" Csodálkozol a kokainistán? Gondolkozz az okain is tán ! "

A rendszerváltás óta ennyire a lényegről szóló és szókimondó felszólalást nem igazán hallottunk sajnos. A hallottakon pártpolitikától teljesen függetlenül mindenkinek érdemes lenne elgondolkodnia ! Rozgonyi Ernő felszólalása…
Mottó:

“Csodálkozol a kokainistán? Gondolkozz az okain is tán!” (Kosztolányi Dezső)

Reklámok

SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉS: Egész Európát behálózó kőkorszaki alagútrendszert találtak

Kőkorszaki ember által készített, hatalmas földalatti járatokból álló, egész Európát Skóciától Törökországig szerteágazva behálózó rendszert találtak kutatók. Egyszerűen csak földalatti szupersztrádának nevezik.

A német archeológus Dr Heinrich Kusch állítása szerint alagutak létezésének bizonyítékait találták meg az egész kontinensen több száz neolítikum korabeli település alatt.
KönyvébenEgy ősi világhoz vezető földalatti kapu titkai (Secrets Of The Underground Door To An Ancient World) – azt állítja, hogy maga a tény, hogy ennyire sok alagútjárat vészelte át a 12000 évet, mutatja, hogy az eredeti csatorna-hálózat még ennél is jóval hatalmasabb volt.

   

“Bajorországban (Németország) 700 méternyi hálózatot, Stájerországban (Ausztria) 350 m alagutat találtunk” – mondja.

“Egész Európa alatt több ezer volt belőlük – az északi Skóciától le a Földközi-tenger vidékéig.

–  “Legtöbbjük nem nagyobb, mint egy “féregjárat” – csak 70cm széles – de ahhoz épp elég széles, hogy egy ember keresztül bújjon rajta.”

“Számos zug tarkítja a járatokat, néhol kiszélesedik, vannak ülőhelyek, tárolókamrák és szobák. Nem mind kapcsolódnak egymáshoz, de együtt egy hatalmas földalatti hálózatot alkotnak.” 

 
 Számos szakértő véli úgy, hogy a hálózat egyfajta védelem lehetett ragadozók ellen, míg mások hiszik, hogy az összekapcsolt járatokat a mai szupersztrádákhoz hasonlóan használták emberek, hogy biztonságosan utazhassanak a felszínen dúló háborúktól, erőszaktól, de akár az időjárástól függetlenül.

A könyv megjegyzi, hogy nagyon gyakran a járatok bejáratánál kápolnákat emeltek, talán azért, mert az Egyház félt, hogy pogányok örököljék az alagutakat, ami semlegesíthette volna befolyásukat.

Forrás: Dailymail  Fordította: SBGBuddha

Szerző: VilagHelyzete Kategória: Strange

A magyar mint ősi nyelv szépsége

Ezt egy nagyon kedves gimnazista lány ismerősöm küldte nekem, amit azért szeretnék most kihangsúlyozni, mert egyáltalán nem igaz az, hogy a mai fiatalokat nem érdekli semmi, nem foglalkoznak értelmes dolgokkal. Hál’istennek van közöttük nagyon sok értékes, az újdonságokra egyre nyitottabb, kreatívan gondolkodó, érdeklődő személyiség, akik egyre inkább többre vágynak a közoktatás eleve szelektált (szűrt) és a legenyhébben szólva is manipulált (sokszor meghamisított) információinál.


A téma: A MAGYAR NYELV, melyről a hivatalos verzió az oktatásunkban még mindig a finn-ugor blabala, amiről már rengeteg modern, de főleg MAGYAR gondolkodású kutató bebizonyította, hogy nem igaz vagy csak részben. A világ igazi nyelvészei között nyílt titok, hogy a magyar nyelv egyike (ha nem az egyetlen) létező nyelv a ma élő nyelvek közül, mely az ősi civilizációk leszármazottja és mindazt a tudást, mindazt az energiát, kifejezési lehetőségeket tartalmazza, amit Biblia előtti időkből az emberiség magával hozott.

Mit mondanak fiatalok, akik a magyar nyelvet kezdték el tanulni:


És mit mond az egyik legjelentősebb nyelvész kutatónk, Kiss Dénes a Csillagösvényen című (iskolákban egyáltalán nem használt DVD-n)!
Élvezet hallgatni !


Folyatásban a 2. rész és a 3. rész
A Lét a MOSTban megtapasztalható VALÓSÁG szintézise. A Valóság az, amely mindent magába foglal és mindennek a Forrása is egyben. Részeit feldarabolhatjuk bármilyen módon, bármennyi részre, de így az EGYséget értelmezni EGYre nehezebb lesz. Csodálatos módon ugyanakkor nem tudjuk olyan parányi részre osztani az Egészet, hogy annak bármely részében ne legyen jelen az EGY Lényege. (hologram, fraktál elv) A magyar nyelv csodálatosan tartalmazza az EGYségtudatról szóló üzeneteket. Az EGY szógyökünk ugyanis EGYszerre alkalmas az EGYtől való elkülönültség és az EGYben való EGYségélmény kifejezésére. Lássunk egy példát.
EGYedül. EGYedüllét – benne van az EGY szógyök, mégis az EGYtől való elkülönültség kifejezése.
EGYben, EGYütt, EGYüttesen – az EGY szógyök ismét az alap, de az egységélmény jut kifejezésre.
EGY-MAG-am – ez a szavunk pedig a LÉTünk mágiáját fedi fel és önti nagyon érthető formába:
az EGY (Forrás, Teremtő, Isten, SZERetet, SZER-elem stb. ezek közé én azért teszek egyenlőség jelet, mert tulajdonképpen MIND-EGY) az eredetünk, a LÉT, a Valóság, a Mindenség kifejezője
a MAG pedig az EGYben megnyilvánuló LÉT-MAGunk kifejezője, az a MAG, mely az emberi testben mindaddig az elkülönültség állapotában tapasztalja meg a Létet, ameddig a tudata meg nem nyílik, meg nem világosul az EGYségélmény, az EGY valóságában, a MOST, a Van Létében.
Az EGY-LÉNYEGűség felfedezése és megélése tehát az, ami a holisztikus szemlélethez elvezet. Magunk isteni, teremtő volta, és annak felfedezése, megélése pedig csak úgy történhet meg, ha mindez minden előzetes feltételezést, dogmát, szabályt nélkülözni tud.
Az EGYségélmény megtapasztalása pedig csak a SZERETET INTELLIGENCIÁJÁBAN lehetséges. A szeretetintelligencia maga a Forrás, mely vizében minden csepp önmagára lelhet. A SZERetet a létező legnagyobb intelligencia, mert szabad, korlátlan, feltétel nélküli megismerést enged ÖnMAGában ÖnMAGunknak. Valódi szabadság csak a szeretetben, valódi szeretet pedig csak a szabadságban létezhet.
Az Igazság pedig nem más, mint a szeretet szabadságában a szabadság szeretetének a kifejeződése. Ez az intelligencia mindenek feletti, de nem valamiféle elkülönült intellektus, vagy az emberi gondolat terméke. A szeretet intelligenciája az a végtelen Lét a MOSTban, mely mindent MAGában foglal. Az Út ÖnMAGunkban mely MAGunk Forrásához vezet, az Út a Mindenségben mely Forrásunk MAGában hordozza. A JELEN-LÉT egyetlen képzeletbeli pontjában sűrűsödik össze, a kiüresedésben, és a SEMMI Mindenségében a MINDENSÉG Semmiségében EGY-SZERűen, EGY-Formán van JELen.
A SZERETET Intelligencia nem más mint minden Létező teljessége.
Az EGYség Mindensége, a Mindenség EGYsége. MAGunk Esszenciája, Esszenciánk MAGa.(morgó)

MIT MONDANAK KÜLFÖLDI TUDÓSOK, ÍRÓK, NYELVÉSZEK a magyar nyelv hangzásvilágáról, csengéséről és történetéről

A telekommunikáció teljes ellenőrzés alá kerül Európában

A Telegraph vasárnap bejelentette, hogy a brit kormány teljes ellenőrzést akar a nyilvánosság felett, és rögzíteni fogják a lakosság összes kommunikációját, beleértve a telefonhívásokat, SMS-eket és az e-maileket is. A lap szerint a kormány utasítani fogja a telefontársaságokat és minden hazai kiszolgálót, hogy rögzítse és későbbi felhasználás céljából tárolja a telefonhívások adatait, a szöveges üzeneteket, és az e-maileket, valamint hogy korlátlanul tegye azokat hozzáférhetővé a kormány számára egy évre visszamenőleg.
A brit kormány tervei az internetes közösségi honlapokat is érintik, a Facebook és Twitter üzenetek is elérhetőek lesznek a szabadkőműves kormányzat számára.Jelen feltételek mellett a telekommunikáció ellenőrzése a társadalom feletti teljes ellenőrzést jelenti. A folyamat a legutóbbi Bielderberg találkozókon elhangzottaknak megfelelően (az internet teljes ellenőrzése a globalizációt és más szabadkőműves eszméket ellenzők elhallgattatása okán) a teljes nyugati világban megkezdődött, ennek – kezdetleges – részét képezi a szerzői jogok védelmére hivatkozó amerikai SOPA/PIPA tervezet és az európai ACTA. Ezeken a területeken a folyamat még csak kísérleti jellegű, folytatása a lakosság reakciójának megfelelően zajlik. Meg kell hagyni, ami az amerikai társadalomban széleskörű ellenállásba ütközött, az Európában gyakorlatilag ellenállás nélkül lezajlott.
A magyar kormány csatlakozott az egyezményhez a lakosság megkérdezése nélkül, és a lakosság szintén teljesen érdektelen ennek kapcsán, mert be sem került a köztudatba, se a törvénybe iktatás, se a közép-európai országokban lezajló tiltakozó tömegdemonstrációk.

A végkifejlet minden nyugati országban ugyanaz lesz, amit a brit kormány a közelgő iráni háború esetén ellenintézkedésként azonnal be fog vezetni.

Amit a legtöbb nyugati országban fokozatosan akarnak bevezetni, arra a brit kormány nemsokára rákényszerül, mégpedig átmenet nélkül. A tervezetet közvetlenül az MI5 és MI6 adta át a brit vezetésnek, mivel enélkül nem tartják elkerülhetőnek a rend teljes felbomlását. Azzal számolnak ugyanis, hogy egy Irán elleni háború esetén az iráni válasz legveszélyesebb része a muszlim lakosság azonnali reakcióját jelentené szerte a nyugati világban, ami többek között a közösségi honlapokon szervezné meg magát. Egy ilyen helyzetben Londonban nem a nyárinak megfelelő zavargásokkal kell számolni, hanem minden nagyobb város lángokban állna.

A telekommunikáció feletti ellenőrzés nyílt kihirdetése egyvalamit jelent: a cionista vezetés egyre jobban kapkod, egyre tehetetlenebb. Az internetnek köszönhetően hatalmas mértékben terjedtek el olyan információk, amik akadályt állítanak a világuralmi téboly elé, és ezt a lehetőséget minél hamarabb el akarják tüntetni.
Nem kell különösebben tájékozottnak lenni, hogy egyértelmű legyen: Európában szó nincs demokráciáról – a legsötétebb, materialista szabadkőműves diktatúra épül fel a szemünk láttán, és a lakosság többsége ezt teljes passzivitással nézi.Forrás: jovonk.info

"Mindannyian görögök vagyunk ! " tüntetések világszerte

“Mindannyian Görögök vagyunk” , online szerveződött nemzetközi tüntetés világszerte.  Párizs, London, Barcelona, ​​Amszterdam, Stockholm, Koppenhága, Brüsszel, Dublin, Köln, Lisszabon., Berlin, Wittenberg, New York….

Ha együttérzel a görögökkel töltsd le ezt a képet, és oszd meg ! :
Ezrek vonultak az utcára szerte európában és amerikában kifejezve szolidaritásukat a görög néppel,  kinyilvánítva ezzel nemtetszésüket a görög népet sújtó és  enyhén szólva megkérdőjelezhető megszorító intézkedések miatt.

“Mindannyian Görögök vagyunk” ,
volt az online szerveződött nemzetközi tüntetés szlogenje. 

Beszéljenek a képek :

Putyin hadat üzen Soros Györgynek és társainak

A CIKK VALÓSÁGTARTALMÁT NEM TUDTUK ELLENŐRIZNI, MERT MA KERÜLT FEL TÖBB HELYRE IS… Lehet túl szép, hogy igaz legyen…

Putyin pénzügyi terroristának nevezte és a terrorista törvény alapján, elfogatóparancsot kért Soros Györgyre, a magyar származású milliárdosra. 

Putyin nem engedni, hogy kiárusítsák a hazáját, és az NWO, Új Világrend markába kerüljön!
Ezért elrendelte, hogy egy nemzetköz elfogató parancsot adjanak ki Soros György ellen, akit rajta kaptak, hogy pénzügyi segítséget akart küldeni azoknak, akiket ellenzéknek hívnak Oroszországban, és akik nemrég néhány tízezer embert az utcára vittek, hazugságokat bebeszélve nekik a választási csalásokról.

Ettől kezdve mister Sorosnak nem sok játéktere marad, hogy folytassa a piszkos játékait, mely térdre kényszerítette az egész világ pénzügyi rendszerét, folyamatosan együttműködve Rothschild és Rockefeller .
Putyin beszédét hivatalosan tették közzé az orosz hatóságok.

“Ma nyilvánosságra hozzuk az Orosz Federáció és miniszterelnökének Vlamimir Putyinnak a közleményét: Nemzetközi elfogató parancs kibocsátást kértük a Soros György magyar deviza spekuláns, pénzügyi terrorista ellen.
Az orosz titkosszolgálatok felfedezték, tetten érték, hogy dán derivatívák és más külföldi valuták által támadást kezdett az orosz valuta ellen a pénzpiacokon.
   
Meg kell említeni, hogy Soros ezeket a Derivatívákat (származékos ügyletek) luxemburgi bankok segítségével használta fel, mely szigorúan tiltva van az EU államai által aláírt Bázel II szerződésben.”

Forrás: Stampa Libera

  

Új Diktatórikus Birodalom a láthatáron – Csillagok új köntösben, de az eszme ugyanaz


Alig tűntek el a szovjet csillagok, azonnal megjelentek az uniós csillagok… A köntös új, az eszme, a háttér ugyanaz és lassan a működés is egyre inkább hasonlóvá válik….

Kommentár nélkül, mert ennél tisztábban nem is lehetne megfogalmazni az Európai Unió működését, de az Új Birodalmi rendszer csapdáját ! Nézd meg ezt a videót, de az 5:40 – 10:20 közötti részt mindenképp! Ha csak kevés időd van, azt egyáltalán ne hagyd ki !

Vladimir Bukovsky, ismert és elismert orosz származású, a gulágot is megjárt költő, író és emberi jogi aktivista gondolatai, amit nagyon meg kellene fontolni és megértenünk!
 

 “A Szovjetúniót 15, soha meg nem választott ember irányította, akik egymást nevezték ki a pozíciókra…, akik nem tartoztak elszámolással senki irányába.
Az Európai Uniót két tucat soha meg nem választott ember irányítja, akik egymást nevezik ki pozíciókra, titokban találkozgatnak és nem tartoznak elszámolással senki irányába, és akiket semmi lehetőségünk leváltani.
Erre persze valaki azt mondhatja: “De hát az EU-nak van egy megválasztott parlamentje!”
Nos a Szovjetúniónak is volt egy parlament félesége, a Szovjetúnió Legfelsőbb Tanácsa. Annyi volt a dolga, hogy lepecsételte a politikai döntéseket, amiket fent meghoztak. Pontosan annyi, mint az Európai Parlamentnek, ahol a kamarában a felszólalási idő csoportonként limitált és legtöbbször 1 percre korlátozódik felszólalónként. … Szolgákkal, hatalmas juttatásokkal, bónuszokkal, életre szóló mentelmi jogokkal… pont mint a szovjet rezsim esetében. 

A Szovjetúniót erőszakkal tartották fent, gyakran megszálló katonai csapatok segítségével. 
Az Európai Uniót ugyan nem katonai erővel tartják fent, de szintén erőszakkal, gazdasági szankciókkal és fenyegetőzéssel. Ahhoz, hogy fennmaradhasson, a Szovjetúniónak folyamatosan terjeszkednie kellett. Abban a pillanatban, ahogy nem tudott tovább növekedni, elkezdett összeomlani.
Az Európai Unió sorsa is ez lesz !

Nem akarták, hogy nemzetek legyenek, mindenki szovjet volt… Most meg azt akarják, hogy mindenki legyen európai !  Hisz mindkettő legfőbb célja a nemzetállamok felszámolása volt. 
A korrupció mélyen átjárta a szovjet rendszert, ez az EU-ban sincs másképp…
Akik felszólalnak ellene, azokat elhallgattatják vagy megbüntetik. A gulágok helyett most politikai gulágok jelennek meg, amit “politikai korrektségnek” neveznek. Ha valaki felszólal nemi vagy faji kérdésben a fent jóváhagyott nézetektől eltérően, azt azonnal kiközösítik, sőt támadást indítanak ellene. Mindig így kezdődik a gulág, a szabadság elvesztése. 

Sajnálatos, hogy amikor összeomlik – mert kétségünk se legyen, hogy összefog – mindig hatalmas pusztulást hagy maga után, komoly etnikai és gazdasági problémákat. 
De van alternatívája annak, hogy ne két tucat önjelölt hivatalnok és a mögötte lévő érdekcsoport irányítson Brüsszelből! Úgy hívják : FÜGGETLENSÉG !
Nem kell feltétel nélkül elfogadnod, amit ők ott Neked elterveztek ! Meg szokták egyáltalán kérdezni, Te akarod-e ? “

Aki nemmel szavazott kizárták a görög kormányzatból – Az EU zsarolás győzött

Ahogy tegnap élőben láttuk itt a blogon és folyamatosan a FB-oldalunkon megjelenő képek formájában: Görögország rendkívül nehéz órákat élt meg és sajnos a nép megint vesztésre áll az EU érdekekkel szemben. Hiába a rendőr-szakszervezet által bejelentett történelmi javaslat az EU-IMF tisztviselőkre kiadott letartóztatási parancs…a demokrácia “feltalálói” mostantól pusztán az országuk felett uralkodó EU pénzarisztokrácia diktatúrájának alanyaivá silányultak…

 De milliók szorítanak a görögöknek, hiszen ez a sors várhat mindannyiunkra, ezért vigyázó szemetek most Athénra vessétek… , mert tudjuk, hogy a görögök nem fogják feladni a harcot és odaadni nemzetüket privatizálásra és országuk erőforrásainak kirablására a már startra készen álló IMF kartellnek … Valószínűleg az eddiginél még elsöprőbb elégedetlenségi hullám következik!

Mindezt azért érdemes tanulmányozni, mert a jövőt vetíti előre, hiszen Románia, Görögország után bármikor berobbanhat ugyanez Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában és ha Magyarországra is ráerőltetik az IMF – függést, akkor a forgatókönyv hasonló lesz nálunk is. 


Athén utcáin robbanások, százezres tiltakozó tömegek, miközben a Parlamentbe beszivárgó könnyház füstjében az összes képviselőnek név szerinti nyílt szavazással állást kellett foglalni az EU/IMF megszorító csomag mellett vagy ellen. 

Az Európai Központi Bank zsarolással átnyomta a görög parlamenten a megszorításokat. Aki nemmel szavazott, azonnal el kell hagynia a a kormányzatot. Kizárólag a megszorításokat támogatók maradhatnak irányító pozícióban. Ez volt a feltétel. 


Az EU/IMF/EKB diktátumot 199 igen, és 74 nem szavazattal fogadták el nyílt szavazással. Korábban a miniszterelnök bejelentette, hogy aki nemmel szavaz, nem maradhat a kormányzatban, ami Brüsszel diktátumának is tekinthető, hiszen a görög miniszterelnök az EKB volt alelnöke. A szavazást tíz órányi feszült vita követte a zavargásokkal és a rendfenntartással kapcsolatban. A miniszterelnök szerint “ideje lenne végre elismerni, hogy Görögország az EU integráns része”, és a megszorításokat azzal indokolja, hogy Görögország többet költ, mint amennyi bevétele van. Hogy miért nem az EU által diktált projektek megvalósítását fogja vissza, az értelemszerűen szóba sem került.
A parlament ezzel kijelentette, hogy nyíltan szembemegy a népakarattal.

A szavazást követően az Európai Unió lefejezte a főbb görög pártokat. Brüsszel helytartója kijelentéseinek megfelelően, aki nemmel szavazott, az nem maradhatott a kormányzatban. Percekkel a szavazás eredményének kihirdetése után 21 képviselőt zártak ki az “Új Demokrácia” pártból. Azt követően Papandreu pártjából zártak ki 22 képviselőt, majd még egy politikus lemondott a szavazást követő vita alatt. 

Kizárták pártjából a védelmi miniszter és a belügyminiszter helyettesét. (Konstantinos Markopoulos, Margaritis Tzimas). A Paszok pártból kizártak közt ott voltak a Papandreuhoz közel álló politikusok, mint haris Kastandidis volt igazságügyi miniszter, Spyros Kouvelis (aki a szavazás előtt függetlennek nyilvánította magát), a Paszok alapító tagja Vaso Papandreu, és a korábbi munkaügyi miniszter Louka Katseli. A vita vége felé újabb két politikust kizártak az Ortodox Pártból.

A diktátum értelmében Görögország megkapja az újabb, 130 milliárd eurós hitelcsomagot, és leírják a magánhitelezőkkel szembeni adósságok egy részét.
Hitel helyett hitelt kaptak, cserébe a kormány 15%-al csökkenti a nyugdíj-kiegészítéseket, 20%-al csökkenti a minimálbért, és 150ezer a közszférában dolgozó lett munkanélküli egyik napról a másikra.
De a kormány politikusai szerint ezzel még mindig nincs vége: a kizárásokat követően Lukasz Papadémosz bejelentette, hogy a február 16-i Eurócsoport találkozón egy újabb megszorító csomag kapcsán fog egyeztetni.

A szavazás után azonnal összehangolt hackertámadás kezdődött a főbb kormányzati honlapok ellen. Az Anonymous hackercsoport elérhetetlenné tette a védelmi minisztérium és a rendőrség honlapját is. A városban a tegnapi szavazás óta a káosz az úr. 

A szavazást követően a városközpontban azonnal kigyulladt egy bank és egy kávézó épülete. A lángok később átterjedtek a szomszédos mozi épületére is. Az athensnews tegnap esti információi szerint a tüntetők 35 bankot, boltot és mozit gyújtottak fel a fővárosban. 54-en sérültek meg az esti utcai harcokban, és 25 embert tartóztattak le.

Reggel a rendőrség összesített információi is megjelentek, a fővárosban összesen 150 bolt lett kifosztva, 48 épület égett le, többszázan sérültek meg az összeütközésekben és 130 embert tartóztattak le Athénban. A városban mindenhol füst terjeng, a rendőri erők minden nagyobb csoportosulásra könnygázzal lőnek.

Forrás

A görögöknél elfogatóparancsot adnak ki EU/IMF tisztviselőkre – Fordul a kocka

Egy tiltakozó vitatkozik a rendőrökkel a görög Parlament előtt a 24 órás általános sztrájk idején Athénban. 2012. február 7-én. A hatalmas megmozdulások mind az új megszorító intézkedések ellen vannak, amit a bankmentő csomagért cserébe a lakossággal akar lenyeletni az Európai Unió és az IMF. A lakosságnak és a rendőröknek is elege lett !


És Görögországban lehet, hogy fordul a kocka….ugyanis

Görögország legnagyobb szakszervezete bejelentette, hogy elfogatóparancsot adnak ki az Európai Unió és a Nemzetközi Valutaalap hivatalnokai, illetve az újabb megszorításokat hirdető politikusok ellen.

A rendőrszakszervezet zsarolással, a demokrácia és a nemzeti függetlenség felszámolásával vádolta az eurokratákat, és közölte, hogy az első célpont az IMF vezetője lesz. A pénteken megszerzett levélben a rendőrség a következőkkel vádolja a politikusokat:

“Mivel tovább folytatják ezt a pusztító jellegű politikát, arra figyelmeztetjük Önöket, hogy nem fognak minket a testvéreink elleni harcra kényszeríteni. Nem szállunk szembe szüleinkkel, testvéreinkkel, gyermekeinkkel és semelyik állampolgárral sem, aki változást követel a politikában.”

“Figyelmeztetjük önöket, mint a görög rendőrök legális képviselői, hogy sorozatosan elkövetett zsarolás és a demokrácia burkolt erodálása és eltörlése, a nemzeti szuverenitás megsértése miatt letartóztatási parancsot adunk ki.”


A szakszervezet, amely ezt a nyilatkozatot kiadta, képviseli a görög rendőrök kétharmadát.

A levelet közvetlenül az Európai Központi Bank megbízott vezetőjének, Klaus Masuch-nak és az Európa Tanács görögországi megbízottjának Servaas Deroose-nak küldték el.


Forrás