Ha ezekről a gazdasági alapfolyamatokról nem tudsz, hátrányban vagy…és nem értesz semmit

Idézet a VUK-ból:
– Karak akkor én buta vagyok?
– Nem vagy buta kicsi Vuk, csak még keveset tudsz.

Deviza nyilvántartású hitelben megkárosodott adósoknak valamint felvilágosodni szándékozó KEZDŐ KÜZDŐKNEK

* Hogyan keletkezik a Pénz ? Mi a jegybanki alapkamat… 

* LIBOR
 – botrány Nagy-Britanniában… Mi ez egyáltalán….?

* A devizahitel folyósításáról az igazságok és hogyan fedezték SWAP – ügyletekkel ezeket ?

 * Tudtak-e a bankok arról, hogy emelkedni fog a CHF?

* Milyen megoldások vannak a devizahitel-CSALÁS ellen ?

* Megoldást kereső csoportok listája és elérhetősége…
…… és még rengeteg minden….

“NE SIRÁNKOZZ, HOGY MILYEN ……ORSZÁGBAN ÉLSZ!
CSELEKEDJ TE IS A HAZÁDÉRT, HÁZADÉRT!”

….. Folytatás és a teljes anyag elérhető itt….


Köszönet Papp Péter barátunknak az anyag összeállításáért ! 🙂
Reklámok

Regionális és elektronikus pénz Magyarországon – Magyarországra már bevezették az eurót

Lehet, hogy ez most kicsit száraz lesz, de mindenképp érdemes végigolvasni, főleg a második részét !

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));


“Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-án adta ki a 18-i 2000/46/EK jelű irányelvét, amelyben rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, e tevékenység folytatásáról és körültekintő felügyeletéről. Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe. Az említett törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről szól. A törvény leszögezi, hogy az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását.

Különböző adatok vannak forgalomban arról, hogy pontosan milyen nagyságot ér el az az összeg, amit Magyarországnak az Európai Unió számára át kell engedni.Pavics Lázár pénzügyi szakértő adatai alapján az évi egy összegben történő befizetés, valamint az átengedett vám- és áfabevételek 1440 milliárd forintot tesznek ki. Ez az az összeg, amit Magyarország évente fizet az Európai Uniónak tagsága fejében.
Dr. Halász József 2006. szeptember 3-án közzétett írásában azt állítja, hogy Magyarország évente 4046 milliárd forintot enged át az Európai Uniónak. Az 1989-től 2004-ig terjedő időszakban pedig 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek a magyar Külügyminisztérium, az MNB és a KSH adatai szerint a vámok leépítésével, az úthasználati díj elengedésével és más vonatkozásokban a viszonosság mellőzésével.
Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. azzal számol, hogy 2007és 2014 között mintegy 8 ezer milliárd forint “támogatás” hívható le megfelelő pályázatokkal. Ezeknek az összegeknek a felét – s ezt a szakértők többsége se vitatja – Magyarország fizeti be az Európai Uniónak, azaz olyan pénzek visszaszármaztatásáról van szó, amelyeknek legalább a felét Magyarország már előre átadta az Európai Uniónak.”
Mit tegyenek az önkormányzatok?
Az ide érkező lehívható pénzeket sikeres pályázatok nyomán az önkormányzatok is megszerezhetik maguknak a helyi gazdaságok fejlesztésére. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. a központi régiónak, azaz Budapestnek adná a lehívható EU-s pénzeknek a nagyobbik felét. Ebből következik, hogy Magyarország hét másik régiója kevesebbet kap, mint a központi.
Az lenne az előnyös, ha az említett lehívható euró-milliárdok központi fedezeti alapba kerülnének és ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt – e-forintot– bocsátana ki az állam. Korábban az volt a gyakorlat, hogy az állam 100 %-os tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki a forgalomban lévő hivatalos pénzt, a normál forintot. Most azonban az MNB a különböző nemzetközi pénzügyi szervezeteknek küldött jelentéseiben már leírja, hogy átállt a passzív oldali pénzszabályozásra.

Mit jelent az aktív oldali és mit a passzív oldali pénzszabályozás? 
Az aktívpénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz az állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi magyar fizetőeszköz, a normál forint.

A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldről mennyi deviza érkezik az országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén. Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel – kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs műveletekkel, a tartalékráta megállapításával – igyekszik meghatározni a forgalomban lévő pénz mennyiségét, elsősorban a denominált, azaz magyarosított forintot.
A denominált forint nem normál magyar fizetőeszköz többé, hanem külföldről ideérkezett deviza, hitelpénz, amiért kamatot kell fizetni. Ez tehát csak magyarosított külföldi deviza, kvázi-forint. Az az óriási különbség a két forint között, hogy az egyik hazai kibocsátású és gyakorlatilag ingyen van, a másik viszont külföldi hitelpénz és tetemes kamatot kell utána fizetni.
További különbség az, hogy többé már nem a Nemzeti Bank határozza meg: mennyi pénz, azaz közvetítő közeg áll a termelő gazdaság rendelkezésére, hogy az működni tudjon, hanem ezt most már a külföldi beruházó bankok, befektető alapok, nemzetközi pénzintézetek, vagyis a nemzetközi pénzügyi közösség határozza meg.
Röviden a pénzvilág dönt arról, hogy mennyi pénzt akar beküldeni Magyarországra, hogy a magyar gazdaság működhessen. A passzív oldali pénzszabályozással Magyarország lemondott a saját pénzéről és a termelő gazdaságot kiszolgáló pénzmennyiség szabályozásáról.
Áttörhető-e a pénzvilág diktátuma?
Igen, áttörhető, mert a jelenlegitől eltérő módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetővé tenni, hogy azt a magyar gazdaság szereplői az egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga az Európai Unió segítette hozzá a magyar gazdaság szereplőit, elsősorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt az irányelvet, amely biztosítja a megfelelő elektronikus elszámolási technikát az emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra.
Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz az ellenőrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetőeszközt. Ahhoz, hogy ez az elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetőeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg használják az elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzből 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet.
Az említett magyar törvény azonban sokkal szigorúbb, mert előírja, hogy a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetének Magyarországon 100%-osan meg kell lennie normál pénzben. Ha számításba vesszük a Brüsszelből lehívható euró-milliókat, akkor ezeket a milliókat a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetére célszerű használni. Ebben az esetben a fedezeti célra letett euró kamatozik. A kibocsátott elektronikus pénz pedig forgalomban van és teljesíti a gazdasági közvetítő közeg minden funkcióját.
Hogyan nézne ez ki országos szinten?
A magyar kormány erre illetékes szerve, mondjuk az Államadósság Kezelő Központ, az ÁKK átveszi az önkormányzatoktól az Európai Unióból beérkező pénzt, és kamatot fizet érte. Ezt a kamatot az önkormányzat kapja, nem pedig valamilyen külföldi hitelező. Ezért a kamat is Magyarországon marad, és a magyar társadalom igényeire fordítható. Az önkormányzat azonban a forgalomba hozható pénzhez is hozzájut, mert a beérkezett euró mennyiségének megfelelő nagyságú elektronikus helyi pénzt hoz forgalomba. Az adott önkormányzat területén ezt használják saját céljaikra. Itt elsősorban a helyi gazdálkodási folyamatok közvetítéséről van szó, a helyi termelés és fogyasztás cserefolyamatainak a lebonyolításáról.
Ezáltal többlet fizetőeszköz kerül be a gazdaságba. Ma az a helyzet, hogy miközben a bankrendszer, a befektetési alapok – megfelelő fedezettel és jövedelmezőséggel – nem tudják megfelelően elhelyezni fölösleges pénzeiket, addig a termelőgazdaság, ahol az értékelőállítás folyik, fuldoklik a pénzhiánytól. Van elegendő mennyiségű nyersanyag, munkaerő és elvégzendő munka. E három tényező összekapcsolásához szükséges közvetítő közeg, a pénz, azonban nem áll kellő mennyiségben és olcsón rendelkezésre. Az elektronikus pénzzel olyan mennyiségű többlet-fizetőeszköz kerül be a gazdaságba, amely az egész gazdasági életet fellendítheti, munkahelyek tíz- és százezreit hozhatja létre, és a segélyezett munkanélküliek százezrei ismét adófizető polgárok lehetnének.

Magyarországra már bevezették az eurót
Az, hogy mi az euró bevezetésének dátuma, értelmetlen kérdés. Az eurót ugyanis már évek óta bevezették Magyarországon. Itt legfeljebb a névleges forint, azaz a denominált devizaként működő félfüggetlen, magyarosított külföldi pénzfeladásának dátuma van még hátra. Jelenleg az euróval együtt annak denominált változata, a névleges-forint is jelen van. Az új helyzetben már nem lesz forgalomban denominált forint, és egyedül az euró marad a hivatalos fizetőeszköz. Amikor már csak euró lesz forgalomban, akkor veszi kezdetét a magyar gazdaságban az euró diktatúrája.
Ma jobb a helyzet, mert három pénz között választhatnak azok, akiknek a gazdasági tevékenységéhez pénznek nevezett gazdasági közvetítő közegre van szükségük. Az egyik lehetőség az euró (vagy más deviza, például dollár), a másik lehetőség a külföldi deviza denominált magyar változata, a névleges-forint és a harmadik pénz, aminek a felhasználására most már minden törvényes háttér megvan (Európai Uniós és magyar), a regionálisan kibocsátott és felhasznált elektronikus-pénz.
Amikor az MNB diszkréten arról tájékoztatja a külföldi pénzügyi szervezeteket, a pénzvilág irányító intézményeit, hogy ő már csak passzív pénzszabályozást végez, ezzel azt közli velük: “Tiétek Magyarország, úgy működtetitek gazdaságát, ahogy akarjátok, mert tőletek függ, hogy mennyi eurót vezettek rá gazdaságára”. Ha viszont az egyes önkormányzatok, és területi régiók, továbbá az Európai Unió régiójaként Magyarország egésze vállalja elektronikus helyi pénz kibocsátását, akkor ezzel nagyfokú pénzügyi önállósághoz juthat. Az illető régió vagy önkormányzat vezetése saját szükségletei szerint dönti el, hogy mennyi helyi pénz legyen forgalomban.
Mire lehet használni a helyi pénzt? Helyi pénzből meg lehet építeni az utakat, a gátakat, a belvíz elvezető csatornákat, a települések szennyvíz csatornáit, ivóvízellátását, továbbá parkokat lehet kialakítani, lakásokat és családi házakat építeni. Egy-egy nagyobb régióban minden szükséges anyag, munkaerő és tudás biztosítható e munkafeladatok elvégzéséhez. Csak azt kell normál pénzből beszerezni, esetleg külföldről behozni, amihez mégis különleges technológia, gép vagy tudás kell. Ebből is látszik milyen pazarlást jelent külföldről idehozott hitelpénzből építeni az utakat, és ppp-rendszerben (public-private-partnership-ben, magán-köz-társulás-ban) finanszírozni nagyberuházásokat.
Szüksége van-e Magyarországnak a forint teljes feladására?
Nincs szüksége rá. Sőt kifejezetten hátrányos a magyarok számára. Az euró jelenleg is törvényes fizetőeszköz Magyarországon, bevezetésének előnyei és hátrányai részben már érvényesülnek a gyakorlatban. Az euró, mint uniós valuta, bevezetése nem pénzügyi és gazdasági, hanem politikai kérdés. A közös európai valuta pénzügyileg testesíti meg az Európai Uniót, mint nemzetek feletti birodalmat. E nemzetek feletti struktúrának az egyik kohéziós eszköze, amely a különböző nagy hagyományú nemzetállamok homogenizálódását segíti elő.
Amikor egy ilyen közös birodalmi pénz van forgalomban, az törvényszerűen a birodalom centrumaiban koncentrálódik, miközben a perifériákból kiáramlik a pénz. Magyarország az Európai Unió perifériájához tartozik. Ezért innen jelenleg is óriási mennyiségben áramlik a pénz a birodalom centrumaiba, évente 5-6 milliárd euró.
A forint teljes és végleges feladása, és az euró kizárólagossá tétele csökkentené Magyarország pénzügyi és gazdasági mozgásterét. Az euró kizárólagossá tétele a ma még rendelkezésre álló lehetőségekről való lemondást jelenti. Gazdasági és pénzügyi értelemben az jelenti a nagyobb szabadságot, ha minél nagyobb mennyiségben, minél többféle pénzt használhatunk a termelőgazdaság, az értékelőállító tevékenység közvetítésére. Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy tovább korlátozza pénzügyi és gazdasági önrendelkezését, és tovább csökkentse gazdasági szabadságát. Ezért az Magyarország érdeke, hogy soha ne mondjon le a forintról. Ugyanakkor használja ki az eurót arra, hogy mint Európai Uniós pénz, a Magyarországon különböző szinteken forgalomban lévő önkormányzati, regionális és országos elektronikus pénznek a fedezetéül szolgáljon.

Ezt pedig sokan kérték tőlem, így megosztom:
“Ha azt még fel tudnád vállalni, hogy a cikk végére leírod a különböző nagy nézettségű TV-csatornák telefonszámait, amiken lehetne követelni, hogy Drábik Jánost hívják meg ismét a különböző műsorokba, akkor az minden bizonnyal nagy hatást váltana ki, ugyanis ha sokan kérik ugyanazt egy Tv-csatornánál akkor azt előbb-utóbb teljesíteni szokták. Ezt biztosra tudom!

Segítségül összeírtam a potenciális csatornákat, ahova ha sokan kérjük, meghívhatják adásba Drábik Jánost

06-1-877-0800 ATV
06-1-877-0500 ECHO TV
06-1-353-3200 mtv 1
06-1-759-5000 mtv 2
06-1-759-5050 Duna Tv


Előre is hálás köszönet, ha segítesz hozzájárulni, hogy minél több változtatni kívánó ember tudomást szerezzen a már létrejött Drábik János alapítványról.”

2007

Dr. Drábik János: Az emberközpontú világrend
15. fejezet

Monsanto Magyarország – A GYILKOS CÉG 5. napja meghackelve

A MONSANTO Magyarország oldala 5. napja elérhetetlen és az is marad,
mert újra és újra meg lesz semmisítve !
Mi a végsőkig kitartunk! Amint újra elérhető lesz a cég honlapja, mi újból és újból le fogunk csapni rájuk! Nem tűrjük tovább az emberiség elleni különös kegyetlenséggel végrehajtott bűntényeket. Eddig ők mérgeztek minket, most mi pusztítjuk el azt, ami az elpusztításunkra tör! 

 1. Anonymous: MONSATAN – 5 napja KO-ban!
 2. A Monsanto Magyarország – http://www.monsanto.hu elleni totális háború (opMonsanto) első szakaszát megnyertük!
 3. SAJTÓKÖZLEMÉNY
 4. 2012. 03. 21. 8.30 – Azonnali közlésre!
 5. “Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.”
 6. (Henry Kissinger)
 7. Üdvözlet, Anonymous vagyunk, az emberek eddig rejtett és megfélemlített hangja. Mi felébredtünk és lázadásra szólítjuk minden embertársunk! Sokan vagyunk, a nevünk: légió! A korruptak, az emberiség ellenségei rettegnek tőlünk, a becsületesek támogatnak minket, a hősiesek pedig csatlakoznak hozzánk. Mi változást akarunk, és igazságot szolgáltatunk!
 8. Az Anonymous magyarországi légiója 2012. március 16-án – csatlakozva a globális felhíváshoz – megtámadta és sikeresen padlóra küldte a Monsanto Magyarország nevű óriásvállalat hazai internetes elérhetőségeit a http://www.monsanto.hu webhelyen. Azóta, immár 5. napja a webszájt elérhetetlen. Ezennel bejelentjük, hogy a MonSatan elleni totális háború első csatáját megnyertük! Fontos diadalt arattunk, de ezzel a küzdelem nem ért véget!
 9. Miért bénítjuk, miért akarjuk ellehetetleníteni őket? Ez a megavállalat 1901-es megalapítása óta folyamatos világuralomra és soha nem látott monopóliumra tör a világ élelmiszerpiacán, kezdve a természetes evolúció során kialakult genetikai állomány biotechnológiai módosításától, a világ élelmezését biztosító termények magvainak kisajátításán és különösen gyilkos mérgek, toxikus növényvédő szereik ráerőltetésén át a termelőkre, egészen a kistermelő farmerek világviszonylatban történő ellehetetlenítéséig. Ez a vállalat BŰNÖS tevékenységet folytat, a nevéhez fűződik megannyi különösen káros vegyianyag, mint a DDT, az “agent orange”, az aszpartám és más bizonyítottan rákot, azonnali megbetegedést, maradandó károsodást vagy éppen halált okozó kemikália, növényvédő, műtrágya, élelmezési adalékanyag, tartósítószer stb. kifejlesztése, forgalmazása és gigantikus mértékű szennyezés szisztematikus végrehajtása. Ez a vállalat a genetikai módosítás “élharcosa”, a génpiszkált termények és élelmiszerek első számú előállítója, forgalmazója. Ez a cég elhallgatja a GMO-növényekre vonatkozó kutatások eredményeit, manipulatív propagandát folytat, hogy minél nagyobb profitot zsebeljen be, politikusokat vásárol meg, kartelleket alakít ki, úgy működik, mint egy globális maffia. Ez a cég a bolygónk, a természet, az emberiség, az egészséges élethez fűződő emberi jog megátalkodott ellensége!
 10. Az vagy, amit megeszel. Ha mérget eszel, te magad is mérgezővé válsz! Ha uralod az élelmezési láncot, uralod a világ népességét – mondta Kissinger. Pontosan ezt látjuk: az élelmezési mogulok uralnak minket, mérgeznek minket és éhínségben tartanak közel 1 milliárd embert a Földön! MonSatan az emberek alapvető egészségét kockáztatja és a természet évezredes rendjét bontja meg mérgeivel több, mint 100 éve. Nem nézhetjük passzívan tovább, hogy egy cég az elpusztításunkra tör, a saját és gyermekeink jövőjét áldozza föl a végtelen kapzsiság, profitéhség és uralomvágy oltárán. Mi, az Anonymous ezért minden eszközzel küzdeni fogunk ellenük! Totális háborút hirdettünk “Monanto hadművelet” (Operation Monsanto) címmel. Célunk, hogy ez a vállalat sem Magyarországon, sem a világ semelyik pontján ne tudjon tovább működni! Március 16-án DDoS-inváziót hirdettünk ellenük, és az első összecsapást megnyertük, diadalt arattunk. De a harc folytatódni fog, és mi készen állunk a küzdelemre. Mi a végsőkig kitartunk! Amint újra elérhető lesz a cég honlapja, mi újból és újból le fogunk csapni rájuk! Nem tűrjük tovább az emberiség elleni különös kegyetlenséggel végrehajtott bűntényeket. Eddig ők mérgeztek minket, most mi pusztítjuk el azt, ami az elpusztításunkra tör!
 11. Anonymous vagyunk, légiót alkotunk. Nem felejtjük a bűnöket, nem bocsájtunk meg a bűnösöknek!
 12. MONSATAN SZÁMÍTS RÁNK: AZ IDŐK VÉGEZETÉIG!
 13. _____
 14. Megjegyzés a magyarországi sajtónak, a mádiamunkásoknak, szerkesztőknek és újságíróknak: elképedve tapasztaltuk, hogy 5 napja totálisan elhallgatják ezt a témát. Egyedül a kuruc.info nevű szélsőséges portál számolt be az opMonsanto során véghez vitt sikereinkről, amely kérdéseket vet föl. Vajon mi végre ez a csend? Vajon Önök sem akarják a valós híreket, az emberek szempontjából fontos információkat és tényeket napvilágra hozni? Ezért arra kérjük Önöket, hogy bizonyítsák be, hogy létezik független média Magyarországon, amely kiemelten foglalkozik az embereket érintő kulcsfontosságú témákkal! Együttműködésüket köszönjük!

  HA NEM TUDOD, MI IS AZ A MONSANTO !!! EZT NÉZD MEG !
  Világ a MONSANTO szerint – Teljes megdöbbentő film


  MONSANTO ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ CÉGEK,
  EZÉRT ÓVAKODNI KELL TŐLÜK NAGYON !


ENDGAME – Végjáték – A Világ leigázásának forgatókönyve (Alex Jones)

Akik ide látogatnak, biztos mindannyian láttátok már a WAKE UP CALL – Ébresztőfilm c. 2,5 órás alkotást, mely az átlag “birka” (Sheeple) gondolkodáson túlmutató információk megszerzésének egyik nagy lépése volt.
Ennek a fontos tudásnak a megszerzésében további segítséget nyújthat Alex Jones Végjáték c. filmje.

Kik is a világ igazi irányítói? A demokratikusan és kevésbé demokratikusan hatalomra jutott kormányok, vagy egy árnyékkormány, ami a háttérből irányítja az eseményeket. A legtöbb ember szerint semmi esély nincs a második eshetőségre, hiszen még csak nem is hallottak soha a Bilderberg csoportról vagy más titkos társaságokról. El sem tudják képzelni, hogy olyan erők irányítsák a világot, amikről még csak nem is tudnak, és hogy egy viszonylag kis csoportnak olyan hatalma legyen, amivel befolyásolni tudja a világ nagy eseményeit.
Valóban sok ember tudta és közreműködése kell a világot meghatározó események lebonyolításához? Én nem hiszem.
Ebben a filmben Alex Jones fölvázolja a világot irányító elit történelmi útját, eszközeit és jövőbeni terveit.


DENVERBEN Obama, cégvezetők, és teljes terror-riadó próba – Földalatti bázisra menekülnek ???


  Az USA teljes terror-riadó próbát tart mától DENVER-ben (igen, pont ott…milyen érdekes) és elrendelték a DEFCON1 fokozatot. “Statárium-kijárási tilalom próbát tartanak….. (vajon mire készülvén ? kérdezhetnénk).
Neve: Operation Mountain Guardian, a terrorism-based, full-scale emergency exercise, 4 elsődleges és 6 egyéb helyszínen.
Denverből ITT láthattok élő bejentkezéseket Alex Jones egyik riporterétől, aki filmez addig, míg le nem tartóztatják majd.

AKI NEM HALLOTT MÉG A VILÁG 2.LEGNAGYOBB és az USA LEGHATALMASABB repülőteréről, a DENVER AIRPORTRÓL, azoknak javaslom EZT A RÉSZLETES CIKKET és a VIDEÓKAT, miért félelmetes ez a horogkereszt alakú kifutópályákkal rendelkező 5 Manhattan méretű, szabadkőműves-Illuminati titkos társaságok által a semmi közepén épített, több emelet mélybe nyúló földalatti bázissal rendelkező, természetellenesen morbid festményekkel, démonokkal és vízköpőkkel ékesített repülőtér és Bunker…ami alatt eltűnik egy egész folyó….ÉRDEMES ELOLVASNI és joggal felmerül a kérdés. Kik ezek egyáltalán, akik ilyet építettek? Minek? Milyen céllal és mi folyik a mélyben, ahová hatalmas szellőzők biztosítják a levegőt ???


DENVER INTERNATIONAL AIRPORT with HUGE UNDERGROUND BUNKER of ILLUMINATI Freemasons


Érdekes egybeesés, hogy ezzel egy időben OBAMA is Denverbe érkezik majd és ott lesz Szeptember 26-27 idején…
Miért furcsa ez most?: Mivel gyanús események sorozatába illik bele:

Tudjuk, hogy Szeptember 26-27-én lesz újra a Földhöz már jóval közelebb került ELENIN nevű égi objektum következő együttállása. Erről már több cikket is írtam és nagyon régen nem foglakoztatott egy közeledő üstökös, aszteroida annyi embert, mint az Elenin.
Főleg, hogy a NASA is felhívta dolgozói figyelmét egy bekövetkező geofizikai katasztrófára.
Korábbi cikkeket mindenről találtok a lenti linkeken.

Röviden annyi: amikor az Elenin – Nap – Föld egy vonalba került, minden alkalommal hatalmas földrengés rázta meg az egész Földet. A legutóbbi 2011. március 11-én Japánban. Nem kellene, hogy legyen összefüggés, de mégis van az adatok szerint. Ha nem hiszed nézd meg magad itt vagy a NASA oldalán !
MAI HELYZETE:

 Akkoriban még messzebb volt, most viszont már itt van nagyon közel. A jövő heti (Szept 26-27) együttállás után október 17-én lesz a legközelebb a Földhöz, október 31-én miután remélhetőleg pont elhúz a Föld előtt, bolygónk áthalad az Elenin csóváján, illetve annak maradékán. 
Ezek a tények…feltételezésekből meg rengeteg van..ebbe nem is kívánok részletesen belemenni.
(hiszen korábban olvashattatok róla: pályája nem természetes…, az egyik legnagyobb Nasa szakértő szerint olyan, mintha valami irányítaná…, alakja piramishoz hasonló…, furcsa hangok jönnek róla a radarokon…, szóval…enyhén szólva nem szokványos).
Az Elenin viszont csak egy az 5 objektum közül, ami a Föld felé tart és most ősszel érnek ide:
Van még egy Levy nevű üstökös, 2 aszteroida és egy YU55 nevű kisbolygó, mely November 9-én a Föld és a Hold között fog (remélhetőleg) elmenni !!!

A vezetők a világ több részén SZÜNETET és leállást rendeltek el:
Leaders Around the Globe In Recess:

Az ENSZ nem ülésezik Szept 23 – Okt 10 között
A Brit Parlament Szept 15 – Okt 10 között
Az USA Szenátusa és a Kongresszus nem ülésezik Szept 25 – Október 2 között
Az ausztrál parlament sem ülésezik
A német miniszterelnök semmilyen eseményt nem tervezett be.
Még a Pápa is Szeptember 25-én befejezi Németországban a programját és utána szünetet tart. 
EZZEL PÁRHUZAMOSAN számos nagy cég vezetője PONT ERRE AZ IDŐPONTRA érkezik Denverbe “konferenciákra”. :
Coca-Cola, Nemzetbiztonsági Szimpózium lesz…stb)

Pont ezekben az időkben és pont abban a városban, ahol az egyik legnagyobb földalatti bunker található. 

Ugye csak megjelenik az a NAGY MIÉRT ???

Something Big, Something Huge will happen ! Keep Safe

A Pentagon bejelentette 20,000 nehézfegyverzetű katona bevetését az USA határain belül


Fehér Ház kapott a NASA-tól tavaly és a világűrből érkező támadásról ír, amivel a nemzet szembesülhet. (John P. Holdren aláírásával).


A NASA felhívása dolgozóihoz egy bekövetkező geofizikai katasztrófára

Hogyan vernek át minket "szabad rabszolgákat" már évszázadok óta?

„Engedd meg, hogy én bocsássam ki és felügyeljem egy nemzet pénzét, és fütyülök rá, ki hozza a törvényeit”. (M.A. Rotschild, bankár)
 

Magyarországon (is) olyan átverések vannak, olyan tömegmanipulációval nyakon öntve, hogy az enyhén szólva is egészen elképesztő. Az átlag ember az ilyesmit nagyon nehezen fogja fel, mert nem érti, képtelenség számára, hogy mindezt miért csinálnák. Pedig csinálják, és ennek olyan súlyos következményei vannak, mint munkanélküliség, nyomor, háborúk – melyekbe rossz belegondolni is. Természetesen az egész tudatosan a háttérből megszervezve.

Amit e film előadója (aki egyébként Dr. Drábik Jánossal szokott előadást tartani, aki Bogár Lászlóval híres közgazdásszal együtt egy közös könyvet is írt) nem saját maga találta ki, amit elmond, hanem Milton Friedman Nobel díjas és James Robertson közgazdász professzorok szavait fordította le csupán közérthető nyelvre.

Gál Marcell előadása (TERJESZD a videót kérlek, hogy minél több emberhez eljusson! 8 részben )A főáramú média a válsággal kapcsolatban folyamatosan azt szajkózza, hogy már látszik az alagút vége. Csak azt felejti el megmondani, hogy mi látszik az alagút végén. Az alagút végén a világtörténelem legfurfangosabb csalása látszik, amit igyekeznek eltakarni előlünk. Egy érdekes kis animációs filmet ajánlok most a figyelmetekbe, melynek címe: „A pénz mint adósság”. A film részletesen bemutatja, hogy mi is valójában az, amit mi pénznek képzelünk, és hogy hogyan tudott ezáltal a világra telepedni az a pénzügyi oligarchia, amely a pénzzel nem az értékteremtésre hanem az értékek megkaparintására törekszik. Egy híres közgazdász mondása szerint, ha a világban mindenki minden tartozását visszaadná a bankoknak, egész egyszerűen nem létezne pénz a forgalomban. Vajon miért is?
Hogy van az, hogy a pénz magánéletet él a gazdaságban, hogy van az hogy a pénzszektor és a reálgazdaság között óriási szakadék tátong?
Hogyan lehet a semmiből pénzt teremteni amely segítségével elképzelhetetlen vagyonokra és hatalomra lehet szert tenni?
Mi is a világtörténelem talán egyik legfurfangosabb csalása? Ezekre a kérdésekre is választ ad a film.

A film letölthető magyar szinkronnal, ide kattintva: A pénz mint adósság

HÍREK A JÖVŐBŐL: Terror és háború a küszöbön

Palesztínok békés tüntetést, menetet fognak tartani a saját államuk elismerésének megerősítésére. Mint tudjuk, történelmi esemény lesz (lenne) 2011. szeptember 20., amikor az ENSZ kénytelen lesz szavazni és egyben elismerni a palesztínok jogát önálló államhoz. Nyílvánvaló, hogy a két terrorista állam, ebbe nem fog belemenni és megvétózza a szavazást, illetve valamilyen terrorcselekményt fog végrehajtani az esemény előtt. Mindenki tudja, aki egy kicsit is járatos a témában, hogy kikről van szó : természetesen USA és Izrael, a CIA és a Mosad.
Elég ha figyeljük a híreket és láthatjuk, mi van a levegőben.

FRISS HÍR: Izrael tűzparancsot, illetve engedélyt adott fegyverhasználatra, ha ez a tüntető menet túl közel menne a számukra kijelölt vonalhoz (Red Line). Ebből sejthetjük, hogy ez meg is fog történni….

Ezzel párhuzamosan folyik Irán megtámadásának előkészítése. Valószínűleg a CIA most készíti elő Iránon belül valamilyen Líbiához hasonló felkelés vagy egy nagyobb merénylet (esetleg Izrael ellen) mozzanatait, amik majd ürügyül szolgálhatnak a háború megindítására.
FRISS HÍR: IZRAEL RIADÓKÉSZÜLTSÉGBEN Ma Izrael újabb 2 nagy hadihajóját vezényelte át a Vörös-tengerre…

MEGDÖBBENTŐEN ÉRDEKES BESZÉD AZ IGAZSÁGRÓL:
A NATO tábornoka WESLEY CLARK
beszél 2007-ben arról a tervről, hogy az USA 5éven beül 7 államot készül destabilizálni, a törvényes rendet megbontani, majd megszállni (2:26-tól) Former four star general and NATO commander Wesley Clark talks about the neocon plan to invade seven countries in five years. Included in the plan was an attack on Libya. Clark mentions the plan at two minutes, 26 seconds into the video. 

Csíkok az égen = vegyi permetezés – CHEMTRAILS

Egy rendkívül vitatott, mostanában egyre inkább szóba kerülő témáról szeretnék beszélni, mely mindezek ellenére a magyar emberek számára teljesen ismeretlen és fogalmuk sincs, mi folyik a fejük fölött (szó szerint) .


Jól jegyezzétek meg ezt a kifejezést, majd nézzetek utána ! Előtte egy kis segítség, majd megnézni, meghallgatni ajánlott videók…
ÍGY NÉZ KI,amiről szó van

CHEMTRAILS – Vegyi csíkok az égen 


 CHEMTRAIL:
olyan mint a szuperszónikus gépek által húzott kondenzcsík azzal a különbséggel, hogy míg a kondenzcsík nagy része vízpára, megfagy és pár perc múlva elillan, addig a Vegyi Chemtrail csíkok az égen hosszú ideig, akár 1órán túl is látszanak, szétterülnek és nagyon sok esetben (mivel több gép is dolgozik ezen) nagy területet terítenek be…..


A MÚLT:
Az egész ügy visszamegy még a vietnámi háború idejére, amikor a “Popeye és Ranch Hand Operation” keretében rendszeresen gyomírtó szerekkel permetezték a Viet Cong gerillák területeit, mely gyorsan kiírtotta a növényzetet és “segítette” az amerikai hadsereget. A hírhedt szer volt az “AGENT ORANGE”, mely nevét onnan kapta, hogy a fém tartályokat, amiben ez a rendkívül mérgező anyag volt narancssárga festékkel jelölték meg. A vegyi mérgezés a mai napig kimutatható a természetben és a lakosságon, katonák tömegei haltak bele a mérgezésbe mindkét oldalon. De ez a múlt…

JELENLEG: A mostani Chemtrail (vegyi permetezés titkos céllal) program neve : “Project Cloverleaf” és rendkívüli módon szétdarabolt titkos részekből áll. Még maguk a pilóták sem tudják sokszor, miért is kell az anyagot kipermetezni, ők csak a gépet vezetik, a hátsó térben lévő tartályok kezelését szintén csak erre megbízott ügynökök végzik.
Több alprogrammal és céllal permeteznek (ezt meghagytam eredetiben a bejegyzés végén) mert minket aztán nem az izgat, hogy mi célból csinálják, hanem az, hogy egyáltalán megteszik és rendívül halálos alumínium, bárium, stroncium részecskéket terítenek szét. (VIDEO egy dokumentumfilmből a bevizsgált csapadék alapján ITT) Meggyőződésem, hogy nagyon sok betegség kialakulásáért felelősek!

Rengeteg dokumentum megtalálható, (nézzetek utána), melyben a Chemtrail mint alkalmazott eljárás szerepel NATO és PENTAGON iratokban…
Nem kívánok senkivel vitatkozni…rengeteg információ rendelkezésre áll, még ha nem is teljes a kép.
A dolog létezik és működik. Valószínűleg nem elsősorban a népírtás a célja, az nekik csak járulékos haszon a dologban,…inkább a csillagháborús technikák alkalmazása: skaláris fegyverek, hologrammos megtévesztés, vagy a HAARP működéséhez fontos…ezt még nem sikerült egyértelművé tenni.

JAVASLOM MINDENKINEK A KÖVETKEZŐ BESZÁMOLÓT 5 részben !!! BORZASZTÓAN ÉRDEKES ÉS ÉRZED, HOGY IGAZAT BESZÉL 
1:40-től melyben egy volt ügynök mondja el, mit is művelnek a CHEMTRAIL programban és mit tapasztalt a Wright Petterson légibázison…

Lefordítottam pár részt a teljes beszélgetésből:
(“rendkívül titkos…, tudjuk hogy emberek halnak meg ettől…sőt amik azokkal történnek, akik kiléptek ebből a programból…., Még a Ronald Reagan idején kezdődött…aki a hadseregen belül erről kérdezősködött, börtönben végezte vagy eltűnt
RIPORTER:Próbáljuk meghatározni, mi az az aerosol, ami kijön a gépekből! Sok információ megerősíthető, mások nem…de azt mindannyian látjuk, hogy valami történik az égen…
– 1. “A permet nem a hajtóművekből, hanem külön erre kialakított egységekből jön.”
  2. “A program kezdetén csak 10000láb magasságig repültek ezek a gépek, de később a CIA kiterjesztette a kereskedelmi járatokra is.Teljesen számítógép és műhold-vezérelt a dolog. Bárium kibocsátása, mely nem a hajtóműből jön, hanem aeroszol gépekből.”
  3. “Ez a legtitkosabb program, amivel valaha találkoztam és ” Project Cloverleaf” néven a repülőgépgyártás részét is képezi. Emberek haltak meg azért, mert beszéltek erről…
(….hallottam az előbbi beszélgetést a tábornokkal, aki nagyon hazafias érzelmű volt…én is hasonló hazaszerető vagyok, aki már 2.világháború előtt született és igazi régi vágású, aki látja, hogy a hazáját a szemei előtt rombolják le. Itt az idő úgy érzem, hogy beszéljek erről”.

HALLGASSÁTOK VÉGIG AZ EGÉSZET – AKI EGY KICSIT ÉRT ANGOLUL, azok előnyben… vagy használjátok a “cc” fordítót…

EZ A LEGJOBB TUDOMÁNYOS VIDEO A CHEMTRAIL témában:


– Chemtrails are a sub-program of the US Navy’s Radio Frequency Mission Planner (RFMP) program called the Variable Terrain Radio Parabolic Equation (VTRPE) – a system for creating 3D battlefield imaging that the US military has been using in Iraq and Afghanistan

– Some of the chemtrail contents are biological in nature such as BCTP – an anti-anthrax inoculation that was tested on US populations

– Clifford Carnicom has identified many of the very harmful biologicals coming out of chemtrails.

– Chemtrails are also linked to SCALAR weaponry controlled by the Russians which operate on three distinct levels:

…..1. Energetics: destruction of aircraft; the Challenger; directed earthquakes, volcanic activity and hurricanes

…..2. Bio-energetics: affecting human health and energy

…..3. Psycho-energetics: mind control and behavior modification

– Scalar transmitters in Russia are controlled by their Federal Security Bureau (FSB)

– Scalar weaponry produce gravitational waves. There is nothing we can do to prevent this from happening. We are in a desperate time, and most of the people in the US are completely oblivious to what is happening, and are doing nothing because of political correctness.

– Israel has protected the US from Russian scalar attacks on many occasions.

– Mysterious sonic booms are caused by Russian interferometry affecting American air space. It is the same system that causes man-made earthquakes, volcanoes, hurricanes, and ‘psycho-energetics.’ They can take our cities down any time they want to. The only real deterrent is to take them out. (It is unclear whether Griffith meant ‘taking out’ the transmitters, or the deployment of ‘Tesla domes’ over US cities which he mentioned is the technology that was really created using money slated for an anti-missile defense shield.)

Szabadkőművesek titkos terve – Az angol-szász misszió

The Anglo-Saxon Mission

For the ENGLISH VERSION CLICK HERE!
Nemrég jutott el a Project Avalonhoz egy 11 oldalas leírás egy bennfentes informátortól, aki személyesen jelen volt egy magas rangú Szabadkőművesek találkozóján 2005-ben London városában. Megdöbbentő volt az, amiről ott beszéltek.

Én (Bill) csináltam egy audiointerjút a forrásunkkal, egy Angol férfi akinek a hátterét és személyazonosságát ellenőriztük és alátámasztottuk. Ő is, mint sokan akikkel beszéltünk, nem tud továbbélni a lelkiismeret furdalástól, és így el kell mondania ezeket a titkokat.
Eredetileg közzé akartam tenni az interjú átiratát, mint ahogy máskor szoktuk. De ez az anyag annyira életbevágó – és számomra a hiányzó részletek amiket tartalmaz annyira fontosak – hogy megtettem azt a lépést, hogy bemutatom az információkat videón. A tanú hanganyag átirata, aki nincs a videón, itt található.
Ezt jelentette a forrásunk:
 Tervezve van egy Harmadik Világháború, ami nukleáris és biológiai is lesz. Az emberünk úgy gondolja, hogy ez a tervek szerint megy és a következő 18-24 hónapban meg is valósul.
 A terv szerint Izrael fogja megtámadni Iránt. Vagy Iránból vagy Kínából kiprovokálnak egy nukleáris visszacsapást. Egy rövid nukleáris tűzváltás után, tűzszünet jön majd. Az egész világ félelembe és káoszba lesz majd taszítva – mindez kitervezetten.
 A feszültséget felhasználva, kemény szociális és katonai ellenőrzést iktatnak be az összes fejlett nyugati országokban. A tervek már léteznek.
 A nukleáris tűzszünetben, titokban biológiai fegyvereket engednek szabadon. Ezeket elsősorban a Kínaiak ellen fogják bevetni. Ahogy a forrásunk mondta, “Kína náthát kap”. A biológiai háború tovább fog terjedni nyugatra. Az infrastruktúra kritikusan meggyengül.
 Ezt csak kezdetnek szánják. Ez után, egy teljes nukleáris csapást idéznek elő: az “igazi” háború, messze terjedő megsemmisüléssel és emberi vesztességgel. Az emberünk azt mondja, hogy a tervezett népességcsökkenés elérheti az 50%-ot is. Ezt a számot hallotta a találkozón.

Ez a szörnyű forgatókönyv generációk óta készül. Az első két világháború is része volt ennek a végső apokaliptikus víziónak – ugyanúgy, mint a végső pénzforrások központosítása is, amit a szintén megtervezett
2008 Októberi csőddel elkezdtek.
Mintha ez nem lenne elég, az informátorunk azon spekulál, hogy mindez egy eljövendő “geofizikai esemény” hátterén van elhelyezve – hasonló azzal, amit az őseink egyszer már átéltek, körülbelül 11.500 évvel ezelőtt. Ha ez a katasztrófa megtörténik – nem kimondottan 2012-re várják, de valamikor az elkövetkező évtizedben – akkor az biztosan tönkreteszi a civilizációnkat, ahogy ismerjük, eltörpítve minden nukleáris katasztrófa nyomait.
Megkérdeztem a forrásunktól: Ha ez a várható katasztrófa megtörténik, miért kezdeményeznék a Harmadik Világháborút? A válasza, életemben először, szörnyen logikusnak tűnt.
Az igazi cél az, magyarázta, hogy a katasztrófa utáni világot állítsák fel. Hogy biztosak legyenek abban, hogy ez az “Új Világ” [jegyezzék meg a kifejezést] olyan legyen, ahogyan ők akarják, egy totalitárius ellenőrző-struktúra kell hogy helyén legyen amikor ez a katasztrófa megtörténik azzal a kifogással, hogy a népesség ezt elfogadja és követeli. A statárium bevezetése a megfelelő, alaposan kiválasztott országokban, mielőtt a katasztrófa megtörténne, ez biztosítja majd, hogy a “megfelelő emberek” megmeneküljenek és prosperáljanak a katasztrófautáni világban, és a következő 11,500 éves ciklusban. Amit valószínűleg globálisan, titokban alaposan terveztek, az utóbbi pár generáción keresztül, az semmi más mint, hogy ki fogja örökölni a Földet.

Kik a “megfelelő” emberek? A fehér Kaukázusiak. Talán ezért nevezték el ezt a projektet az Angol-Szász Missziónak. Ez magyarázza meg a tervezett genocídiumot a kínai emberek ellen – hogy az Új Világot “mi” örököljük és ne “ők”.

A forrásunkat nem informálták a második és harmadik világ országairól alkotott tervekről, mint azok Dél Amerikában, Afrikában vagy Ázsiában. De az a véleménye, hogy őket magukra hagynák, és így nem nagyon élnék túl, ha egyáltalán. A nyugat, fehér emberek totalitárius katonai kormányai lennének az örökösök.
Ez egy annyira gonosz, fajgyűlölő, ördögi, hatalmas terv, hogy majdnem hihetetlen. De összevág azzal, amit sok bemondó, kutató, leleplező belső informátor már egy jó pár éve felismert. Nekem személy szerint ez az eddigi legtisztább kép arról, hogy miért is ilyen a világ, és miért őrzik ennyire vadul a titkokat: talán mert mindez a faji felsőbbrendűségről szól. A Negyedik Birodalom él és köszöni jól van.
Meghökkentő módon, a forrásunk nem volt pesszimista. Hangsúlyozza, mint mi is, és több más kutató meg bemondó, hogy az emberek tudatossága nagyon gyorsan ébred az egész Földön, és hogy EZEK A TERVEZETT ESEMÉNYEK NINCSENEK KŐBE VÉSVE. Ha valaha is volt egy ok arra, hogy összefogva azon dolgozzunk, hogy a közelgő veszélyre felhívjuk mindenki figyelmét, ez most az.
Nézzék meg ezt a videót, figyelmesen hallgassák meg ezt a reményt és bátorítást adó erős üzenetet, és adják tovább, minél messzebbre. Tervezzük, hogy létrehozzunk sok nyelven feliratokat a filmekhez – beleértve a Kínait is. Egy összefogó emberiség lehetséges ragyogását támogatjuk, ami nem ismer faji határokat vagy megkülönböztetéseket. Ez a katasztrófa, akár megtörténik, akár nem – és sokan, beleértve magunkat is, fenntartják, hogy nem fog megtörténni – együtt kell a saját jövőnket megterveznünk, a hatalmunkat felismernünk, és mindent megtennünk ahhoz, hogy más embereket figyelmeztessünk a minket körülvevő veszélyre… hogy együtt erősebbek lehessünk, a leszármazottaink és az egész Földi élőlények öröklése érdekében.

Az Angol-Szász Misszió :
  a Harmadik Világháború és
  az Új Világ öröklése

2010 Február

Kattintson ide a tanú hanganyag átirata eléréséhez 
Kattintson ide a Bill Ryan bemutató átirata eléréséhez

Létezik egy nagyon jó angol kifejezés : SHEEPLE…Te ne légy az!

Létezik egy nagyon jó angol kifejezés : SHEEPLE … Ez a People (emberek) és a Sheep (birka) szavak összevonásából jött létre. Azokra az emberekre mondják, illetve nyugodtan érthetjük azokat alatta, akik birka módjára élnek, semmivel nem foglalkoznak és mindent elhisznek, amit a TV-ben látnak. Ők gyakorlatilag az az emberfajta, aki naponta 3-5 órát nézi a TV-t, a TV-ben hallott dolgokról beszél, sőt saját véleményeként is az ott hallott dolgokat adja elő. 
Mielőtt még jót nevetnél, csak óvatosan, mert nagyon könnyen előfordulhat, hogy Te is egy vagy közülük, hiszen mindannyian beleesünk a csapdájukba és a többség ott is marad.

Ez a “Világ helyzete” oldal segítséget szeretne nyújtani Neked, hogy közelebb kerülj az igazsághoz és távolabb attól a hamis világtól, amit nyugodtan nevezhetünk Mátrixnak…(nem véletlen maga a film sem…de ez egy másik történet).

A modern társadalmakat tömegében alkotják ezek az elemek és a RENDSZERnek rájuk van a legnagyobb szüksége: hiszen ők azok, akik rabszolga módjára dolgoznak, fogyasztásukkal eltartják a rendszer működtetőit és a fennálló rendet soha nem kérdőjelezik meg. Hiszen az erre való GONDOLKODÁS képességét nem is használják.

A rendszernek nagyon sokat segít, hogy ezek a SHEEPLE típusú emberek gyermekeiket is hasonló (amit mondanak, azt fogadd el…és jobb csendben maradni, mint szólni…illetve azt edd meg, amit eléd raknak és soha ne vágyj jobbra típusú) embernek nevelik. 

Jelenleg óriási háború dúl a színfalak mögött
(úgy találkozhattok vele, mint “InfoWar“), mivel a tarthatatlan és kiszolgáltatott helyzet miatt megjelent egy felébredő embercsoport az egész bolygón, mely nem hajlandó behódolni ennek a globalista, elnyomó, mindent uniformizáló és hagyományos emberi értékeket elnyomó rendszernek.

Két fronton zajlik a háború
(egyelőre még békésen) : egyrészt csoportok (Russia Today – RT, David Icke, Alex jones, Jesse Ventura, Aaron Russo) és több ezer ismeretlen a maga módján próbál az igazsághoz közel álló (mivel az objektív igazság nehéz dolog) tudásról, eseményekről informálni minél több embert, mert az életünkről és az egészségünkről van már szó.
Hiszen a másik oldal: a globalista vállalatok és bankok érdekeit szolgáló hatalmak az egész világon ezen hangok elnyomásáért és az emberek megtévesztésén dolgoznak. Nagyon sikeresen, hiszen gondolkodásukban manipulált, TV és média által teljesen irányítható, kémiai anyagokkal megmérgezett, beoltott, bepermetezett és frekvenciák által besugárzott százmilliókról van szó.

Ezek léte sajnos bizonyított, ezért minél több embert szeretnék én is informálni ezekről !!! Semmi sem véletlenül történik, amin el szoktunk szörnyülködni (emberek fiatalon halnak meg; a család intézményét teljesen lejáratják, a TV ontja a jelentéktelen celebeket és a homoszexualitást, az obszcenitást (pl…Lady Gaga). És ezek csak morzsák, a jéghegy csúcsát jelentik, ezért kérlek nézz utána legalább a címszavaknak, amit ITT majd hallasz és rájössz, hogy igazat beszélünk mi, akik az EMBERISÉG FELÉBRESZTÉSÉN DOLGOZUNK.

Meg fogod látni, ha kilépsz a Mátrixból, hogy tényleg van egy másik valóság és el sem fogod hinni, eddig miért nem vetted észre. Nem a Te hibád! A Rendszer teszi ezt velünk oktatáson, elme-manipulációs technikákon és befolyásoláson keresztül. Azt hittük el eddig, amire azt mondták, hogy ez úgy van. De közel sincs úgy! Sőt…nagyon mély a nyúl ürege!


Ez csak akkor lesz számodra is fontos, ha fontos az IGAZSÁG, fontos a CSALÁDOD EGÉSZSÉGE és a SAJÁT ÉLETED ugyanúgy.
Mert JELENLEG EZ A TÉT.  

Innentől minden bejegyzés ebben fog segíteni azoknak, akik érdeklődnek egy kicsit is, illetve szeretnének csatlakozni. Mert hamarosan nagy szükség lesz mindenkire. Ez már nem fantázia, nem összeesküvés-elmélet, hanem a valóság. Politikától és vallástól teljesen mentes, hiszen ez a két dolog többet ártott évezredek alatt a civilizációnak, mint bármi más!

Most jött el az idő, hogy DÖNTS,  vagy maradsz ugyanaz a kis SHEEPLE, aki csak eszik, alszik, dolgozik, fogyaszt, majd minél előbb meghal….
VAGY….FELÉBREDSZ és GONDOLKODSZ…
AWAKENING THE WORLD. . EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE