Kritika az Occupy Hungary-nak és a "rendszer" valódi elemzése – Máté Tamás

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Máté Tamás (Etam Samat) FaceBook-os bejegyzését teljes egészében tesszük közzé:
“A saját érdeketekben muszáj leírnom, hogy mit gondolok a mozgalomról. Szókimondó leszek. Ami a szívemen, az a számon. Nem célom senkit sem megbántani semmilyen módon, ezért kérlek titeket tegyétek félre most az ego-tokat és ne azt nézzétek, hogy ki írja ezeket a sorokat, hanem, hogy mit mond és milyen érvekkel támassza azt alá. Nem fogom kerülni a forró kását és hosszasan gondolkodni szavakon, hogy azok a lehető legfinomabb pofonokat adják a lelketeknek.”
Bizony megmondom keményen és kegyetlenül őszintén, hogy: Elképesztően amatőrök vagytok. Egyszerűen rossz nézni, amit csináltok. Komolyan. Semmilyen célotokat sem fogjátok így elérni és még azt a pár embert is hamis hitbe ringatjátok, aki veletek tart.Teljességgel rossz a helyzetértékelésetek. Azt hiszitek (kénytelen vagyok hitről beszélni, mert láthatólag nincs meg a tudás bennetek a helyzetfelismeréshez), hogy a világ gondjai elsősorban a korrupt politikusok miatt keletkeztek. Ti a politikusoktól követeltek olyan dolgokat, amelyeket úgy hiszitek nekik módjukban áll vagy állna ill. kellene megadni nektek, nekünk a 99%-nak. Ez csak elvileg van így. A politikusok nem értenek semmihez (általában) csak ahhoz, hogy hogyan szerezzenek maguknak hatalmat. Magának a szónak a jelentése is erre vezethető vissza, ha jól tudom. Aki meg a hatalomért küzd már eleve alkalmatlan olyan szerepre, ami arról szól, hogy szolgáljon. Holott elvárható módon az lenne a dolga.
A RENDSZER a rossz, aminek az egyik (látható) megnyilvánulása a politikus, aki maga is ember, épp ezért gyarló.. és mint látszik, nem kicsit az. Ne várjátok, hogy most előálljak egy listával arról, hogy ki és mennyit lopott, mert nincs ilyen listám, de ha vettek egy vagy két pillantást az elmúlt 22 év jelentősebb gazdasági, társadalmi mutatóira, akkor nem lesz kérdés, hogy rengeteg pénz tűnt el. Amióta “rendszerváltás” volt minden mutató romlott vagy stagnál és ez annak ellenére van így, hogy elég szép számban váltották egymást a különböző kormányok a szakértőikkel együtt Magyarország (és a többi ország) élén. Idealisták vagytok, mert hinni akartok. De a hit nem elég. A hit évezredek óta csak arra jó (a reménnyel karöltve), hogy tehetetlenségre kárhoztassa azokat, akik -ha felismernék- cselekedhetnének is. Felelősen. De a hit és a remény levette ezt a terhet az emberek válláról, mert mindenki jobban szereti, ha nem kell csinálnia semmit, amíg mások (politikusok, szakértők vagy maga Isten) majd megoldják a problémákat. Ám a problémák sosem fognak megoldódni, mert pont ezért keletkeznek. A hit miatt, hogy majd mások… pedig nem.. Ti elkezdtetek kilendülni ebből és cselekedni akartok. Lelkesek vagytok de naivak.
Magyarországon nem volt rendszerváltás. Helyesebb lenne azt mondani, hogy módszerváltás volt. Érdemes megnézni mikor csatlakoztunk a Valuta alaphoz, mert nem 1990-ben, hanem jóval előtte (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98200006.TVR). Vagy itt van a társasági törvény ( http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8578), ami szintén 1990 előtt lett megalkotva. Egyszerüen nem létezett olyan, hogy rendszerváltás, mert az azt lehetővé törvényeket már jóval előtte meghozták és akkoriban még csak sejteni sem lehetett, hogy a Szovjetúnió máról-holnapra összeomlik. Akkor meg mégis hogy lehetséges ez? Csak úgy, hogy előre tudták, hogy “mi következik”. Bármennyire is nem szeretem téma ez mégis azt kell mondjam, az összeesküvés elméletek igazak. Mindenről kiderült már, hogy pontosan a fordítottja igaz és ehhez nem kell már titkos levéltárakba menni, mert minden fent van a neten, csak kellő időt kell rá fordítani, hogy az ember összeszedje a legrelevánsabb eseteket, majd összeillesztve azokat rádöbbenjen, minden igaz, amit az “összeesküvés-elmélet hívők” állítanak. Nem kisebb emberek nyilatkoznak ebben a témában, mint amerikai elnökök és politikai tanácsadók és már a 60-as évektől kezdődően. Ismétlem: minden fent van a neten és nem kívánom hivatkozások tengerét ide beilleszteni, hogy bizonyítsam az igazamat.
Nem is akarom, hogy elhiggyétek. Én azt akarom, hogy ALAPOSAN járjatok a dolgok után. Olvassatok. Sokat. Mert amivel ti próbálkoztok… nos az szánalmas.. nincs jobb szó rá és ne vegyétek sértésnek, együttérző szánalom ez, mert szeretném ha sikeresebbek lennétek. És ez még úgy sem könnyű, hogy az ember csak közelítőleg is tisztában van a helyzettel. Az országokat nem a kormányok irányítják (Orbán Viktor: “Magyarország elérte külpolitikai önrendelkezésének maximumát”, majd a készülő új világrendről beszél, Youtube-on fenn van valahol, keressetek rá). Ahogy Drábik János mondja, itt csak két hatalom “küzd” egymással és ezek nem mások, mint a szervezet MAGÁN-hatalom és a szervezett KÖZ-hatalom. Azért írtam idézőjelbe a küzd szót, mert a kormány elvileg közhatalmat birtokol ám nem küzd. A kormányok kiszolgálói ennek a szervezett magán hatalomnak, még durvábban fogalmazva hazaárulók. Hiába Orbán gazdasági “szabadságharca”, ha közben meg tudjuk, hogy a felháborító tartalmú szerződést a valuta alappal (amely szintén felér egy hazaárulással) viszont nem akarják megszüntetni és az erről szóló szavazáson egységesen nyomnak nemet a függetlenségre.  Nincsenek pártok. Nincs olyan, hogy baloldal meg jobb oldal.
Ezek a gumicsontok az embereknek, hogy rágódhassanak rajta melyiket is válasszák, miközben a pártok vezetése (mert el tudom képzelni -tudván mekkora sötétség honol a fejekben- hogy a tagok között van egy-két jószándékú, ám ostoba képviselő is) kiszolgáltatja az országot szőröstül-bőröstűl idegen érdekeknek. Ma Magyarországon ALKOTMÁNYELLENES PUCCS van. Ez a helyzet. És erre a helyzetre kellene valami megoldást találni. És akkor jöttök ti és mit tesztek? Demokráciát követeltek. Maroknyian (amiről persze nem feltétlenül ti tehettek, csak azért jegyzem meg, mert így még abszurdabb). Diktatúra van. Egy diktatúrában meg hiába követelőzől, nem lesz eredménye. Persze mondhatjátok, hogy nincs diktatúra, de szeretném nektek elmondani, hogy nem csak az a diktatúra, ahol bakanccsal tapossák az embereket. A diktatúra az az, ami rákényszerít valamit az emberek tömegeire, egy országra. Az már egy másik kérdés, hogy ennek az országnak (és a legtöbbnek) a lakossága olyan szinten van lebutítva, hogy ezt fel sem ismeri, attól az még diktátum.
1945-ben megszünt a királyság intézménye Magyarországon és megteremtődött a lehetősége annak, hogy a népszuverenitás elve érvényesüljön (amely 1848 áprilisában került bele az alkotmányba, amikor is a nemesek választójogát kiterjesztették a polgárokra is). Mi is az a népszuverenitás? Egy olyan elv, amely a hatalom eredetét a néptől származtatja. Ez az elv tette lehetőve, hogy 1848-tól a szélesebb lakosság is beleszóljon sorsának alakulásába, hiszen a népszuverenitás egy közösségi jog. Mivel a királyság (illegitim módon – ezért is a sok szent-korona tanos, meg értékrendes szervezet) megszünt 1945-ben, a szent korona (Istentől származtatott) hatalma is megszünt és maradt a népszuverenitás. Gondolkodjunk logikusan. Ha van egy közösség és annak a közösségnek van egy joga, hogy sorsát maga alakítsa, vajon mi lehet ennek a jognak a legmagasabb megnyilvánulási formája? Ha mindenki beleszólhat a dolgokba. Ma ezt úgy hívják, hogy közvetlen demokrácia.
Hogyan tud mindenki (a nép) beleszólni a dolgokba? Úgy, hogy megalkotja a nép azokat a szabályokat, törvényeket, amik a legszélesebb társadalmi rétegek érdekeit felölelik és képviselik (ebben az esetben egy adott országot értve ez alatt és annak minden lakóját) majd ezeket egy szerződésbe foglalják. Ez az Alkotmány. Ennek megalkotása a közösségi jog legmagasabb foka, az ún. anyajog. Az alkotmány megalkotása után megteheti a nép azt is, hogy képviselőket választ magának (közvetett vagy képviseleti demokrácia) és megbízza a képviselőket, hogy ők alkossanak törvényeket, amik összhangban vannak az alkotmánnyal. Ezt hívják származtatott jognak. Mi történt 1945 után? 1949-ben jött Rákosi és úgy döntött, hogy majd ő alkotmányt ír. Nem a nép. Ő és képviselői. Jól tudjuk, hogy ez diktatúra volt. A képviselők önmagukat hatalmazták fel alkotmányozó joggal, holott erre csak a népnek van joga, amely nép ezt a jogát a népszuverenitás elve alapján gyakorolhatja, ha csak nem mond le róla.
Lemondott a nép erről a jogáról 1949-ben? Nem. Megszületett a Rákosi diktatúra és annak alkotmánya, amibe belevették a népszuverenitás elvét (mert a kommunizmus igazolásához kihagyhatatlan volt), de azt nem terjesztették ki mindenkire (“Minden hatalom a dolgozó népé”) és hát tudjuk, hogy mi történt azokkal, akik tiltakoztak… aztán jött Kádár majd 1990, az első szabad választások. Szabadon megválaszthattuk, hogy mely képviselők alkossanak törvényt. Mi történt 1990-ben? A képviselők alkotmányozásba kezdtek. Megintcsak a nép nélkül. Tehát folytatták az illegitim hatalomgyakorlást, ám annyira pofátlanok nem voltak, hogy a népszuverenitás elvét meg merjék tagadni. Az addigi “sztálinista” alkotmányt gyakorlatilag 100 %-ban átírták és ezt széleskörű szakmai egyeztetéssel tették, ami úgy-ahogy legitimizálta.
De a legfontosabb: IDEIGLENES alkotmányt írtak!!! A preambulumban ez áll: “A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállambavaló békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg”, majd közvetlenül utána: “(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.” Nem logikus a sorrend de a lényeg benne van: MINDEN hatalom a népé. …VALAMINT közvetlenül gyakorolja… sőt, 1997-ig még az is benne volt az alkotmányban (igaz ez már csak leszűkítése a népszuverenitásnak) , hogy új alkotmányt CSAK referendummal lehet elfogadni, azaz népszavazással! És hogy lássék, mennyire nincs jobb meg baloldal, ezt a pontot az akkor hatalmon lévő MSZP-SZDSZ kormány húzta ki az alkotmányból.. Aztán jött Viktor egyszer és most másodszor és mit csinált? Alkotmányozni kezdett. Tegyük fel újra a kérdést. Lemondott a nép az alkotmányozó jogáról? Nem. Mi történt? Rákosival megegyezőleg Orbán Viktor is úgy döntött, hogy neki és képviselő társainak (akiket személyesen ő választ ki, ezzel megvalósítva a kizárólagos hatalomra való törekvést is, melyet még az alaptörvény is tilt és ellene jogos és kötelező érvényű fellépésre szólít fel minden állampolgárt.
Személyessége meg a FIDESZ alapszabályából derül ki) van alkotmányozó joga. Pedig nincs. És mi kerül bele az alaptörvénybe? Hát ezek: “A közhatalom forrása a nép” A “köz” szótoldalék egy nappal a zárószavazást megelőzően került bele, a tervezetben nem szerepelt.. Mit jelent ez? Hogy a nép CSAK a képviseleti szervek hatalmának a forrása. Holott MINDEN hatalom tőle ered. Még az esetlegesen a képviselőre ruházott alkotmányozó hatalom is. De ez a mondat pontosan azt jelenti, hogy a képviselő ezt a jogot a magáének vallja. Holott nem az övé!!! Mert erről a hatalmáról a nép sohasem mondott le!!! Lehet csűrni-csavarni (mint ahogy teszik is a jól fizetett hazaárulók, csak szemezgessetek a gugli nyújtotta kínálatból), hogy mit is jelent a népszuverenitás meg, hogy hogyan kell értelmezni, csak semmi értelme. Mert bármilyen elvet is veszünk alapul, ha a teljességre törekszünk, akkor a lehető legmegengedőbbnek kell lennünk. Mindent bele kell vegyünk egy elvbe, ami csak belefér. Aztán ha a környezet és a “kialakult” jogrend nem teszi lehetővé a maximális alkalmazást, kell úgy korlátoznunk ezt az elvet, hogy a lehető legoptimálisabban (a korlátozás ellenére) lássa el feladatát. Jelen esetben a nép megtévesztését és gumicsonttal való megetetését, hogy úgy látszódjon, hogy minden az ő érdekében történik, miközben napnál is világosabban látható világszerte, hogy nem.
A jogrend kialakulása meg azért van idézőjelben, mert az egyáltalán nem alakul, mint teszem azt, az időjárás (bár már talán ez sem jó példa elnézve a sok csíkot az égen), hanem alakítják. Nagyon is tudatosan. Minden forradalom, ami kirobbant világunkban, nem magától robbant ki, hanem kirobbantották. Csakúgy, mint a háborúkat. Erre vonatkozó oldalak ezrei, ha nem tízezrei szintén megtalálhatóak a neten, csak éles elme és józan paraszti ész kell ahhoz, hogy átlássa az ember az összefüggéseket és ne a hazug történelemkönyveknek higgyen. “A történelmet a győztesek írják”. Nem csak egy hangzatos, ám tartalom nélküli mondás ez ám, hanem nagyon is igaz.. És a győztesek írják a jogot is. Tehát visszatérve: ma, a kialakult jogrendben szerintetek nem lehetséges, hogy egy nép alkosson magának alkotmányt és ezért -kényszerből- azt a képviselők kell, hogy megalkossák? Mert ők azt mondják. Miközben ezzel a joggal nem rendelkeznek. Azt a jogot is tőlünk kapták, hogy képviseljenek bennünket. Na de hogy! Mert a választó és a képviselő közötti jogi viszony egyből megszűnik, amint véget érnek a választások! nem kötelesek betartani az ígéreteiket (mint ahogy nem is tartják), még az esküjüket sem ( hisz a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Alkotmányára esküdtek fel nem pedig a Magyarország nevű új állam alaptörvényére, amely államot szintén nem volt joguk megalkotni! És a magyar “jogrend” hiányosságából fakadóan ez az esküszegés nem is szankcionálható!) és ugye nem visszahívhatóak. Ilyen állapotok között nem lehetséges, hogy egy nép feleősen végre megalkossa a saját alkotmányát?!?
Ha tényleg paradigmát akartok váltani, akkor ez a minimum kiinduló pont, nem pedig az, hogy táblácskáitokkal menetelve az utcán azt kiabáljátok, hogy: “demokráciát!” meg hogy: “Miénk az utca!”, miközben családokat lakoltatnak ki! Értitek már, hogy miről beszélek? Csak egy dolgot követelhettek, ha komolyan gondoljátok magatokat és az az, hogy a hatalmat ideiglenesen BIRTOKLÓK (találóbb a bitorlók kifejezés) adják vissza ezt az IDEIGLENESEN rájuk ruházott hatalmat nektek, nekünk, a hatalom TULAJDONOSAINAK! Hát őszintén remélem, hogy most AHA! élményben van részetek, annál is inkább, mert már vagy 4 órája ezt a levelet írom és még mindig nem értem a végére… Tehát mi történt ebben az országban? A hatalom ideiglenes birtokosai megfosztották a hatalom tulajdonosait a tulajdonától. Az albérlő kijelentette a főbérlőnek, hogy a lakás az az övé. Hihetetlen. Pedig igaz. És hogy tovább menjek: az alaptörvény miután a népet csupán csak a közhatalom forrásává degradálja, így folytatja: “A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.” Kivételesen. Majd ha ők úgy látják jónak. De nézzük, miről nem lehet népszavazást tartani az alaptörvény szerint: “Nem lehet országos népszavazást tartania) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésrõl;” Hmm.. Tehát a magyar nép nem gyakorolhatja a népszuverenitásból következő LEGALAPVETŐBB jogát. A magyar nép önrendelkezése ezzel a mondattal megszünt létezni.
A magyar nép viszont továbbra is választhat az elétett bábokból, akik -ha akarják 2/3-os többséggel (volt az egyébként 4/5-ös is csak azt is törölték)- modosíthatják az alaptörvényt vagy alkothatnak újat. De csak ők! A képviselők. És érdekes módon az ellenzéki képviselők nem támadják ám a FIDESZT azok miatt a dolgok miatt, amiket ide leírtam. Se a Szolidaritás mozgalom. Vajon miért? ……… Ennyi. Jó reggelt kívánok (duplán, mert közben tényleg reggel lett). Mindezek közben példátlan módon és a pofátlanság netovábbjaként megszüntették a szociális ellátás rendszerét (mert ezentúl csak „törekednek” rá), ellopták a magánnyugdíj vagyont és elherdálták, szerzett jogokat(!) vettek el (korengedményes nyugdíjak), de ugyanekkor alaptörvényben rögzítették az államadósság további alázatos fizetését.. Amit hogy kívánnak fizetni? Hát megszorításokkal, új adókkal és, hogy ha még nem áll égnek a hajatok, akkor most fog:
a ti és gyermekeitek anyakönyvi kivonatán található szám (a regisztrációs szám) a jelzálog, hogy fogjátok is fizetni. Regisztrációs szám. Regis. A királyé… És ki a király? Javaslom, ha mélyebben el akartok merülni a nyúl üregében, akkor a Vatikán és úgy általában a vallás és állam kapcsolata irányába tapogatózzatok tovább… !!! 
Minden, MINDEN azon áll vagy bukik, hogy sikerül e a népnek IDŐBEN felébrednie ebből a rémálomból és végre a saját lábára állva alkotmányozásba kezdenie. Mint Svájcban. Ott a példa. Amit egy ország sem utánoz. Egyedülálló a világon. Folyamatosan a nép alkotmányoz, van közösségi pénzük (a WIR, ami csaknem a GDP felét kiteszi) és független, semleges ország. És nem a bankrendszere miatt. Naivság ezt “hinni”, főleg, hogy létezik Wall Street (pont ti ne tudnátok?), meg City of London (ami bármíly hihetetlennek is tűnik, de szó szerint állam az államban, csakúgy, mint a Vatikán)… Kezdek fáradni és mivel úgy gondolom a lényeget már leírtam, lassan befejezem ezt a “kritikát”, amely nem is a mozgalmatok kritikája lett végül annyira, mint a rendszeré, de csak remélni tudom, hogy mostanra már nem bánjátok.
Összefoglalva: ha támadtok valamit, olyat kell, hogy támadjatok, ami a rendszer alapját képezi. Ellenkező esetben csak a felszínt karcolgatjátok vagy még azt sem. A rendszer alapja az alaptörvény. Ha annak érvényessége kérdésessé válik, akkor esély van arra, hogy minden boruljon és olyan “világ” jöjjön, amilyet megálmodtatok magatoknak, ti, mi, a 99%.
Ehhez “felhasználhatjátok” az Occupy nevet, mert a sajtó néha hajlandó foglalkozni vele, de ne legyenek illúzióitok, csak azért teszi, mert nem lát bennetek veszélyt. Hiszen nincs koherensen megfogalmazott célotok, ergo nem jelentetek veszélyt a “hatalomra”. Viszont arra pont jól ki lehet használni a mozgalmatokat (tán Soros is ezért támogatja, támogatta), hogy a nép megnyugodjon, hogy itt-ott olvashat arról, hogy a 99% -akiket ebben az országban legutóbb 75-en képviseltetek, képviseltünk- kivonult az utcára tiltakozni a táblácskáival és közben demokráciáért kiabált. És a nép nyugodtan hátradőlhet megint, hogy majd mások -ti vagy a képviselők, mindegy- megoldják a problémáját, amit maga képtelen, mert nincs felelősségérzete az agymosás és a megfélemlítés következtében… és a rablás viszonylagos nyugalomban mehet tovább… de ez nem fog örökké tartani és amikor eljutunk arra a pontra, hogy elég, mert már mindenünket elvették és jópáran fegyvert ragadnak, akkor bevetik majd az erőszakot (elég csak egy pillantást vetni egy TEK-esre. jobban felszerelt, mint egy Afganisztánban szolgáló katona) és becsippelnek mindenkit, ahogy azt eltervezték.
Mindezt persze pontosan időzítve… Mondhatjuk most még eltűrnek titeket… Ti vagytok a bekalkulált és szükséges hangulatfokozók.. és nagyon fogytán az időnk.. Tehát ne emberek tanácsát tartsatok, ahol olyan -egyáltalán nem építő jellegű- “javaslatok” hangzanak el, mint, hogy: “Olvassunk Marxot” meg anonim alkoholisták klubbjára emlékeztető ön-ömlengések, mint: “Elnézést, hogy segítettem lebontani a demokráciát, mert a Fideszre szavaztam”, hanem támadjátok olyan ponton a rendszert, amit megérez és nem utolsó sorban, ami JOGos. Az ő fegyverükkel tudjátok legyőzni őket és ezt ők is jól tudják.. Nem véletlenül hívják az alaptörvényt Magyarország alaptörvényének és nem a magyar nép alaptörvényének…Nem véletlenül hallgatják agyon ezt az egész népszuverenitás kérdést. Én, mint “Egységfrontos” már csak tudom. Minden létező jogi tanszéknek, sajtónak, és jópár nagykövetségnek írtunk, ám választ sehonnan sem kaptunk. Nem véletlenül.. Az Egységfronttal kapcsolatban még annyit, hogy mindenki a mozgalom tagja automatikusan, aki nép által alkotott alkotmányt akar. Hívják Kovács jánosnak vagy Occupy Hungary-nak az illetőt vagy a mozgalmat. Ez az egész, amit én, mi vagy ti csináltok, csinálunk nem az Occupyról vagy az Egységfrontról, nem az EGO-nkról szól, hanem az emberekről. Rólunk. Mi csak azért választottuk az Egységfront nevet, mert a nép által alkotott alkotmány célja miatt törmörültünk egységbe és mivel háborús helyzet van, a fronton a helyünk, ha bejön ez valakinek, ha nem.
A végén ha megvalósul az összefogás, merem állítani egyetlen egy Egységfrontos sem fog tiltakozni az ellen, hogy ezt az egységet úgy hívják, hogy 99%. Teszem azt. Sok internetes és nem internetes “jóslat” szól arról, hogy Magyarország újból felemelkedik és pédát mutat a világnak. Én “hiszem” hogy így lesz és mivel tudom is, teszek is érte. Veletek együtt.Munkátokhoz szívből kívánok sok sikert és kitartást!
Máté Tamás”
Reklámok

Szabadkőművesek légvárai – Szaniszló Ferenc – Hihetetlenül FONTOS !

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));


Rendkívül fontos és minden magyar számára kötelező információk hangzanak el a legutóbbi adásban, ezért kell megnéznetek, ha még nem tettétek ! 


A március 15-i Csíkszeredán megtartott ünnepségen olyan történelmi tényekről beszél Darvas Kozma József pápai káplán, amit én még így nyilvánosan soha nem hallhattam. Rotschildok, szabadkőművesség, 1848 és Trianon összefüggéséről. Nagyon bátor és épp ezért megdöbbentő igaz beszéd ! (2perctől)


Wass Albert üzenete az ifjúsághoz és egy 16 éves lány verse

Még mindig Erdély és a Hargita hatása alatt vagyok, ezért nézzétek el nekem ezt a bejegyzést, melyben Wass Albert egy üzenetét és egy általam ismert 16 éves diáklány csodálatos versét szeretném megosztani veletek. Ez a vers sehol nem jelent még meg, ezért itt az ideje, hogy minél többen ismerjétek meg és érezzétek át !

“Fiatal véreim, határokon innen és túl, idegen föld elhagyatottságában, az otthoni kényszerűségek sivárságában, rabságban, elnyomatásban, ahol csak vagytok: hozzátok szólok. Súlyos idők nyomása nehezedik lelkemre s mondanivalómat hosszú esztendők gondja s tudása érlelte.
Ti vagytok a nemzet jövendője. Veletek él vagy pusztul a magyar.
Amit ehhez az egyszerű történelmi tényhez hozzáfűzni kívánok, azt fogadjátok szeretettel, mint ahogy szeretettel csordul a szivemből….
Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mérsékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegenajkú embertársaitokkal szemben. 
Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése folytán. Minden lehetőségtek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberiebb és talán szebb világot építsetek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt. 
Adja az Úristen, hogy így legyen. Mindaz azonban azon múlik, hogy megtudjátok-e őrizni és hajlandók vagytok-e vállalni azt a magyar lelki és szellemi örökséget, amit mi vért izzadva átmentettünk valahogy a különböző “izmusok” özönvizén a ti számotokra, hogy ne legyetek lelki koldusok egy özönvíz-utáni új világban.
Ez az örökség a tietek egyedül és senki másé nem lehet ezen a földön. Ha ti eldobjátok magatoktól, örökre elvész. És nem csak önmagatokat fosztjátok meg valamitől, ami pótolhatatlan, de nélküle szegényebb lesz az emberiség is. 

Nekünk magyaroknak az Úristen különösen gazdag és színes nemzeti örökséget adott. Az egész világon egyedül ez a mienk. Senki nem veheti el tőlünk, mint ahogy mi sem vehetjük át senkitől azt, ami nem illet meg minket. Hiába beszélünk angolul, franciául, spanyolul, németül, attól még nem leszünk sem angolok, sem franciák, sem spanyolok, sem németek.
Az ő örökségük nem a mienk s ha majmolni próbálnánk őket, könyökkel betörni közéjük, mindössze a magunk egyéniségét, a magunk örökségét veszíthetjük el, az övéket soha sem vehetjük át.
Gyökértelen idegenek leszünk az emberi világban s lelkileg elpusztulunk benne, mint a gyökerét vesztett fa.

Véreim, fiatal magyarok, jól-rosszul, de valahogy átmentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világégésen, nemzetpusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes özönvizén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt megtettük s becsülettel őrködünk fölötte, ameddig élünk. De a többi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amig magyarok vagytok s az ősi kultur-örökség erkölcsi alapján álltok, addig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban. De ha eldobjátok magatoktól ezt az örökséget, ha magyarságotokból kivetkőztök, akkor senkik se lesztek, csupán egy halom szemét, amit ide-oda sodor a szél, míg végül is elmerültök a semmiben.

Én bízom bennetek. Áldjon meg mindannyiatokat az egy igaz Isten, kőszikla-örökségünk magyar Istene! “

Varga Zsuzsanna – Nézd, mit vesztettél Magyarország!
Fenyvesek, lankás legelők,
Élelmet adó állatok,
Szép mesék és mondák,
Ezt vesztetted el Magyarország!
Hegyek, folyók, tavak,
Városok és falvak,
Templomok és bányák,
Ezt vesztetted el Magyarország!
Emberek, szerelmek, életek,
Családok és barátok,
Magyarország, ezt vesztetted el!
Minden fenyő, legelő, állat,
Minden folyó, tó, templom s bánya,
Minden ember és élet: Erdély
Magyarország, Őt vesztetted el!
De Erdélyt tőled csak a határ választja el.
De milyen akadály ez egy nemzetnek?
A mesék, a mondák, az énekek és versek,
Nincsenek korlátok közé szorítva,
Azok mind megszületnek, fennmaradnak, benned élnek.
És ezt Magyarország, még nem vesztetted el!
Mert az emberektől el lehet venni szabadságukat,
Meg lehet vonni minden jogukat,
El lehet nyomni kultúrájukat,
De ha erős egy nemzet,
Márpedig a magyar az,
A vér iránti hűséget nem vehetik el,
És ezt Magyarország, nem vesztheted el!
(2006)

" Csodálkozol a kokainistán? Gondolkozz az okain is tán ! "

A rendszerváltás óta ennyire a lényegről szóló és szókimondó felszólalást nem igazán hallottunk sajnos. A hallottakon pártpolitikától teljesen függetlenül mindenkinek érdemes lenne elgondolkodnia ! Rozgonyi Ernő felszólalása…
Mottó:

“Csodálkozol a kokainistán? Gondolkozz az okain is tán!” (Kosztolányi Dezső)

A magyar mint ősi nyelv szépsége

Ezt egy nagyon kedves gimnazista lány ismerősöm küldte nekem, amit azért szeretnék most kihangsúlyozni, mert egyáltalán nem igaz az, hogy a mai fiatalokat nem érdekli semmi, nem foglalkoznak értelmes dolgokkal. Hál’istennek van közöttük nagyon sok értékes, az újdonságokra egyre nyitottabb, kreatívan gondolkodó, érdeklődő személyiség, akik egyre inkább többre vágynak a közoktatás eleve szelektált (szűrt) és a legenyhébben szólva is manipulált (sokszor meghamisított) információinál.


A téma: A MAGYAR NYELV, melyről a hivatalos verzió az oktatásunkban még mindig a finn-ugor blabala, amiről már rengeteg modern, de főleg MAGYAR gondolkodású kutató bebizonyította, hogy nem igaz vagy csak részben. A világ igazi nyelvészei között nyílt titok, hogy a magyar nyelv egyike (ha nem az egyetlen) létező nyelv a ma élő nyelvek közül, mely az ősi civilizációk leszármazottja és mindazt a tudást, mindazt az energiát, kifejezési lehetőségeket tartalmazza, amit Biblia előtti időkből az emberiség magával hozott.

Mit mondanak fiatalok, akik a magyar nyelvet kezdték el tanulni:


És mit mond az egyik legjelentősebb nyelvész kutatónk, Kiss Dénes a Csillagösvényen című (iskolákban egyáltalán nem használt DVD-n)!
Élvezet hallgatni !


Folyatásban a 2. rész és a 3. rész
A Lét a MOSTban megtapasztalható VALÓSÁG szintézise. A Valóság az, amely mindent magába foglal és mindennek a Forrása is egyben. Részeit feldarabolhatjuk bármilyen módon, bármennyi részre, de így az EGYséget értelmezni EGYre nehezebb lesz. Csodálatos módon ugyanakkor nem tudjuk olyan parányi részre osztani az Egészet, hogy annak bármely részében ne legyen jelen az EGY Lényege. (hologram, fraktál elv) A magyar nyelv csodálatosan tartalmazza az EGYségtudatról szóló üzeneteket. Az EGY szógyökünk ugyanis EGYszerre alkalmas az EGYtől való elkülönültség és az EGYben való EGYségélmény kifejezésére. Lássunk egy példát.
EGYedül. EGYedüllét – benne van az EGY szógyök, mégis az EGYtől való elkülönültség kifejezése.
EGYben, EGYütt, EGYüttesen – az EGY szógyök ismét az alap, de az egységélmény jut kifejezésre.
EGY-MAG-am – ez a szavunk pedig a LÉTünk mágiáját fedi fel és önti nagyon érthető formába:
az EGY (Forrás, Teremtő, Isten, SZERetet, SZER-elem stb. ezek közé én azért teszek egyenlőség jelet, mert tulajdonképpen MIND-EGY) az eredetünk, a LÉT, a Valóság, a Mindenség kifejezője
a MAG pedig az EGYben megnyilvánuló LÉT-MAGunk kifejezője, az a MAG, mely az emberi testben mindaddig az elkülönültség állapotában tapasztalja meg a Létet, ameddig a tudata meg nem nyílik, meg nem világosul az EGYségélmény, az EGY valóságában, a MOST, a Van Létében.
Az EGY-LÉNYEGűség felfedezése és megélése tehát az, ami a holisztikus szemlélethez elvezet. Magunk isteni, teremtő volta, és annak felfedezése, megélése pedig csak úgy történhet meg, ha mindez minden előzetes feltételezést, dogmát, szabályt nélkülözni tud.
Az EGYségélmény megtapasztalása pedig csak a SZERETET INTELLIGENCIÁJÁBAN lehetséges. A szeretetintelligencia maga a Forrás, mely vizében minden csepp önmagára lelhet. A SZERetet a létező legnagyobb intelligencia, mert szabad, korlátlan, feltétel nélküli megismerést enged ÖnMAGában ÖnMAGunknak. Valódi szabadság csak a szeretetben, valódi szeretet pedig csak a szabadságban létezhet.
Az Igazság pedig nem más, mint a szeretet szabadságában a szabadság szeretetének a kifejeződése. Ez az intelligencia mindenek feletti, de nem valamiféle elkülönült intellektus, vagy az emberi gondolat terméke. A szeretet intelligenciája az a végtelen Lét a MOSTban, mely mindent MAGában foglal. Az Út ÖnMAGunkban mely MAGunk Forrásához vezet, az Út a Mindenségben mely Forrásunk MAGában hordozza. A JELEN-LÉT egyetlen képzeletbeli pontjában sűrűsödik össze, a kiüresedésben, és a SEMMI Mindenségében a MINDENSÉG Semmiségében EGY-SZERűen, EGY-Formán van JELen.
A SZERETET Intelligencia nem más mint minden Létező teljessége.
Az EGYség Mindensége, a Mindenség EGYsége. MAGunk Esszenciája, Esszenciánk MAGa.(morgó)

MIT MONDANAK KÜLFÖLDI TUDÓSOK, ÍRÓK, NYELVÉSZEK a magyar nyelv hangzásvilágáról, csengéséről és történetéről

MALÉV – Élt 65 évet…eladták, kifosztották, felszámolták – Videó az igazságról

Nem sokkal este 7 óra előtt elindult az első két lízingelt Malév Boeing 737-es a Liszt Ferenc repülőtérről az írországi Shannonba, az International Lease Finance Corporation (ILFC) központjába – derült ki a flightradar24.net online radarképéből.

Az első gép, amely felszállt, a Malév 737-800-as típusú, HA-LOU lajstromjelű gépe volt, amely a flottában egyedülálló, oneworld festéssel rendelkezik. Az úgynevezett közelkörzeti légiirányítónak a pilóta a bejelentkezést követően azt mondta: “indul a fekete sereg”.
Az utolsó beszélgetés rögzítve :


A gép, miután megtett egy iskolakört, pár méterrel a repülőtér fölött áthúzott és repülős szokások szerint “elköszönt” az eddigi bázisául szolgáló repülőtértől. A pilóta megköszönte a légiforgalmi irányítónak az évtizedes munkát, és azt mondta: “reméljük, lesz még Malév hívójel az éterben”.
Este 8 óráig még egy gép, a HA-LOH lajstromjelű Boeing szállt még fel, ezzel három 737-800-as Boeing hagyta el eddig a Liszt Ferenc repteret.

A KÖVETKEZŐ FILMBŐL mindent megtudhattok, kinek milyen szerepe volt, hogy idáig jutottunk! Pár perc, de mindent meg fogsz érteni! 

Ébredj rá ! Miért izzik a levegő Magyarország körül… Mi az igazi probléma?

A hétvégi események sokakat megerősítettek, egyeseket még dühösebbé tettek, de egyet biztosan állíthatunk van remény, hogy hihessünk abban : képes a magyar nemzet egységre, kiállásra és talán az összefogásra is !

Rengeteg támogatást kapunk most a Világ minden részéről, mely megerősítést adhat, hogy a világot uraló pénzkartell ellen fel lehet és fel is kell venni a harcot és a nemzet szuverenitása mindenek felett áll !

Tudom, sokan nincsenek tisztában a háttérben folyó gazdasági folyamatokkal és főleg megoldási lehetőségekkel. Őket szeretném képbe hozni néhány videóval, aminek megtekintése meggyújtja majd azt a bizonyos szikrát !


Az első: Vezér-Szörényi László – Mesteri csőd terv – Orbán Viktor történelmet ír vagy a csőd szélén táncol…. (– Viva Natura TV ~ 2012.01.20)

A második:  Vezér-Szörényi László – Drábik János : Mi az igazi probléma Magyarországon most ? (– Viva Natura TV ~ 2012.01.21) Műsor tartalma:
A magyar nemzet szuverenitásának a magyar önálló pénzkibocsátás lenne az egyik alapfeltétele. Vezér Szörényi László és Dr. Drábik János virtuális pénzügyminiszter és miniszterelnökként összefoglalja, azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Magyarország a jelenlegi csődhelyzetből sikeresen kikerüljön és a magyarság fennmaradhasson. Műsorunk vendégei kész programot nyújtanak a felelősen gondolkodó magyarságnak és döntéshozóknak.

Közben csak hogy megerősítést kapjunk, érdemes tudni és sokakkal megosztani a fenti tudásanyag mellett, hogy értékek harca is, ami most zajlik:

A világ legnagyobb életigenlő, családpárti szervezete elítéli az EU zsarolását Magyarország, egy pénzügyi nehézségekkel küzdő nemzet ellen.

FRONT ROYAL, Virginia (USA) Father Shenan J. Boquet atya, a Human Life International elnöke, felszólította Magyarország politikai vezetését, hogy keményen szálljon szembe az Európai Unió fenyegetőzéseivel, melyek arra irányulnak, hogy nem ad pénzügyi segítséget, ha bizonyos feltételeket nem teljesít. Ezek a feltételek, miként azt a magyarországi Magyar Nemzet napilap jelentette, a következők: az állam ejtse a korábbi szocialista miniszterelnök elleni korrupciós vádakat, és vegye ki az új alkotmányból azt a szakaszt, amely a házasságot férfi és nő közötti szövetségnek deklarálja.

“Ez színtiszta zsarolás. Az EU a pénzügyileg rossz helyzetben lévő tagállamait lényegében foglyul ejtette, majd feltételekkel “segítséget” kínál nekik, még ha azok a feltételek súlyos merényletet jelentenek is a nemzet kultúrájára és szuverenítására nézve”, mondta Boquet anya. 

“És ez csupán Magyarország küzdelmének kezdete nemzeti önállóságáért, életéért és családjaiért.”

“Az Európa Tanács, az EU végrehajtó testülete, szintén kibocsátott egy nyilatkozatot a héten, melyben eljárással fenyegette meg Magyarországot új alkotmánya miatt, mondván, hogy “elszánt arra, hogy minden erejét latba vesse a magyar alaptörvény EU törvényekkel való összhangjának elemzésére, és fenntartja magának a jogot minden olyan lépés megtételére, melyet szükségesnek ítél, nevezetesen jogsértési eljárás megindítására az EU szerződés 258. paragrafusa értelmében.”

“Tudatni kívánjuk Magyarország népével, és különösen annak politikai vezetőivel, hogy világszerte sok amerikait és keresztényt tölt el lelkesedéssel bátor “húsvéti alkotmányuk”, amely határozottan szembemegy az Európában uralkodó radikális világi életellenes és családellenes tendenciákkal”, mondta Boquet atya.

“Felismerve azt, hogy azok a nemzetek, melyek magukévá tették az abortuszt és eltaszították a hagyományos családot, demográfiai zuhanórepülésben vannak, a magyarok más utat választottak: a jövőbe vetett remény útját.

Összeegyeztethetetlen a lelkiismerettel az a módszer, mellyel az EU senki által nem választott vezetői Magyarországot és más tagállamokat arra kényszerítenek, hogy osztozzanak lassú öngyilkosságukban, ahelyett, hogy megerősítenék azt az egyetlen intézményt, amely az egyedüli jövőjüket jelentené a hagyományos családot.

“Ez a helyzet emlékeztet Britannia múlt novemberi fenyegetőzéseire, hogy megvonja a pénzügyi segélyeket azon afrikai nemzetektől, melyek, Magyarországhoz hasonlóan, felismerték, mi a házasság valódi eszmeisége és azt a törvényeikbe is rögzíteni kívánták”, mondta Boquet atya.
“A nyugati hatalmak életellenes, családellenes agressziója napról napra nyíltabban megmutatkozik, mivel már nem látják okát valódi céljaik elrejtésének. Az EU és az összes gazdag nyugati “fejlett” ország haladéktalanul hagyjon fel azon szuverén nemzetek pénzügyi és jogi kényszerítésével, melyek az életet választják a halál helyett.”

Eredeti angol forrás

BÉKEMENET MAGYARORSZÁGÉRT !

Ne hagyjátok, hogy agyonhallgassák! Szórjátok szét a képeket! 
Békemenet Magyarországért, a magyar nemzetért! 2011. Január 21.

MAGYARORSZÁG AZ ARANYKOR NÉPE – AZ ERKÖLCSÖSSÉG NEMZETE !
Az is lesz örökké ! Jó, ha ezt mindenki az eszébe vési !


Légy büszke arra, hogy MAGYAR VAGY !

Amit mi, magyarok adtunk a világnak megszámlálhatatlan ! Nyelvünk az egész bolygón egyedüli, mely az ősi birodalmak tudását tartalmazza ! A benne lévő logika és spiritualitás szintén egyedi! 

Légy büszke, hogy magyarnak születtél, mert küldetésed van a világban és hamarosan eljön az idő, mikor megmutathatod: TE MIÉRT SZÜLETTÉL ERRE A VILÁGRA ?!


“Hallotak-e arról, hogy tudós emberek mit mondanak? Hogy nagy bajok jönnek, hallják-e úgy a rádióban, televízióban, hogy gazdasági válság van, hogy a pénz értéke egyre kevesebb,hogy csökken a bux index,hogy az aranynak megy felfelé az ára…
És kérdézem: tessék már mondani, ki mennyi aranyat evett életében?
Ki mennyi értékpapírt fogyasztott? Mi kell az élethez…?
Föld, Víz, Levegő, Napfény. Ez a négy!

Ezen a Földön, a Kárpát-Medence mindebben a leggazdagabb, nincs hozzá hasonló!
Európa, ahol a termőföld a világon a legjobb, 22 cm a humuszréteg (termőréteg). Ebbe benne van Hollandia, ahol a tengertől hódítottak el homokot, oda hordtak 3-5 cm humusz termőtalajt, és benne van a Kárpát-Medence, ahol a termőréteg 75 cm.
Tetszenek tudni, hogy ez a Kárpát-Medence ahol évtizedek,évszázadok, lassan egy évezrede veszekszünk, 16 millió ember él itt, és ez a föld hagyományos műveléssel több mint 100 millió embert tudna eltartani?
Ma a 7 milliárd emberből 1 milliárd szomjazik, 1,5 milliárd meg egész életében egészséges vizet nem fogyaszt. Mi ivóvízben fürdünk szó szerint. Tudják-e, hogy a jelenlegi ivóvíz készletünk 1 – 1.5 milliárd ember édes ivóvíz készlete itt van a talpunk alatt ?
Minden reggel megköszönjük a Teremtőnek, hogy Atyám köszönöm, hogy ide születtem és nem Afrikába, nem Ázsiába ahol a gyerekem egy korty jó ivóvizet nem ihatna?
Sehol a világon nincs olyan föld,víz és klíma, amely az emberi létet így biztosítaná”
(prof. Dr. Papp Lajos szívsebész)


Budapest, ahogy még sohasem láttad!