATÓKTÓL VETT PÉLDÁVAL ILLUSZTRÁLOM, HOGY LÁSSÁTOK, MIÉRT MEDDŐ VITA MINDENBE BELEKEVERNI, ERRE HIVATKOZNI ÉS MIÉRT VISZ FÉLRE MINDEN ÉRTELMES, LOGIKUS, ÚJÍTÓ GONDOLKODÁST…..
Ha elolvassátok remélem megértitek, miért nem szabad egymásra erőltetnünk a hitünket, meggyőződésünket, mert sokszor az sem egyértelmű, amit annak hiszünk !
Remélem ezzel lezárhatjuk, hogy minden kérdést vallási viták zsákutcájába tereljünk….

Az alábbi sorok mind kutatásokból származnak, mely az evangéliumok, gnosztikus evangéliumok és a templomos lovagok által őrzött tudáshoz és az egyik „Nagy Titok-hoz” is kapcsolódnak. 

A forrást csak később jelölöm meg szándékosan, mert nagyon sok ide látogató ember még mindig nem képes elvonatkoztatni attól, hogy ki mondja és berögződések, hitrendszerek olyan erősen akadályozzák az új dolgok befogadását, hogy 150-200 kommentből álló hitviták alakulnak ki, aminek a vége mindig ugyanaz: 
ki miben téved és hogyan nem képes megérteni az egy és igaz utat, ami ez és ez……

Teljesen tipikus és érthető, hiszen évezredeken keresztül gátolta az igazi ősi tudáshoz való hozzáférést a vallásokkal /egyházakkal/ és természetesen politikával fémjelezhető manipuláció. 
Viszont az öntudatra ébredés, az Awakening folyamat és a Világ Helyzete oldal is ezen manipulációkon szeretne túllépni és hozzáférést biztosítani az ősi tudáshoz, mely elménkben rejlik és később lehívható lesz, ha nem akadályozzuk…..


Mindenki abban hisz, amiben csak szeretne és senki nem fog pokolra kerülni, mert esetleg az ő hite más. Ezt tisztelni kell és mivel ennek az oldalnak egyáltalán nem célja és nem is alkalmas vallásokkal kapcsolatos viták lefolytatására, én szeretném ha a nyitottság és tudatosság párban jellemezne mindannyiunkat ! 

Annak viszont kifejezetten örülök, hogy sikerült mostanra egy olyan nagy méretű gondolkodó közösséget kialakítani a blog/oldal segítésgével, mely kezdete lehet valamiféle értelmes és tényleg nem a média által elvarázsolt, hanem sokkal igényesebb olvasóközönségnek.
A lényeg számomra, hogy a GONDOLKODÁST fejlesszük ! Empátia – Tolerancia – Széleskörű ÚJ tudás a cél és ennek megosztása egymással. Ráébredni az igazságra a valóságra az élet minden aspektusában : gazdaságtól a vallásokig, háttérhatalmi Illuminatitól az ősi civilizációk rejtett tudásáig.

Mert minden mindennel összefügg ! Azt hiszem, ezt már sokan érzékelitek.

Részlet egy műből:
Milyen hatással lenne a kereszténységre az, ha megtalálnák Krisztus csontjait vagy azokat az iratokat, melyek az igazságot tartalmazzák ? 

Az egész vallás arra épül, hogy Krisztus meghalt a keresztfán, feltámadt, és az égbe ment.
Erre mindig azt mondják : „- Mindez hit kérdése !”

Egy pillanatra vonjuk ki ezt az elemet az egyenletünkből! A hit ugyanis kioltja a logikát is.

NÉZZÜK A KUTATÁSOKAT !
— A történettudomány egységes abban a kérdésben, hogy az Újtestamentum, abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, a Krisztus után következő négy évszázad alatt alakult ilyenné, elsősorban azért, hogy egyetemessé tegye és elterjessze az akkoriban felemelkedő keresztény gondolatot. Végtére is maga a katolikus szó is azt jelenti: Egyetemes. A négy evangéliumot tartalmazza, Mátéét, Márkét Lukácsét és Jánosét. Ez a Bibliának az a része, amely Jézus Krisztusról szól.

Az ókorban, nem úgy, mint ma, a politika és a vallás egyetlen egységet alkotott. Ahogy a pogányság hanyatlott, a judaizmus meg magába fordult, az emberek valami újat kezdtek keresni. Jézus követői, akik egyszerűen zsidók voltak, csak más szemszögből nézték a világot, elkezdték a maguk értelmezését kiolvasni a Szentírásból. De pontosan ugyanígy tettek Karpokratész követői, meg az esszénusok, meg a naaszénusok, meg a gnosztikusok, meg még több száz más, szintén feltörekvő szekta tagjai is. Annak, hogy a katolikus változat maradt fönn, a többi meg csak botladozott, az volt a fő oka, hogy a hitét egyetemesen tudta elterjeszteni. A Szentírásba annyi felsőbb parancsot és ellentmondást nem tűrő utasítást foglaltak, hogy végül senki sem kérdőjelezhette meg azok igazságát és érvényességét anélkül, hogy eretneknek ne bélyegezték volna. 
Pedig az Újtestamentummal igen sok probléma van.

Ha egy Jézus nevű ember valóban létezett, akkor az Újtestamentum krónikásai vajon honnan és hogyan szerezhették ismereteiket az életéről? Vegyük csak a nyelvi kérdést. Az Ótestamentumot héberül írták. Az Újat görögül. A többi forrásmunka, ha volt egyáltalán, arámi nyelven lehetett… 
Vagy ott van a források kérdése. Máté és Lukács is ír Krisztus megkísértéséről a pusztában. De akkor, amikor ez megtörtént, Jézus egyedül volt. Vagy Jézus imája a Getsemáné-kertben. Lukács szerint ezt akkor mondta, amikor kőhajításnyira eltávolodott Pétertől, Jakabtól és Jánostól. Amikor Jézus visszatért, tanítványait alva találta, és rögtön ezután letartóztatták, majd keresztre feszítették. Abszolúte semmiféle említés nem történik arról, hogy Jézus valaha is akár egy szót is szólt volna a kertbéli imájáról vagy a pusztában történt megkísértéséről. Mégis minden részletéről tudunk. Honnan?… 
Mindegyik evangélium beszámol arról, hogy a tanítványok elmenekültek, amikor Jézust letartóztatták, vagyis egyikük sem volt jelen, mégis részletes leírást kapunk a keresztre feszítés minden mozzanatáról mind a négy evangéliumban. 
Honnan származnak ezek a részletes értesülések? Mindaz, amit a római katonák tettek? Amit Pilátus és tett? Honnan tudhattak ezek bármelyikéről is az evangéliumok írói? A hívek azt mondanák, hogy az információkkal egy isteni sugallat látta el őket. De a négy evangélium, ezek állítólag Isten Szavai, sokkal több helyen mondanak ellent egymásnak, mint ahányszor egyeznek.

A korai keresztények azt gondolták, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége lesz a világnak, ezért nem látták szükségét annak, hogy bármit is leírjanak. De ötven évvel később, amikor a Megváltó még mindig nem tért vissza, fontossá vált, hogy megörökítsék Jézus életét. Ekkortájt született az első evangélium, Márké. Máté és Lukács könyve néhány évvel később íródott, a 80-as években. Jánosé még később, az első évszázad végén, talán ezért különbözik oly sok mindenben a másik háromtól.

Tudtátok, hogy a keresztre feszítés eljárásában, nem keresztre szegezték, hanem kötözték az áldozatot ?

— A keresztre feszítés idegen volt a zsidóktól. Ők megkövezték, megégették, lefejezték vagy megfojtották azt, akit halálra ítéltek. A mózesi törvények csak azt engedték meg, hogy egy már kivégzett bűnöző holttestét szögezzék fára, mégpedig kiegészítő büntetésként.
A zsidók számára ugyan idegen volt, de a rómaiaknál egészen mindennapos kivégzési mód volt a keresztre feszítés. Krisztus előtt 4-ben Varrus több mint kétezer embert feszíttetett meg. Krisztus után 66-ban Florus csaknem négyezret. Titus 70 körül naponta ötszázat. Mégis mindössze egyetlenegy csontváz került elő. Mégpedig 1968-ban, Jeruzsálemtől északra. A csontok az első évszázadból valók voltak, ami nagyon sok embert felizgatott. De a halott nem Jézus volt. Mindezt az osszáriumára írtakból tudjuk, őt is felkötözték a keresztre, nem felszögezték.

A magyarázat pedig egyszerű: Jézus idejében a temetés nagy tisztesség volt. Nem volt annál borzalmasabb, mint a testedet a dögevő madaraknak, és más vadállatoknak otthagyni. A rómaiaknál mindhárom legrettentőbb büntetésében, az elégetésben, a vadállatok elé vetésben, és a keresztre feszítésben volt egy közös vonás: nem maradt test amit el lehetett volna temetni. A keresztre feszítetteket általában addig hagyták lógni a fán, amíg  a keselyűk csupaszra takarították a csontjaikat. Ami még ezután is megmaradt, azt egy közös sírba hányták. Mégis, mind a négy evangélium azt írja, hogy Jézus a kilencedik órában, délután háromkor halt meg, azután levették és eltemették. 
— A kereszthalál lényege a hosszú szenvedés volt – Minél tovább függ valaki, annál nehezebben tud lélegezni. Végül a fej előrebukik, és az oxigénhiány végez az illetővel. 
— A keresztre feszítés nyilvános megalázás volt. Ezért a hatóságok nem akarták, hogy az elítéltek túl hamar kiszenvedjenek. A haláltusa elnyújtása érdekében egy fadarabot helyeztek az elítélt dereka tájára, hogy az rátámaszkodhasson, vagy egy másikat a sarka alá, hogy ráállhasson. A kereszten függő így meg tudta támasztani magát és lélegezhetett. Többnapnyi kínlódás után, ha az elítélt még mindig nem készült el az erejével, a halál felgyorsítása érdekében a katonák eltörték a lábait. Így már nem tudta tartani magát és a halál viszonylag hamar bekövetkezett.

Egy keresztre feszített halála beszennyezhette volna a zsidó Szombatot. Így a zsidók még az éj beállta előtt le akarták venni Jézus és a vele együtt elítélt két bűnös testét a keresztről. Pilátus ezért elrendelte a két lator lábainak eltörését. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Ezt írja evangéliumában János. A római katonák miért nem törték el ennek ellenére is a lábát, csak hogy teljesen biztosak legyenek abban, hogy meghalt? Ehelyett, mondja János, lándzsát döftek az oldalába, ahonnan vér és víz folyt ki. De Máté, Márk, és Lukács nem említ semmi ilyesmit. 

— Itt válik a történet különösen bonyolulttá. Jézust halálra ítélik, alig néhány órával a zsidó Szombat előtt. Mégis keresztre feszítésre ítélik, ami az egyik leglassabban ölő kivégzési mód. Hogyan gondolhatja azt bárki is, hogy meg fog halni még naplemente előtt, vagyis a Szombat kezdetéig? Márk evangéliuma még azt is megemlíti, hogy Pilátus is elcsodálkozott Jézus gyors kiszenvedésén és meg is kérdezte az egyik centuriót, hogy minden rendben történt-e.

— De hát Jézust megkínozták, mielőtt felszögezték a keresztre, nem?
— Jézus erős ember volt, a legszebb férfikorban. Hozzá volt szokva, hogy nagy távolságokat gyalogoljon, a hőségben. Valóban, elszenvedte a megkorbácsolást. A Szabályzat szerint 39 ütést kellett kapnia. Azonban az evangéliumokban sehol sem írják azt, hogy ténylegesen ennyi ütést mértek volna rá. És a kínzások után még elég jó erőben volt ahhoz, hogy határozott, erőteljes hangon szóljon a vádlóihoz.


4 EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ EVANGÉLIUM

Már több ezer könyvet írtak az evangéliumokban talált változatokról, de ezek a következetlenségek és önellentmondások kezdettől fogva ott voltak, csak akkoriban nem ébredtek ennek tudatára, mert a négy evangélium ritkán volt egy helyen, egy kézben. Ehelyett egyénileg terjesztették őket a kereszténységen belül, és az egyik helyen az egyik változat hatásosabb volt, mint a másik. Ami elég jól megmagyarázza a jelentős különbségeket. És nagyon fontos, hogy az evangéliumokkal az volt a fő cél, hogy megmutassák: Jézus az Ótestamentum által megjövendölt Messiás volt. Nem az volt a cél, hogy egy cáfolhatatlan életrajzot írjanak.

János evangéliuma rengeteg olyan dolgot említ, amikről a másik három, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok egyetlen szót sem szólnak. Jánosnál a hangvétel is egészen más. Az üzenet kifinomultabb. Jánosé olyan, mintha egy egészen más tanúságtétel lenne.
De a legkonkrétabb belső ellentmondások sora Mátéval és Lukáccsal kezdődik. Csak ők ketten írnak bármit is Jézus származásáról és születéséről, de még ebben is ellentmondanak egymásnak.
* Máté szerint Jézus nemesi származású volt, Dávid király leszármazottja, aki tehát a trónra is igényt tarthat.
Lukács egyetért a Dávidhoz fűződő kapcsolattal, de egy sokkal alacsonyabb rangú, nem nemesi osztályt jelöl meg.
* Márk egészen más oldalról közelít, és egy szegény ács képét rajzolja elénk… Jézus születését kétféleképpen, eltérő perspektívából ábrázolják.
* Lukács szerint pásztorok keresték fel az újszülöttet, Máté viszont bölcseknek nevezi őket.
* Lukács azt írja: a szent család Názáretben élt és Betlehembe utaztak, amikor egy jászolban született a kis Jézus.
* Máté szerint a jómódú család Betlehemben lakott, ahol Jézus nem egy jászolban, hanem egy házban született meg… 
Azonban a legzavaróbb ellentmondások a keresztre feszítés történetében vannak. 
Az evangéliumok még a dátumban sem tudnak megegyezni.
* János azt mondja, a zsidó húsvét előtti napon történt, a másik három azt, hogy egy nappal utána.
* Lukács Jézust jámbornak, béketűrőnek ábrázolja. Egy báránynak.

* Máté másként vélekedik, szerinte Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot!
* Még a Megváltó utolsó szavait is különbözőképpen idézik:
* Máté és Márk szerint ezek voltak: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
* Lukács azt mondja: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”
* János még rövidebben idézi: „Bevégeztetett !

Milliók számára az evangéliumok nem egyszerűen szóbeli hagyományok olyan radikális zsidókról, akik egy új vallást akartak létrehozni, megpróbálták megtartani a híveket, és ennek érdekében hol hozzátettek, hol elvettek a történetekből, ahogy éppen szükségesnek látszott…. 
Nem. Az evangéliumok Isten Szavai. És a feltámadás a kulcskérdés. A korai keresztények tulajdonképpen csak olyan zsidók voltak, akik egy új irányba indultak el. Mert az ő Uruk elküldte a fiát, hogy az értük meghaljon, aztán feltámadjon, és felszálljon a mennyekbe. Ez különböztette meg őket a többi feltörekvő vallástól.

De a feltámadás története is tele van ellentmondásokkal.
Mindegyik evangélium másként meséli, hogy ki ment el a sírhoz, mit talált ott, sőt még akörül is teljes a homály, hogy ez a hét mely napjára esett.
Ami pedig Jézus feltámadása utáni megjelenését illeti, ott szinte egyetlen közös pont sincs a négy beszámolóban…
Hát nem azt gondolnák, hogy Isten legalább általában lenne következetes, amikor megnyilvánul a szavain keresztül? 

És a gnosztikus evangéliumokat sem felejthetjük el

Nag-Hammadi tekercsek
A Nílus felső folyásánál találták azokat 1945-ben. Hét beduin földmunkás ásás közben bukkant egy emberi csontvázra és egy lepecsételt urnára. Azt hívén, hogy talán arany van benne, széttörték az urnát, és tizenhárom, bőrbe csomagolt ősrégi kéziratot találtak. Ezek még nem könyvek voltak, de már egészen könyvszerűek. A gondosan írt, szakadozott szélű szövegeket mind ősi kopt nyelven írták, valószínűleg azok a szerzetesek, akik a 4. században a közeli coenobita kolostorban éltek. A kódexek 46 őskeresztény kéziratot tartalmaztak, amelyeknek tartalma valószínűleg a 2. században keletkezhetett, magukat a kódexeket pedig a 4. században írhatták. A kéziratok közül néhány elveszett, némelyiket gyújtósnak használtak, de azok, amelyek 1947-ben a helyi múzeumba kerültek, megmaradtak.

A 4. században Athanasius, Alexandria püspöke írt egy levelet, amit Egyiptom minden templomába elküldtek. Ebben kijelentette, hogy csakis az a 27 könyv, amit a nem sokkal korábban Újtestamentumként összeállított mű tartalmaz, csakis ezek tekinthetők Szentírásnak. 
Minden egyéb eretnek könyvet meg kell semmisíteni. Az urnában talált 46 kézirat közül egyik sem volt az Újszövetségben. Így a Szent Pachomius alapította kopt rendhez tartozó szerzetesek úgy döntöttek, hogy nem elégetik a tizenhárom kódexet, hanem inkább elrejtik. 
Talán úgy gondolták, hogy kivárnak egy fordulatot az egyház vezetésében. Természetesen nem következett be fordulat. Ehelyett a római kereszténység felvirágzott. De a kódexek, hála az Égnek, megmaradtak. Ezek a gnosztikus evangéliumok, amelyekről tudomásunk van. 
Az egyikben, pl. Péterében, az van leírva, hogy mit láttak volt, ismét meglátának három embert a sírtól jönni, kik közül kettő vívé a harmadikat.


A gnosztikus evangéliumok rendkívüli szövegek. Sok tudós mostanában azt mondja, hogy Tamás evangéliuma, amely szintén ezek között található, talán a leginkább megközelíti azt, ahogyan Krisztus valójában beszélt. A korai keresztények rettegtek a gnosztikusoktól. Az elnevezés a görög gnószisz szóból ered, ami ismeretet, tudást jelent. A gnosztikusok tehát egyszerűen a tudás birtokában lévő emberek voltak, de a kereszténység törekvő katolikus változata végül kiszorított minden gnosztíkus ismeretet és tanítást. 


A templomos hitvallásban van egy gnosztikus elem, az ismereteket a rendtestvérek fokozatosan szerzik meg, és csak a Rend legrangosabbjai tudnak mindent. Ám ennek a tudásnak már senki sincs birtokában, mióta, az 1307-es Tisztogatáskor és Jacques De Molay Nagymester kivégzésével elveszett a Nagy Örökség. Az ezután következő Nagymesterek közül senki sem fért hozzá a Rend archívumához. Az már más kérdés, hogy a templomosok és a vérvonalakhoz tartozó családok a mai napig őrzik ezt a tudást…..

A keresztények évszázadokon át azt mondták, hogy a zsidók nem ismerték fel a Messiást, amikor az eljött, és Isten ezért hozta létre az Új Izraelt a keresztény egyház formájában, hogy az átvegye a Zsidó Izrael helyét.

„Vére rajtunk és fiainkon” — idézet, amit Máté írt arról, ahogyan a zsidók elfogadták bűnösségüket. Ezt a mondatot használták kétezer éven át ürügyül ahhoz, hogy igazolják zsidók megölését. Hát mit várhat egy nép egy istentől, ha egyszer elutasította az Ő fiát Messiásként? Azok a szavak, amiket egy evangéliumíró írt le valamilyen okból, a gyilkosok csatakiáltásává vált.

— Így hát végül a keresztények megkülönböztették magukat a többiektől. A Biblia felét nevezték Ótestamentumnak, a másikat Újtestamentumnak. Az egyik a zsidóké, a másik a keresztényeké.
Az Ótestamentumban Izrael tizenkét törzsét az Újban felváltotta a tizenkét apostol. A pogány és a zsidó hiteket beolvasztották és megváltoztatták. Az Újtestamentum írásai által Jézus beteljesítette az Ótestamentum jövendöléseit, ezzel bizonyítva messiási voltát. 
Tökéletesen összeválogatott válogatás. Megfelelő üzenet a célközösségre szabva. 


Mindezeket a példákat azért gyűjtöttem össze, hogy lássátok nem könnyű az igazságot kutatni és valahol mindig a sorok között rejlik.
….Szeretettel…..SBG Buddha…..
Reklámok

MINDENKI A SAJÁT SZINTJÉN “NYOMOROG” – Te hol tartasz ?

Senkinek sincs igaza és mégis mindenkinek igaza van. Félrevezető, félreértelmezhető és borzasztóan általánosító kijelentés, amely legalább annyira igaz, mint amennyire hamis. Mégis mire gondolok, konkrétan?
Amióta blogolni kezdtem, egy nagyon érdekes tapasztalatra tettem szert. Ez a tapasztalat a címben olvasható kijelentés, ami rám ugyanúgy vonatkozik, mint mindenki másra: Mindenki a saját szintjén “nyomorog”. Bárhol is tartok, bármilyen szellemi magasságban szárnyalok vagy mélységben kapálózom, és bármilyen tudás birtokában vagyok, az a szint is egy szint. Egy szint a sok-sok közül, amely számomra most éppen tökéletes(nek tűnik), mert bizonyosság, bizonytalanság, változatosság, fontosság, szeretet, növekedés és hozzájárulás van benne. Azok az emberi szükségletek, melyeknek “furcsán visszatükröződő” szemüvegén keresztül pillantok a világra. A valóságot pontosan olyannak látom, amilyen én vagyok. Ha félelemben élek, akkor bizonytalannak, ha tettrekész vagyok, akkor kiszámíthatónak. Ez életem egyik legfontosabb felfedezése.
Az egyik mentorom azt mondta mindig, hogy nem tudatos és a tudatos ember között az a különbség, hogy míg az előbbi azt mondja a világ természetéről, hogy “ÉN ezt értettem meg”, addig a tudatos így fejezi ki magát: eljutottam a megértésig”. Az egyikben egy ego által megtapasztalt valóság tükröződik vissza, a másikból a szelídség és az alázat. Ha eljutok a megértésig, akkor megjelenik bennem valami, amit igazából nem is tudok megosztani szavakban, mert a lényeg a megélés. Vicces ugyan, hogy mégis van bátorságom írni erről, ami egyértelműen egy ego működés (leírom, hogy én mit értettem meg! :) ), de ez másképp nem megy. A végtelen vanságom csak figyel ki a fejemből és mosolyog azokon a tökéletes valóságot lemásolni akaró tökéletlen gondolatokon, amiket összehordok bitek formájában…
Eljutottam a megértésig. Megállok. Magam elé nézek, átélem a pillanatot és egyszerűen “csak”vagyok. Ítélet és megosztottság nélkül. A lelkem pucér és ez jó. Tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy mi az igazság.
Mit jelent az, hogy olyannak látom a valóságot, amilyen vagyok?
A világ az először is van. Bármennyire is nehéz elfogadni a természeti és emberi kéz okozta katasztrófákat, ezek közös tulajdonsága, hogy vannak, vagyis létezésünk részei. Véleményt alkothatunk róluk, de ez a vélemény leginkább azt fogja kifejezni, amilyenek vagyunk. Talán egy kicsit durva példa, de ha fegyvergyárad van, a háború nem olyan rossz buli, ha pedig bankod van, kifejezetten előnyös eladósítani mindenkit. Nézőpont kérdése az egész.
“Uram! Adj elég türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok megváltoztatni.”
Aztán a világ másodszor nem “csak úgy” van. Aktív részvevői vagyunk a folyamatoknak, s bár rendkívül fontos ítélet nélkül elfogadni azt, ami már létrejött, nem szabad elfelejtenünk, hogy a jövőt a jelen pillanathoz való viszonyunk határozza meg. A jövő a jelen szándékainak okozata.
“Adj elég erőt, hogy megváltoztassam, amit meg tudok változtani.”
A harmadik (számomra) lényeges pont, hogy a békés együttélés és ígéretes jövő kialakításának egyik legfontosabb axiómája (=alapigazság), hogy mindenki máshol tart. Amikor megszületünk, ártatlanul nézünk a világra és mindent befogadunk. Mindent. Elhisszük, hogy van Télapó, hogy Húsvétkor a nyuszi hozza a tojásokat és a csokit, és hogy ha nem fogadunk szót, akkor Jézuska nem hoz ajándékot Karácsonykor. Nincs bennünk előítélet. Aztán ez a mesevilág idővel elkezd fájni, mert rájövünk, hogy a világ nem úgy működik, ahogy mi szeretnénk. A helyzet azonban, hogy a felismeréseink nem egyszerre történnek és általában az élet teljesen eltérő területein. Mindenkinek a saját tempója szerint. Az ember halandó, az álmok nem mindig teljesülnek be, és a társadalmi vezetés “tök hülye”, mert ha nem így lenne, biztosan nem létezne szegénység és háború. Az előítéletek először saját csalódásaink tapasztalatából fakadnak, aztán ahogy elkezdünk hinni a tekintélyeknek – akik “tudják”, hogy mi miért van – , “dugig lesz vele a padlás”. Mivel mindenki a saját szintjén “nyomorog”, nyitottság nélkül villámgyorsan belefutunk a kifelé mutogatás utcájába. (Erről írtam már az Én vagyok a hibás? c. cikkben is.) Mások is ezt csinálják, tuti ez a normális. :)
“És kérlek Uram, adj elég bölcsességet, hogy ezt a kettőt mindig meg tudjam különböztetni!”

Képzeld csak el a következő történetet:
Találkozol valakivel, beszélgetni kezdtek. Minden simán megy, a másik ember visszatükrözi azt a valóságot, amit Te is igaznak hiszel. Juhééé, jó érzés van, mert igazunk van. Egymás egójának a fényében fürdőzünk mindketten. Aztán a másik mond valamit, ami nem illik bele abba a világképbe, amit Te – bármilyen tanulmányokat vagy kutatásokat is végeztél – el tudsz fogadni. Elég hosszú ideje “dolgozol” a világképeden, nem létezik, hogy tévedsz. :) Kialakul egy vita és a másik meggyőzése, hogy neked van igazad. Még az is lehet, hogy tényleg, mert ha a pl. gravitáció létezését kérdőjelezi meg veled szemben a másik, akkor elég gyorsan nyerni fogsz. Az igazság – bár nagyon sok esetben szubjektív – valahol mégis van (=tehát objektív) és minél több a valóságról alkotott képed és a belőlük származó, tapasztalati úton is “ellenőrizhető” logikai láncolat az elméletedben, annál biztosabb lehetsz abban, hogy a Te valóságod az valós. Lehet, hogy az. Lehet. De nem biztos.
Példa:
Az, hogy valaki távolról képes a gondolataival (meg)gyógyítani – pl. egy általa szeretett embert -, a tudomány által elfogadott módszerekkel nem mérhető és így “nem igaz”. Ha azonban elvégzel egy Agykontroll tanfolyamot, vagy beszélgetsz egyet az egyébként akadémikus orvoslásban nevelkedett Dr. Domján Lászlóval, akkor ő el fogja mondani neked, hogy márpedig ez tényleg lehetséges. Nem lesz rá kézzel fogható bizonyítéka, csak azoknak az embereknek a saját tapasztalatai (+ az ő saját tapasztalata), akik ezt megcsinálták és visszajelezték neki, hogy “Laci! Ez hihetetlen, meggyógyítottam az apám/anyám fekélyét több száz kilométerről!” A saját tapasztalat felülírja a széles körben elfogadott nézeteket.Ugye milyen furcsa? A valóságot olyannak látom, amilyen én magam vagyok.
Vagy ott van pl. az a képesség, hogy a bennünk lévő energia képes arra, hogy tárgyakat mozgasson fizikai kontaktus nélkül. Mintha egy azonos töltésű mágnes lenne a kezedben, odaviszed egy tárgyhoz és arrébb taszajtod. Ez elvileg lehetetlen. De ha rákeresel Nina Kulagina nevére vagy megnézed a YouTube-on a videókat róla, akkor el fogod hinni, hogy van ilyen. A newtoni törvények természetesen itt is érvényesek maradnak, csak belép a képbe az elménk brutális ereje. (Amire ő képes volt, azt úgy hívják egyébként, hogy pszichokinézis.)
Lehet, hogy azért vagyunk elménk börtönébe zárva, mert azt gondoljuk, hogy a tudományosan elfogadott nézeteknek van igaza mindig?
A tenger mélyén úszó halak nem látják a madarak szárnyalását. Nekem ez a véleményem.
Amióta jobban figyelem a gondolataimat, rájöttem, hogy folyamatosan támpontokat keresek. Van bennem egy belső hang, egy megérzés, mely látszólag random módon ide-oda taszigál az úton és azt sugdossa a fülembe, hogy “ez jó”“ez nem jó”. Aztán vagy a könnyebb utat választom, vagy a nehezebbet, persze előre nem is tudhatom, hogy melyik milyen lesz. Az sem egyértelmű, hogy éppen melyik szolgálja azt, hogy több legyek, de választanom mindenképpen kell. Ahogyan a Mr. Nobody, azaz Senki Úr c. filmben elhangzik: “We cannot go back, that’s why it’s hard to choose. You have to make the right choice. As long as we don’t choose, everything remains possible.” (“Nem tudunk visszamenni, ezért nehéz választani. Helyes döntést kell hoznunk. Amíg nem döntünk, minden lehetséges.“) A filmet nézzétek meg(!), nagyon elgondolkodtató. Mondanám, hogy felhajítom valami szerverre, hogy könnyedén le tudjátok tölteni de az illegális és még a végén dá-dá lenne nekem. Látjátok? Konformista vagyok én is valahol… :)
Hogy mi alapján választok és mi alapján random (=véletlenszerű) ez a megérzés? Önmagam alapján. Amilyennek érzem magam, annak visszatükröződése alapján döntök. Ha jobban belegondolok, azokat az információkat hallom meg igazán, amelyek a saját világképembe beleillenek. Ha egy adat nem illik bele, átsiklunk felette és meg sem érint. (Sokszor az adatok helytelen kezelése okozza a balszerencsénket is!) Amíg pl. húst hússal ettem, “kitalációnak” és vicces divatnak találtam a növény alapú táplálkozásról írottakat. Az embernek biztos, hogy azért van mindenevő fogsora, mert húst ennie kell. De akkor mi van azokkal az atlétákkal, akik 20 éve vegetáriánusok, tökéletes egészségnek örvendenek? (Igen, tudom, a rendszeres testmozgás is benne van a pakliban, de nem csak az). Woody Harrelsonamerikai színész pl. 23 éves kora óta nyers vegán koszton él, vagyis nem csak, hogy állati eredetű dolgokat nem eszik, hanem még főzött (növényi) ételt sem. Mégis, ha ránézel – idén 50 a pali és nem néz ki annyinak! -, nem az ugrik be, hogy valamit rosszul csinál. Vagy mégis ekkorát tévedne az “öreg” Woody? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de az mindenesetre bizonyos, hogy az ő világa azt igazolja vissza, amiben ő hisz. Ha pedig a saját tapasztalata az, hogy így jobban érzi magát, akkor neki igaza van. Ennyi.
A múlt héten megjelent A hosszú élet titka c. bejegyzésemre kaptam néhány nagyon bíráló megjegyzést, hogy szó szerint hülyeség egy csomó minden és valakitől még azt is megkaptam, hogy bevallottan közel 100 kilós emberként hogy van merszem egészség témában tanácsot adni. Az persze kimaradt a személyes vallomásomból, hogy ez a majdnem 1 mázsa 2 méteres magasságra jut, s hogy én még mínusz 15 fokban is biciklizek mindenhová (ha nem esik a hó), mert jól esik a mozgás. Mindezek mellett citrommal indítom a napot és 1 liter vízzel, délelőtt 10-ig csak gyümölcsöt eszem, és annak ellenére, hogy igen-igen ritka esetben eszem húst és max. csak kávéval iszom kevés tehéntejet, teljesen jó energiám van, állat jókat alszom, az emésztésem tökéletes, beállt a testsúlyom és a heti 2-3 alkalommal úgy végigjógázok 1,5 órát, hogy megőrül a testem a tobzódástól. Szóval lehet, hogy hülyeség, amiket írtam, de nekem bejön, mert a személyes tapasztalatom ellentmond annak, amit normálisnak vélnek sokan. Az ember akkor mindenevő, ha úgy dönt. Én pl. úgy döntöttem, hogy nem eszem meg mindent és így nekem jobb. Élek a szabad akarattal, amit a Teremtőtől kaptam. :)
Mindezeket csak azért írtam le, mert számos olyan terület van az életünkben, ahol van személyes tapasztalatunk és az “felülírja” a hivatalos nézeteket. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a tapasztalatok egyetemes igazságok lennének, de számomra attól még lehet igaz. De még ha nem is lenne igazam, mert pl. önpusztító döntéseket hozok, az is a múltban engem ért hatások és személyes tapasztalatok eredménye, amelyekhez legjobb esetben is csak szeretettel lehet közelíteni, nem elutasítással és lehülyézéssel. (És ebben az is benne van, hogy ha arra nevelt a társadalom – és én nem tettem fel kérdéseket – hogy egy orvos mindig jobban tudja, hogy mi a jó nekem. Pedig ha megtanulom a helyes kérdéseket feltenni önmagamnak és figyelem a testem, lelkem reakcióit, nincsen jobb életviteli tanácsadóm, mint én magam.)
Nekem az a meglátásom, hogy a viták és nézeteltérések egyetlen közös nevezője az elfogadásból táplálkozó jószándékú javaslattétel. Magyarul nem elutasítom a másikat és lehülyézem, hogy (ha szerintem) rosszul csinálja a dolgokat vagy az én meglátásom szerint(!) helytelenül gondolkodik, hanem átölelem és mutatok neki egy másik utat, ami lehet(!), hogy jobb. Mindenki a saját szintjén “nyomorog” és utálja azt hallani, hogy “rossz úton” jár. Az ego már csak így működik, ragaszkodik ahhoz a valósághoz, amit igaznak hisz.
Hmm. A lelkem pucér és ez jó. Tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy mi az igazság és ez csodálatos érzés. Az én bizonyosságom az, hogy az igazság bármi lehet (és ezért nyitott vagyok – egy bizonyos szintig – bármilyen infóra). Ez nem jelenti azt, hogy nincs egy mindenkor kiválasztott út, amin járok (anélkül nem hiszem, hogy lehet létezni), hanem csak nyitott vagyok bevenni egy váratlan kanyart és bármikor képes vagyok felülírni korábbi meggyőződésemet, mert az egyetlen állandóság a változás.
A mindenki a saját szintjén “nyomorog” mondást egyébként társadalmi státuszra, anyagi helyzetre is szoktam használni. Attól, hogy valaki sokszoros milliomos pl., nem biztos, hogy nem küzd lelki gondokkal, mint ahogyan az sem vehető biztosra, hogy a csontszegény ember őszinte elengedése számára tényleges boldogságot okoz vagy csak önhazugságban vergődik. Az eddigi tapasztalatom az, hogy ha nem társul megfelelő tudatosság bármilyen anyagi vagy spirituális szint mellé, akkor így is úgyis “nyomorgás” lesz a vége, a kérdés csak az, hogy fizikai, lelki, vagy mindkettő és hogy milyen intenzitású lesz ez a “nyomor”. Rá kellett jönnöm (mert az élet úgy alakította “véletlenül”, hogy a felismerés elkerülhetetlen legyen), hogy értelmetlen másokat irigyelnem azért, mert látszólag benne van az életükben az, ami nekem hiányzik. (Soha nem tudhatom ugyanis, hogy milyen, számomra értékes tapasztalat elérhetetlen az általam irigyelt embertársam számára, vagy milyen lelki akadályokat képtelen meglépni, mert nincs meg hozzá a megfelelő tudatossága, amiről úgy gondolom, hogy én azt már “kipipáltam” vagy legalábbis “úton vagyok a megértés felé”.)
Buddha azt mondta, hogy a boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. Én ezt azzal egészíteném még ki, hogy ezen a boldogsághoz vezető úton mindenki máshol tart. Nincs két ember, aki a hosszú tapasztalati útnak pontosan ugyanazon helyzetében lenne. Az egyetlen közös nevező ezért az egyébként egyedül megtett személyes úton az, hogy a másik “helyzetét” szeretettel, elfogadással és megértéssel fogadom még akkor is(!), ha az ő döntése bennem kárt tesz vagy az életemre negatív hatással van. Sokan jóllehet úgy tartják, hogy gyorsabb eredményt lehet elérni azzal, ha szájba verem az ilyen embert (aki nekem kárt okoz), de ezzel csak azt bizonyítanám be, hogy képtelen vagyok önmagamban elfogadni a másik ember vanságának bizonyos szeletét. Ezzel meg nem lehet előre jutni, szerintem.
Szeretném leszögezni, hogy jómagam, I. (blogger) Józsi is a saját szintemen “nyomorgok”. Amiket leírok, az NEM az igazság, hanem a személyes tapasztalásaim és kutatásaim jelenlegikövetkeztetése. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy én bármit jobban tudok, mint ő. Pontosabban ugyanúgy nem tudok semmit, mint régen, csak most egy másik szinten. :) Meglátásom szerint a legfőbb dolog azt megérteni és elfogadni, hogy az élet különböző területein nem egyszerre fejlődünk másokkal, így nagyon is elképzelhető, hogy míg a saját szakterületemen én vagyok A tekintély, egy másik területen még igencsak kevés saját tapasztalatot szereztem, így jobban járok, ha észosztás helyett hallgatózom és tanulok. (A blogolás pedig azért jó, mert itt szabadon leírhatom, amit éppen gondolok és ezzel nem kényszerítem rá senkire azt, hogy igazságként kezelje a véleményemet.)
“Mindenki azt hiszi, hogy többet szenved a másiknál.” Honoré de Balzac
 Végezetül engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy idézetet Kurt Tepperwein: A szellemi törvények c. könyvéből.
Kurt Tepperwein: A Te Életutad!

Senki nem ismeri az utat, amely előtted áll.
Még soha senki nem járt ezen az úton, és nem is fog más járni rajta, mert ez a te utad.
Olyan egyedülálló, mint amilyen egyedülálló te vagy.
Igen, egyedülálló vagy, és különleges, egyedülálló módon kell hozzájárulnod az élethez:
Ez a te igazi rendeltetésed.
Menj hát az utadon, menj azon az egyedülálló módon, amely csak a tiéd, de ne próbálj mielőbb célba érni. Mert nincsen cél. Maga az út a cél, a cél csak az út vége és egy új út kezdete.
Élvezd hát utadat, a te egyedülálló, csodálatos életutad.
Engedd, hogy az élet mindennap megajándékozzon, és ha készen állsz, engedd, hogy „belső mestered” vezessen.

Életed egyedülálló melódiáját eképpen fogod egyre tisztábban hallani magadban.
És énekelj!
Mert minden a te örömödre teremtetett. Az egész teremtés éretted van!

Érted. Érted? Nem vitatkozni, haragudni és neheztelni a másikra, hanem megköszönni, hogy a másik tükröt tart neked azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem tudsz önmagadban elfogadni. Csak ezzel tudod kilőni azt a poláris világot, mely a megosztottságot létrehozta. Igaz, ez is csak az én véleményem. Lehet, hogy a kalasnyikov a megoldás és a szöges baseball ütő… :)

Forrás: Józsi bácsi gondolatai a világról 

Az igazi DISCLOSURE /Nagy Felfedés/ majd ez lesz ! Ébresszük fel végre azt az alvó oroszlánt !

UPDATE : 

FOLYAMATOSAN TESZEK FEL IDE TÖRTÉNELMI ANYAGOKAT ÉS SEGÍTSÉGET, AMIK ELINDÍTHATNAK A KUTATÁSBAN : Az emberi faj eltitkolt történelme
2012.Aug 10: 
Nefertiti és EHNATON 

Valahogy el kell kezdeni “beadagolni” ezt a témát, hogy közeledni tudjunk az igazság: az emberiség eredete és a teremtésünk felé… Ebben jobbat nem tudok elképzelni első lépcsőnek, mint David Icke videóit, kutatását, könyveit... Nézzétek meg ezt az előadását és amit csak találtok, aztán beszélünk róla ! Nekem rengeteget segített és elindított….
A szeretetről és végtelen tudatosságról írt művét már biztos ismeritek. Most a világ egy rejtett, másik oldalát is megláttatja az érdeklődőkkel.Ilyenkor kezd sokaknál a biztosíték már szikrázni, mielőtt kiold, de errefelé kell keresgélni sok minden okát és magyarázatát. És rá fogtok jönni, nincs is ezzel semmi gond. Azt leszámítva, hogy az emberiség elől rejtett legnagyobb titokról van szó ! 

Legyetek türelmesek magatokkal és főleg másokkal ebben a témában, hiszen a Darwin/Huxley féle eugenisták által kitalált sztorival nagyon sok minden hibádzik és ugye mégis kötelező volt elhinni….
Mikor ezt fel fogjuk tudni tárni az emberiség számára – azaz szellemileg képes lesz a befogadására – az lesz AZ IGAZI DISCLOSURE- A nagy felfedés…
Míg évtizedek óta mindenki arra vár, hogy majd leszállnak az űrből és ez lesz a nagy megmutatkozás….az igazság az, hogy évezredek óta köztünk élnek és ugyanolyan joggal földlakók, mint mi. 

Az más kérdés, hogy a tudásuk és képességeik miatt lehetőségük is van irányítani a szimpla embereket ! Szóval ez a bolygó az övék és persze mis itt vagyunk…ha már létrehoztak minket….Hát röviden : Ez itt a nagy DISCLOSURE ! 
Kilépés a Mátrixból…. Fázis #1

Idegenek és az Ember Teremtése 


Puma Punku rejtélye

Erich von Daniken – A világ titkai

Hogyan lehet védekezni a HAARP sugárzása ellen ? Egy nagyon bennfentes interjú….

Fogalom: H.A.A.R.P.  (High Frequency Active Auroral Research Program)


Photobucket Pictures, Images and PhotosMindannyian ismerjük az ide látogatók közül, ezért nem kezdek untatni senkit a hivatalos bemutatásával. A Wikipedia szövegét csak az olvassa el, aki a meséket szereti. Aki az igazságot keresi, Google-ben rengeteg anyagot fog találni szerencsére, mert létezése nyílt titok…..Mint nagyon sok minden más, ez is Tesla találmányain alapul.
Eredetileg az időjárás befolyásolására és földrengések előidézésére, 
de a gravitáció manipulálására is alkalmas. A nevében is benne van: 
Magas frekvenciájú elektromágneses rezgés, energia (skaláris hullámok) célirányos eljuttatása egy bizonyos helyre.

És amint kiderül az elme-működésének, agyunknak a befolyásolása is fontos eleme. Az ECHELON-program erre jött létre….

Photobucket Pictures, Images and Photos

HAARP interferál a gravitációval a Csendes- Óceán felett   

Ha belegondolunk logikus is, hogy a neuronok több milliárd apró kisülésekor keletkező és bennünk is jelen lévő elektromosság igenis befolyásolható elektromágneses sugárzással. Elég ha csak a mobiltelefonok sugárzására vagy a mikrohullámú sütőre gondolunk…. Egyik célkeresztjébe sem szívesen tennénk agyunkat, főleg nem egy sokszorosan felturbózott magas frekvenciás rezgésbe nem…..  Amiről nem tudsz, az ugye nem fáj és nem létezik…. Esetleg betegségek daganatok árulkodnak, na de melyik orvos hinné el az összefüggést ? 

Egy korábbi cikkünkben megnézhetitek a nagyon érdekes Jesse Ventura tényfeltáró filmet róla  , vagy külföldi linkek cikkeit… még itt is

Interjú a HAARP működéséről, amit egy bennfentes adott egy beszélgetésünkben
és hogyan védekezzünk ellene… 
(készítette SBG Buddha)


– Hogyan képzeljük el azt a sugárzást, ami ér bennünket, mikor bekapcsolják a HAARP-ot ?


Ezt a sugárzást egy körkörös dózisnak kell elképzelni, ami az emberi szem számára láthatatlan, de egy infra-szemüveggel láthatóvá válik. Körhullám alatt azt értem, hogy a hullámok úgy érik az agyat, mint amikor füstkarikákat fújsz a cigiből… ,biztos láttatok már ilyet, csak ez egy folyamatos hullámsorozat egészen addig, amíg az adott terület besugárzása folyik, ez átlagban nem haladhatja meg a 20-40 percet, ellenkező esetben az agy szerkezeti felépítése károsodhat.

Ilyenkor normál esetben nem okoz túl nagy észrevehető problémát, egyszerűen az ilyen embereken elkezdődnek a zavartság jelei, majd egy enyhébb esetben egyfajta rohamot vált ki, ami hányással jár. Ha a sugárzás túllépi az 1 órát, akár öngyilkosság, vagy halál is lehet az ügy vége.


  

– Mire van hatással ez a sugárzás valójában ? 

Mindenre…. Teljesen mindegy az anyag miből van, mindenre gyakorol hatást, de szerves anyagokra különösen. Még a tengerekben lévő anyagokra is…..
Óceánoknál és a földkéregben is be lehet állítani a frekvenciát, elég ha csak a 2011.Március 11-i japán földrengésre és cunamira gondoltok (bár az egy eltervezett esemény volt).  A vulkánkitöréseknél sokkal egyszerűbb a helyzet, hiszen egy olyan folyamatot indít meg, ami szunnyad a föld alatt és egy elektromos impulzussal ez a folyamat beindítható.

–  Érdemes megjegyezni, hogy a Washington Post/New York Times 1975 június 18-20 közötti számai : arról szóltak, hogy az USA és a Szovjetunió egy meg nem támadási egyezményt írt alá egymással az időjárás és a földrengés-fegyverek használatának tekintetében! 

Igen. Azóta közel 40év eltelt ! El tudod képzelni, azóta hol tartunk ? A fejlesztésről az embereknek fogalmuk sincs…– Akkor mesélnél róla ? Miket tud még ?


Annyit még tudni kell, hogy ez a rendszer,amit már most használnak képes akár olyan halált is előidézni, ami később NEM kimutatható, pont azért, mert a szervezet elektromos rendszerét omlasztja össze. Mint tudjátok, az emberi test 1.2 Volt áramot termel és ez az elektromosság “hajtja” meg a szívet és ezáltal a vérkeringést és az agyat, de ha én ennek a testnek több lépcsőben erős impulzusokat adok, illetve úgymond bombázom a testet, akkor ez a test egy idő után a túláram miatt összeomlik és leáll.
Sokan hunytak el ismeretlen körülmények között az elmúlt időkben…. Sőt az első időkben, amikor ezeket kezdték fejleszteni, nagyon súlyosak is voltak a visszamaradó jelek – amik nem voltak megengedhetőek a programban, hiszen ez már vizsgálatra adott okot. Lásd: Spontán égés…….


 

– Mi egyszerű emberek mit tehetünk ? 
Megkaptad a Földön lévő HAARP állomások koordinátáit. Ha valaha tenni akartok valamit, lehet itt kellene kezdenetek! És lehet, hogy jó lesz ez a tudás majd olyankor, amikor már megszűnt a kommunikáció lehetősége számotokra….


– Biztató…. És addig lehet ellene védekezni ? 

Egyedüli ideiglenes megoldás a WiFi. Azt, hogy miért már nincs időm elmondani, de nézzétek meg a wifi működési tartományát, mennyi !  2.5 – 5.0GHz,  így aztán olyan zavart képes előállítani, ami már elég ahhoz, hogy a HAARP hullámai nagyon gyenge dózisban jussanak el hozzátok….

– Mi az a biztos megoldás, ami megvéd ettől ? 

– Nos, ami biztonságos, az egy erőháló létrehozása, ami olyan eszközökből áll, amit szinte fillérekért meg tudsz venni: Ez pedig egy olyan teljes Wi-Fi hálózat kiépítése, ami 5GHz-es tartományon mozog. Egy jeladó és 3-4 szenzor kell hozzá, amik a jelet folyamatosan veszik a jeladótól és a lakás különböző pontjain elhelyezve, egymással kommunikálnak. Ennek a rendszernek az ára itt 48$ nálatok nem tudom mennyi….

Biztos láttatok már a boltokban olyan wifi-ket, amik összekötnek TV, számítógépet és mondjuk tabletet egymással….. Na ez kell nektek, egy szenzor rendszer egy darab központtal.

– Na akkor építünk ilyet…

– Hidd el, nem bonyolult és legálisan beszerezhető. Lehet arra emlékszel, hogy a lopakodót, amit nem lát a radar a borítás miatt, egyszer-kétszer már lelőttek és tudod mivel ? Egy 1965-ből származó orosz radar segítségével. Az ultramodern radarok nem látták a gépet, ez a szerkezet igen. A megoldás a szemetek előtt van és az egyszerű dolgokat az emberek nem veszik észre, pedig a modern technikával szemben is van megoldás, csak keresni kell.

– A világűrbe is sugároz egyébként ? 

– Nos ebből még bonyodalom is van és lesz is, mivel mint mondtam, a HAARP valóban képes működni mint űrfegyver, csakhogy egy bökkenője van ennek a dolognak. Márpedig az, hogy a jel kijut az űrbe, viszont annyit veszít az erejéből, mire odáig eljut, hogy egy jelerősítő nélkül nem lenne képes továbbjutni Ezért feltették az űrbe azt a rendszert, ami ezt a jelet felerősíti és a kívánt célra továbbítja.

– Merrefelé van az a cél ? A Mars-videó ? Hold ?

– Nos, 1976-ban teljesen logikus volt az a döntés, hogy új lakható kolóniákat kell létrehozni az Univerzumban….. A filmekben van igazság és dezinformáció együtt, csak így működhet az igazság kiszivárogtatása…..

Természetesen ezt témát én sem hagytam annyiban, de ez már egy másik történet. Sokkal hosszabb és összetettebb, mint amit valaha el tudnánk képzelni. 
De természetesen meg akarom osztani mindenkivel, csak hogy hol kezdjem, azt magam sem tudom……
…. Hát ennyi volt, amit hiteles forrásból “belülről” megtudtam a HAARP elleni védekezésről. Lehet nem sok, de mégis valami…


Ha most visszanézitek a cikkemet a Lakott sziget orosz filmről ás a videót újra, akkor megérthetitek, miért adtam ezt a címet : 


Köszönöm….
SBG Buddha


   Photobucket Pictures, Images and Photos

HAARP scalar field atmospheric propagation in clouds

 
HAARP high energy vortex splits apart the sky    Disturbing von Karman vortices over the South Atlantic
 
HAARP transmission, Melbourne, captured by weather satellite / HAARP electrical ‘rainbow’ visible in China sky


Megjöttek a Marsról a képek ! A 26. NASA kép viszont meg fog erősíteni és döbbenteni !

A Curiosity elkezdte a Földre küldeni a Marsról a képeket. Óriási jelentősége lenne, persze ha a NASA valódi és nem ilyen használhatatlan vackokat osztana meg velünk. A valóságot persze titkolják, de nem is ez a lényeg, hanem a 26. kép a 41-ből ! 

Azóta tolták már arrébb a képet (jelenleg a 32.), hiszen újabb és újabb gagyi képeket tesz fel a NASA még mindig fekete-fehérben (!) több milliárd dollárért …. vagy kis felbontású színhamisítással ellátva …..


“Curiosity Image Gallery”….. Itt lapozzatok a képek között! 

Mindent elmond….amiről már tudunk…. Természetesen mi mással lehet szemléltetni a nagyítást…. A piramis csúcsa sikerre viszi vállalkozását !
Ez nem siker ránk emberiségre nézve, hanem hamarosan szemmel látható és saját bőrünkön érezhető valóság lesz ! 
Mivel más forrásokból megerősítést kaptam és ennek a jelnek a feltűnését is én kapcsolom ahhoz (mert arról nem beszélhetek még) . Értsétek meg a jelet !!! Meg sok minden mást… Nem véletlen, hogy ők maguk “csempészték” ezt be oda ! 

Amit ígértem, hétfőn magyar idő szerint 15:00-kor fogom ide ..ebbe a cikkbe ! kitenni a koordinátákkal és tanáccsal együtt, hogyan lehet védekezni a sugárzása ellen, illetve arról, hogyan kell elképzelni a működését a H**RP-nak! Ha nem okoz túl nagy galibát, akkor marad, de ha mégis, akkor leveszem….  🙂 
******************************************************************************************************

Mivel írtam, hogy minden másodperccel fogy az idő. 
Itt lesznek azok a pontok a Földön, ahonnan irányítják az elsősorban elme-befolyásolásra használt, de időjárás és földrengés előidézésére is alkalmas magas frekvenciás sugárzást ! 


Így az ígért koordinátákat mentsétek el !!!  
Nem tudom mikor lesz rá szükség és azt sem, hogyan lehet ezek ellen a besugárzó állomások ellen tenni, de ha már kezünkben van papírra írva vagy nyomtatva a hely…, lehet használható lesz olyankor, amikor már nincs kommunikáció…. 

Viszont, ami tudást a működéséről és az ellene lehetséges védekezésről megkaptam 
HOLNAP külön cikkben felteszem…. mindent szó szerint. Két idézőjel között megkapjátok… 

Miért tiltották be ezt a regényt? Mert a MI VALÓSÁGUNK PONT ÍGY MŰKÖDIK !

A Sztrugackij fivérek 1969-es regényéből készült kétrészes film a “Lakott sziget”Magyarországon szinte teljesen ismeretlen !
A regényt ami alapján a film is készült az 1980-as években Magyarországon is betiltották !
 A 2 film 2008-as és 2009-es de mai napig nincs magyar szinkron hozzá és nem is mutatták be a magyar mozikban, azt hiszem még dvd szinten se lehet kapni. Véletlen lenne ? Ha megnézitek ezt a pár percet, el fogtok gondolkodni rajta…..
Sok minden van ebben a kis videóban is, ami a 
MI VALÓSÁGUNKBAN PONT ÍGY MŰKÖDIK ! Titkos háttérhatalom – Teljes Elme-Kontroll és Elrejtett Tudás

Ezt a filmet azért tettem fel, mert ez már nem fikció és ma már nem kérdéses, hogy az egész Földünkre kiterjedő magas frekvenciás elektromágneses rendszer működik körülöttünk, ami mindannyiunkra hatással van.

Azért tettem fel, hogy akiknek fogalmuk sincs róla, nézzenek utána, akiket pedig érdekel, azok olvassanak tovább….

Ma már tudjuk, hogy nem elsősorban az időjárás befolyásolása és földrengések előidézése a célja (mivel fegyverként arra is használják), hanem AZ ELME BEFOLYÁSOLÁSA. A következő rész úgyis csak azoknak szól, akik nem voltak lusták idáig elolvasni és remélem, célba ér az üzenetem…. A rendszer nevét szándékosan nem írtam most ki, mert arra ugranak a “robotok” azonnal (bár lehet teljesen mindegy így is…)

Kivédeni lehetetlen, de mégis kaptam egy módszert, ami működik és meg fogok osztani veletek a következő cikkben.
A legfontosabb viszont az, hogy ki fogom tenni a Földön található összes ilyen állomás koordinátáját, amit ígérek már egy ideje.

Tudjátok, miről beszélek….

Ez a totális kontroll egyik eszköze, pont úgy, mintha a Mátrixban lennénk….
Nem hinnénk el, ha nem tudnánk már “páran”, hogy igaz…mint sok minden más, amire józan ember nem is gondolna …
Mivel olyan helyről kaptam, illetve csempészték ki nekem, ami sejthető számotokra is, ezért írok már most is előre, mert nem tudom fent fog-e maradni az oldalon huzamosan. Nem valószínű…. És nem fogok neki nagy “csörömpölést” csapni !
A szárazföldi és tengeren lévő állomások helyei is rajta lesznek……  

Jeleztem már, hogy jobb szándékú erők is működnek “közöttük”….
Viszont magyarázkodni már senkinek nem fogok…. Nem célom, hogy mindenki megértse! Mivel fogynak a másodpercek, akik kiválasztódnak, azokhoz úgyis el kell, hogy jusson az információ…Szóval mentsétek el majd ! Nem tudhatjuk, mikor jön el az az idő…. 

***
(Aki adta, ezt mondta nekem:
“Ha valaha tenni akartok valamit, lehet itt kellene kezdenetek! 
És lehet, hogy jó lesz ez a tudás majd olyankor, amikor már megszűnt a kommunikáció lehetősége számotokra….”– kaptam útravalóul….

***

Nukleáris rakétákat telepít Kubába Putin válaszul az USA-nak ! Előkészítés #1

Amíg mindenki az Olimpia bűvöletében szurkol és fél Európa nyaral, addig a gépezet a gazdaság összeomlása és a teljes fegyverkezés irányába gőzerővel halad előre…. Az óra ketyeg és a másodpercek fogynak….Nyugat feszül Keletnek, Jeruzsálem az Iszlámnak és a Harmadik Templom felépítésére már nagyon készülnek….. Ami, tudjuk mindannyian mit jelent…….

Miközben tegnap Törökországba megérkeztek a Szíriába tartó és már csak a bevetési parancsra váró amerikai katonák, az ENSZ megváltoztatta az országgal kapcsolatos politikáját és  a Szíriával kapcsolatos határozattervezetből kivonták a szankciókat és Bashar Assad szíriai elnök eltávolítását javasoló részeket, amelyet az ENSZ Közgyűlése elé terjesztettek az augusztus 3-i szavazásra. Sőt Kofi Annan is bedobta a törölközőt, nem vállalja tovább ….


Ennek ellenére Obama elnök nyíltan felvállalta, hogy támogatja a lázadókat 25millió dollárral. Nem mintha az eddigi titkos CIA akciók nem tüzelték volna fel eleve az Assad elleni lázongásokat, de tegnap ezt nyíltan bejelentették. Minden tájékozottabb ember tudja, hogy Líbia, Tunézia, Egyiptom és Szíria területén is forradalmak szításaa vezetők elmozdítása és megölése (M. Kaddhaffi),  is a CIA / MI6 / Mossad felforgató tevékenységének az eredménye.

Obama elég erős szorításban van és ez a közel-keleti tétovázáson is látszik…. Percei meg vannak számlálva, mivel a szíriai offenzívát már rég el kellett volna indítania a Háttérhatalom (13 Család) döntése alapján. Az őszi elnökválasztás előtt viszont nem meri nyíltan felvállalni…. ha megtámadja, elveszíti a választásokat, ha nem teszi, megy a levesbe… 

KUBAI NUKLEÁRIS RAKÉTAVÁLSÁG 2.0
1962 után 2012 ?


A háborús dobok pedig még erőteljesebbé váltak azzal, hogy Putin újra a “kubai rakétaválság” 2.0 verzióját idézheti elő lépésével.

A III. világháború kirobbanásával fenyegető kubai rakétaváláságról mindenki tud, illetve tanult történelemből…… Ha nem változik a helyzet, akkor újra itt fogunk tartani, márpedig semmi nem utal arra, hogy jobb lenne……sőt……. 

A Pravda Vladimir Putin elnököt idézi, aki elmondja Oroszország stratégiai nukleáris rakétákat telepített Kubába válaszul az Egyesült Államok azon erőfeszítésére, hogy Oroszországot a kelet-európai rakétapajzzsal veszi körbe többszöri figyelmeztetés ellenére. 

A cikk szerzője leírja, hogy élénkítette fel katonai jelenlétét Vietnámban, a Seychelles-szigeteken és Kubában.

“Az Orosz Föderáció maradéktalanul betartott minden megegyezést, sőt még annál is többet. Én leállíttattam a kubai Lourdes-i rádió-központot, és a vietnámi Kamranban. Leállíttattam, mert erre becsület szavamat adtam. Szeretem ha az ember betartja a szavát ! Erre mit csináltak az amerikaiak ? Az amerikaiak a saját szavaikért sem vállalják a felelősséget! Nem titok már, hogy az elmúlt években az USA egy buffer-zónát hozott létre Oroszország körül a Balti-államokat, Közép-Európát, Ukrajnát és a Kaukázust is beleértve. Az egyetlen válasz erre ott érkezhet, ahol Oroszország jelen van, és ez pedig Kuba– válaszolta Putin. 

“A kubai vezetés teljes beleegyezésével újraindítottam a központot és a legújabb “Oak” típusú nukleáris rakétákat telepítettük a szigetre.
Ha nem értenek a baráti szóból, talán majd ebből értenek….
– tette hozzá.

Az amerikai nemzetbiztonságiak a lakossággal való összecsapásra készülnek ! FEMA – OBAMA

Hamarosan sor kerülhet minden idők legnagyobb belföldi katonai akciójára az Egyesült Államok  területén: a szabad fegyverbirtoklás megszüntetésére és a 2. alkotmányos jog eltörlésére.
Ide feltettem a törvénytervezetet /  itt pedig elolvashatjátok milyen 3 fázisban zajlik majd le a lakosság lefegyverzése és a katonai hadműveletek…
Ez nyilván nem fog zökkenőmentesen menni még akkor sem ha a Denver-ben elkövetett hamis false flag mészárlások történnek majd újra és újra…. Akkor is “nehéz menet” lesz….
Nem hiába készül a DHS (Department Homeland Security) a civil lakossággal való összecsapásra, amire még nem volt példa az USA történetében.

Érdemes sorba venni, hogy milyen intézkedések teszik ezt lehetővé és mire lehet számítani :
Hiszen ezt az elnök által birtokolt jogosítványok és elnöki rendeletek nélkül nem is lehetne véghezvinni.


Tehát térjünk ki azokra a bizonyos “rendkívüli jogosítványokra” amellyel az Egyesült Államok elnöke rendelkezik szükségállapot esetén: 

“Szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányának jogosítványait a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség, rövidítve FEMA veszi át. 
A 32. számú Elnöki Vizsgálati Jelentés (PRM 32.) nyomán született meg a FEMA a kormányzás folyamatosságának szavatolása céljából kifejezetten krízisidőszakokra. 
Samuel Huntington fogalmazta meg az Elnöki Vizsgálati Jelentést.
A FEMA Carter elnök 12148. számú elnöki rendeletével hatályba lépett (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency ).
A rendelet neve Szövetségi Válságkezelési Törvény lett. Ez a törvény rendkívüli jogokkal ruházza fel az USA elnökét. Sőt, kimondottan úgy szervezték meg, hogy egy az egyben át tudja venni a kormány feladatköreit. Nem mellékesen ebbe az elnöki hatalom átvétele is beletartozik.”

Nos, tény, hogy a FEMA táborokat idén aktiválták. 


Executive Orders:

EO 10995 feljogosítja az elnököt a szólásszabadság gyakorlásának felfüggesztésére, és a tömegtájékoztatási eszközök elnöki irányítására 
http://www.fas.org/irp/offdocs/eo/eo-10995.htm )
EO 10997 feljogosítja a végrehajtó hatalmat az elektromos szolgáltató rendszer, valamint az üzemanyag források adminisztratív átvételére
http://www.disastercenter.com/laworder/10997.htm )
EO 10998 lehetővé teszi a kormány számára, hogy ellenőrzése alá vonja az élelmiszerforrásokat, beleértve a farmgazdaságokat is
http://www.disastercenter.com/laworder/10998.htm )
EO 10999 felhatalmazza a kormányt az országos szállítási eszközök, a tömegközlekedési és magánjárművek elkobzására és ellenőrzés alá vételére
http://www.disastercenter.com/laworder/10999.htm )
Az EO 11002 engedélyezi a kormányzat számára az Egyesült Államok lakosságának országos nyilvántartásba vételét
http://www.disastercenter.com/laworder/11002.htm )
EO 11003 felhatalmazza a kormányzatot valamennyi repülőgép és repülőtér lefoglalására
http://www.disastercenter.com/laworder/11003.htm )
EO 11004 feljogosítja a kormányt, hogy az ország egyes régióinak lakosait az ország más térségeibe kényszer útján áttelepítse
http://www.disastercenter.com/laworder/11004.htm )
EO 11005 felhatalmazza a kormányt, hogy ellenőrzés alá vegye a vasutakat, vízi utakat, valamint a közellátást szolgáló raktárberendezéseket
http://www.disastercenter.com/laworder/11005.htm )
EO 12148 feljogosítja a Federal Emergency Management Agency-t (FEMA, azaz Szövetségi Válságkezelési Ügynökséget), hogy átvegye a hivatalos kormány teljes hatáskörét, és ténylegesen annak helyébe lépjen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Order_12148 )

Mindenki számára világos, ha a Közel-Keleten kitör az a bizonyos háború, az csak a kezdete lesz valami sokkal nagyobbnak és rosszabbnak. Mert a tervet ismerjük és eddig minden aszerint haladt az elmúlt 100évben. 

Nem véletlen tehát az sem, hogy FEMA táborokat hoznak létre, hisz jól tudjuk, hogy Amerikában milyen fegyver eloszlási arány a népességet figyelembe véve.

Már előzőkben is volt szó erről a blogon:

Tervezett Internáló és átnevelő táborok részletes kézikönyve szivárgott ki
Masszív polgárháborúra készül a Nemzetbiztonsági Hivatal (DHS) az USA-ban !

Persze lehet ezekre azt mondani, hogy ezek butaságok, de ezek is intő előjelek, hogy hová tartunk és a hatalom mennyire készül arra, hogy minket, akik tenni szeretnék a hazánkért a gyerekeink jövőjéért ne állhassunk céljaik útjába.

Amerikai Koncentrációs Táborok (Jesse Ventura)


Kézen fekvő az is, hogy ha kitör az a bizonyos háború a közel-keleten és terjeszkedni fog, egyre és egyre jobban ki fogja váltani azt a bizonyos gazdasági összeomlást és eleinte igaz békés felvonulások, tüntetések kezdődnek, majd mikor már a hétköznapi ember a helyzetét kezdi kilátástalannak érezni nem marad más választás szemára mint az erőszak.

Mert az állam tenni fog arról, hogy az étel, az ital, a napi szükségletet kielégítő cikkek akadozva vagy egyáltalán ne jussanak el az emberekhez, ezzel növelve az elégedetlenséget és a felháborodást.
Jól tudjuk, hogy az Elit New World Order-jében a célként kitűzött népességszám a földön 500 millió főre tehető.

A FEMA táborok egyik célja, kiszűrni az engedetlen embert aki nem hajlandó behódolni és szolgálni a “kiválasztott” már az egész földet irányító pár családot és olyan rabszolgákat képezni akik majd el is fogják tartani ezeket az embereket.

Összeesküvésből valóság lett II.- Életbe lépett Orwell 1984
Összeesküvésből valóság lett – Az állampolgár az ellenség 

NOS NEM POLITIZÁLUNK

NOS BEISMEREM HIBA VOLT KITENNI EZT A VIDEÓT, mert óhatatlanul elvisz a politizálás felé, amitől távolodni igyekszünk,így elnézést kérek, ha nem talált célba a mondanivaló !

SZÓVAL POLITIKA és PÁRTOK OFFLINEAz ő idejük lejárt………….. 

Ilyen téma nem lesz többet errefelé…..