Ahol véget ér a valóság…ott kezdődik a hit ?… Az viszont kioltja a logikát….

Nagyon érdekes beszélgetések és hozzászólások alakultak az elmúlt néhány bejegyzés kapcsán. Mindez engem is egy hosszabb cikkre és kutakodásra buzdított. Elég sokat dolgoztam vele, míg összegyűjtöttem és létrejött ez a bejegyzés, ezért mielőtt egyből neki estek engem vagy másokat kritizálni, olvassátok is végig és hagyjátok leülepedni, mert húzós lehet egyesek számára a téma. Célom egy vita lezárása. Tudom, hogy kemény dió lesz…

A sok száz “kommentből” kedvem lett volna szerkeszteni egy összeállítást, hogy újra lássuk magunkat, de nem tettem, mert vissza lehet olvasni. Természetesen kinek-kinek vérmérséklete vagy nyitottsága befolyásolta a színvonalat…ahogy Józsi bácsi barátunk mondaná: “Mindenki a saját szintjén nyomorog….” 

Egy tényező viszont állandóan visszatér, ami csapdába ejt mindenkit:
Ami új, amivel nem találkoztunk még és nem tudjuk beilleszteni a meglévő világképünkbe/meggyőződéseinkbe, ott mindig előjön az a bizonyos fegyver:
A HIT + Isten + Jézus Krisztus. 

Önmagában a hittel semmi baj nincs,… a konfliktus ott jön létre mikor valaki mindent ezzel próbál megmagyarázni, igazolni …
Ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy minden másfajta energiákban hívő, netán földönkívüli eredetünket hirdető vagy a ősi civilizációk máig ható szerepét alátámasztó emberek az Antikrisztus és Sátán szolgái, akik az ezoterikus New Age maszlagba bele vannak keveredve. Nagyjából sarkítva így látszik a helyzet kívülről. 

Jó tanács: Ezt feloldani lehetetlen, ezért a legcélszerűbb dolog tudatosan átengedni és nem leragadni benne ! 

A hittel nyilván nem lehet vitatkozni és láthatóan abba a tévedésbe ejti érvként használóját, hogy akkor egyértelműen neki van igaza és győzelem…, mert nem létezik semmi, amivel ki tudnának fogni az ő hitén és a sok hitetlen pedig elkárhozik majd….. Nem is kell meggyőzni, hiszen a világ eseményeit, az Univerzum titkait vagy a idegen civilizációk létét innen megközelíteni pont olyan, mint amikor ősi kincseket, titkokat kereső főhős sűrű pókhálókkal teli alagútba kerül és minél inkább kapálódzik, annál jobban beleragad……

Természetesen a Krisztusi Szeretet és a Példamutatás örök érték, ez vitathatatlan.

Miért hozakodok ezzel elő? Mert megérthetitek, hogy minden relatív és az igazság keresésében nem egy járható út létezik kizárólag. Az út a lényeg és a tanulás, elménk megnyitása, rejtett képességeink, látásmódunk felszínre hozása….

Ha elég részletesen tanulmányozzuk a templomos lovagok történetét, a titkos társaságok, páholyok működését, a Vatikán és az Illuminati mai napig ható befolyását, akkor rájövünk, hogy mindegyik elem összefügg és van egy közös pont:
Olyan tudás birtoklása vagy kisajátítása évszázadokra/évezredekre, melyek felszínre kerülése alapjaiban rengetné meg az eddigi világrendet, de legfőképp az uralmukat, amit fondorlatos módon hazugságokkal, elferdítésekkel (kihagyásokkal, hozzátoldásokkal), gyilkosságokkal igyekeztek megtartani.
Ennek ugyanúgy része a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszer, a vallások különösen kiemelve a katolikus vallást a Bibliával, de a politikai,vallási,államszerveződések látszólag szemben álló oldalainak mozgatása is……

Például : Az Újtestamentum 4 könyvében a feltámadással kapcsolatos ellentmondások már évszázadok óta foglalkoztatják a kutatókat. Ugyanis sem a keresztre feszítés, sem az utána történtek nem egyeznek a 4 evangélium elbeszéléseiben. Külön érdekesnek tartanak még egy  pápai kijelentést, ami dokumentálva van:

a Medici-családból származó X. LEÓ Pápa (1513-1521) nagy hatalmú ember volt, nagy szövetségesekkel, és egy olyan egyház élén állt mely abban az időben minden és mindenki felett uralkodott. Kijelentése rövid, egyszerű, de rendkívül különös a római katolikus egyház fejétől:


“Jó szolgálatot tett nekünk ez a mítosz Krisztusról.”
(X. Leó Pápa)


A bejegyzés hátralévő részét ÚJ-TESTAMENTUMBÓL, EVANGÉLIUMOKBÓL  és KUTATÓKTÓL VETT PÉLDÁVAL ILLUSZTRÁLOM, HOGY LÁSSÁTOK, MIÉRT MEDDŐ VITA MINDENBE BELEKEVERNI, ERRE HIVATKOZNI ÉS MIÉRT VISZ FÉLRE MINDEN ÉRTELMES, LOGIKUS, ÚJÍTÓ GONDOLKODÁST…..
Ha elolvassátok remélem megértitek, miért nem szabad egymásra erőltetnünk a hitünket, meggyőződésünket, mert sokszor az sem egyértelmű, amit annak hiszünk !
Remélem ezzel lezárhatjuk, hogy minden kérdést vallási viták zsákutcájába tereljünk….

Az alábbi sorok mind kutatásokból származnak, mely az evangéliumok, gnosztikus evangéliumok és a templomos lovagok által őrzött tudáshoz és az egyik „Nagy Titok-hoz” is kapcsolódnak. 

A forrást csak később jelölöm meg szándékosan, mert nagyon sok ide látogató ember még mindig nem képes elvonatkoztatni attól, hogy ki mondja és berögződések, hitrendszerek olyan erősen akadályozzák az új dolgok befogadását, hogy 150-200 kommentből álló hitviták alakulnak ki, aminek a vége mindig ugyanaz: 
ki miben téved és hogyan nem képes megérteni az egy és igaz utat, ami ez és ez……

Teljesen tipikus és érthető, hiszen évezredeken keresztül gátolta az igazi ősi tudáshoz való hozzáférést a vallásokkal /egyházakkal/ és természetesen politikával fémjelezhető manipuláció. 
Viszont az öntudatra ébredés, az Awakening folyamat és a Világ Helyzete oldal is ezen manipulációkon szeretne túllépni és hozzáférést biztosítani az ősi tudáshoz, mely elménkben rejlik és később lehívható lesz, ha nem akadályozzuk…..


Mindenki abban hisz, amiben csak szeretne és senki nem fog pokolra kerülni, mert esetleg az ő hite más. Ezt tisztelni kell és mivel ennek az oldalnak egyáltalán nem célja és nem is alkalmas vallásokkal kapcsolatos viták lefolytatására, én szeretném ha a nyitottság és tudatosság párban jellemezne mindannyiunkat ! 

Annak viszont kifejezetten örülök, hogy sikerült mostanra egy olyan nagy méretű gondolkodó közösséget kialakítani a blog/oldal segítésgével, mely kezdete lehet valamiféle értelmes és tényleg nem a média által elvarázsolt, hanem sokkal igényesebb olvasóközönségnek.
A lényeg számomra, hogy a GONDOLKODÁST fejlesszük ! Empátia – Tolerancia – Széleskörű ÚJ tudás a cél és ennek megosztása egymással. Ráébredni az igazságra a valóságra az élet minden aspektusában : gazdaságtól a vallásokig, háttérhatalmi Illuminatitól az ősi civilizációk rejtett tudásáig.

Mert minden mindennel összefügg ! Azt hiszem, ezt már sokan érzékelitek.

Részlet egy műből:
Milyen hatással lenne a kereszténységre az, ha megtalálnák Krisztus csontjait vagy azokat az iratokat, melyek az igazságot tartalmazzák ? 

Az egész vallás arra épül, hogy Krisztus meghalt a keresztfán, feltámadt, és az égbe ment.
Erre mindig azt mondják : „- Mindez hit kérdése !”

Egy pillanatra vonjuk ki ezt az elemet az egyenletünkből! A hit ugyanis kioltja a logikát is.

NÉZZÜK A KUTATÁSOKAT !
— A történettudomány egységes abban a kérdésben, hogy az Újtestamentum, abban a formájában, ahogyan ma ismerjük, a Krisztus után következő négy évszázad alatt alakult ilyenné, elsősorban azért, hogy egyetemessé tegye és elterjessze az akkoriban felemelkedő keresztény gondolatot. Végtére is maga a katolikus szó is azt jelenti: Egyetemes. A négy evangéliumot tartalmazza, Mátéét, Márkét Lukácsét és Jánosét. Ez a Bibliának az a része, amely Jézus Krisztusról szól.

Az ókorban, nem úgy, mint ma, a politika és a vallás egyetlen egységet alkotott. Ahogy a pogányság hanyatlott, a judaizmus meg magába fordult, az emberek valami újat kezdtek keresni. Jézus követői, akik egyszerűen zsidók voltak, csak más szemszögből nézték a világot, elkezdték a maguk értelmezését kiolvasni a Szentírásból. De pontosan ugyanígy tettek Karpokratész követői, meg az esszénusok, meg a naaszénusok, meg a gnosztikusok, meg még több száz más, szintén feltörekvő szekta tagjai is. Annak, hogy a katolikus változat maradt fönn, a többi meg csak botladozott, az volt a fő oka, hogy a hitét egyetemesen tudta elterjeszteni. A Szentírásba annyi felsőbb parancsot és ellentmondást nem tűrő utasítást foglaltak, hogy végül senki sem kérdőjelezhette meg azok igazságát és érvényességét anélkül, hogy eretneknek ne bélyegezték volna. 
Pedig az Újtestamentummal igen sok probléma van.

Ha egy Jézus nevű ember valóban létezett, akkor az Újtestamentum krónikásai vajon honnan és hogyan szerezhették ismereteiket az életéről? Vegyük csak a nyelvi kérdést. Az Ótestamentumot héberül írták. Az Újat görögül. A többi forrásmunka, ha volt egyáltalán, arámi nyelven lehetett… 
Vagy ott van a források kérdése. Máté és Lukács is ír Krisztus megkísértéséről a pusztában. De akkor, amikor ez megtörtént, Jézus egyedül volt. Vagy Jézus imája a Getsemáné-kertben. Lukács szerint ezt akkor mondta, amikor kőhajításnyira eltávolodott Pétertől, Jakabtól és Jánostól. Amikor Jézus visszatért, tanítványait alva találta, és rögtön ezután letartóztatták, majd keresztre feszítették. Abszolúte semmiféle említés nem történik arról, hogy Jézus valaha is akár egy szót is szólt volna a kertbéli imájáról vagy a pusztában történt megkísértéséről. Mégis minden részletéről tudunk. Honnan?… 
Mindegyik evangélium beszámol arról, hogy a tanítványok elmenekültek, amikor Jézust letartóztatták, vagyis egyikük sem volt jelen, mégis részletes leírást kapunk a keresztre feszítés minden mozzanatáról mind a négy evangéliumban. 
Honnan származnak ezek a részletes értesülések? Mindaz, amit a római katonák tettek? Amit Pilátus és tett? Honnan tudhattak ezek bármelyikéről is az evangéliumok írói? A hívek azt mondanák, hogy az információkkal egy isteni sugallat látta el őket. De a négy evangélium, ezek állítólag Isten Szavai, sokkal több helyen mondanak ellent egymásnak, mint ahányszor egyeznek.

A korai keresztények azt gondolták, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége lesz a világnak, ezért nem látták szükségét annak, hogy bármit is leírjanak. De ötven évvel később, amikor a Megváltó még mindig nem tért vissza, fontossá vált, hogy megörökítsék Jézus életét. Ekkortájt született az első evangélium, Márké. Máté és Lukács könyve néhány évvel később íródott, a 80-as években. Jánosé még később, az első évszázad végén, talán ezért különbözik oly sok mindenben a másik háromtól.

Tudtátok, hogy a keresztre feszítés eljárásában, nem keresztre szegezték, hanem kötözték az áldozatot ?

— A keresztre feszítés idegen volt a zsidóktól. Ők megkövezték, megégették, lefejezték vagy megfojtották azt, akit halálra ítéltek. A mózesi törvények csak azt engedték meg, hogy egy már kivégzett bűnöző holttestét szögezzék fára, mégpedig kiegészítő büntetésként.
A zsidók számára ugyan idegen volt, de a rómaiaknál egészen mindennapos kivégzési mód volt a keresztre feszítés. Krisztus előtt 4-ben Varrus több mint kétezer embert feszíttetett meg. Krisztus után 66-ban Florus csaknem négyezret. Titus 70 körül naponta ötszázat. Mégis mindössze egyetlenegy csontváz került elő. Mégpedig 1968-ban, Jeruzsálemtől északra. A csontok az első évszázadból valók voltak, ami nagyon sok embert felizgatott. De a halott nem Jézus volt. Mindezt az osszáriumára írtakból tudjuk, őt is felkötözték a keresztre, nem felszögezték.

A magyarázat pedig egyszerű: Jézus idejében a temetés nagy tisztesség volt. Nem volt annál borzalmasabb, mint a testedet a dögevő madaraknak, és más vadállatoknak otthagyni. A rómaiaknál mindhárom legrettentőbb büntetésében, az elégetésben, a vadállatok elé vetésben, és a keresztre feszítésben volt egy közös vonás: nem maradt test amit el lehetett volna temetni. A keresztre feszítetteket általában addig hagyták lógni a fán, amíg  a keselyűk csupaszra takarították a csontjaikat. Ami még ezután is megmaradt, azt egy közös sírba hányták. Mégis, mind a négy evangélium azt írja, hogy Jézus a kilencedik órában, délután háromkor halt meg, azután levették és eltemették. 
— A kereszthalál lényege a hosszú szenvedés volt – Minél tovább függ valaki, annál nehezebben tud lélegezni. Végül a fej előrebukik, és az oxigénhiány végez az illetővel. 
— A keresztre feszítés nyilvános megalázás volt. Ezért a hatóságok nem akarták, hogy az elítéltek túl hamar kiszenvedjenek. A haláltusa elnyújtása érdekében egy fadarabot helyeztek az elítélt dereka tájára, hogy az rátámaszkodhasson, vagy egy másikat a sarka alá, hogy ráállhasson. A kereszten függő így meg tudta támasztani magát és lélegezhetett. Többnapnyi kínlódás után, ha az elítélt még mindig nem készült el az erejével, a halál felgyorsítása érdekében a katonák eltörték a lábait. Így már nem tudta tartani magát és a halál viszonylag hamar bekövetkezett.

Egy keresztre feszített halála beszennyezhette volna a zsidó Szombatot. Így a zsidók még az éj beállta előtt le akarták venni Jézus és a vele együtt elítélt két bűnös testét a keresztről. Pilátus ezért elrendelte a két lator lábainak eltörését. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el. Ezt írja evangéliumában János. A római katonák miért nem törték el ennek ellenére is a lábát, csak hogy teljesen biztosak legyenek abban, hogy meghalt? Ehelyett, mondja János, lándzsát döftek az oldalába, ahonnan vér és víz folyt ki. De Máté, Márk, és Lukács nem említ semmi ilyesmit. 

— Itt válik a történet különösen bonyolulttá. Jézust halálra ítélik, alig néhány órával a zsidó Szombat előtt. Mégis keresztre feszítésre ítélik, ami az egyik leglassabban ölő kivégzési mód. Hogyan gondolhatja azt bárki is, hogy meg fog halni még naplemente előtt, vagyis a Szombat kezdetéig? Márk evangéliuma még azt is megemlíti, hogy Pilátus is elcsodálkozott Jézus gyors kiszenvedésén és meg is kérdezte az egyik centuriót, hogy minden rendben történt-e.

— De hát Jézust megkínozták, mielőtt felszögezték a keresztre, nem?
— Jézus erős ember volt, a legszebb férfikorban. Hozzá volt szokva, hogy nagy távolságokat gyalogoljon, a hőségben. Valóban, elszenvedte a megkorbácsolást. A Szabályzat szerint 39 ütést kellett kapnia. Azonban az evangéliumokban sehol sem írják azt, hogy ténylegesen ennyi ütést mértek volna rá. És a kínzások után még elég jó erőben volt ahhoz, hogy határozott, erőteljes hangon szóljon a vádlóihoz.


4 EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ EVANGÉLIUM

Már több ezer könyvet írtak az evangéliumokban talált változatokról, de ezek a következetlenségek és önellentmondások kezdettől fogva ott voltak, csak akkoriban nem ébredtek ennek tudatára, mert a négy evangélium ritkán volt egy helyen, egy kézben. Ehelyett egyénileg terjesztették őket a kereszténységen belül, és az egyik helyen az egyik változat hatásosabb volt, mint a másik. Ami elég jól megmagyarázza a jelentős különbségeket. És nagyon fontos, hogy az evangéliumokkal az volt a fő cél, hogy megmutassák: Jézus az Ótestamentum által megjövendölt Messiás volt. Nem az volt a cél, hogy egy cáfolhatatlan életrajzot írjanak.

János evangéliuma rengeteg olyan dolgot említ, amikről a másik három, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok egyetlen szót sem szólnak. Jánosnál a hangvétel is egészen más. Az üzenet kifinomultabb. Jánosé olyan, mintha egy egészen más tanúságtétel lenne.
De a legkonkrétabb belső ellentmondások sora Mátéval és Lukáccsal kezdődik. Csak ők ketten írnak bármit is Jézus származásáról és születéséről, de még ebben is ellentmondanak egymásnak.
* Máté szerint Jézus nemesi származású volt, Dávid király leszármazottja, aki tehát a trónra is igényt tarthat.
Lukács egyetért a Dávidhoz fűződő kapcsolattal, de egy sokkal alacsonyabb rangú, nem nemesi osztályt jelöl meg.
* Márk egészen más oldalról közelít, és egy szegény ács képét rajzolja elénk… Jézus születését kétféleképpen, eltérő perspektívából ábrázolják.
* Lukács szerint pásztorok keresték fel az újszülöttet, Máté viszont bölcseknek nevezi őket.
* Lukács azt írja: a szent család Názáretben élt és Betlehembe utaztak, amikor egy jászolban született a kis Jézus.
* Máté szerint a jómódú család Betlehemben lakott, ahol Jézus nem egy jászolban, hanem egy házban született meg… 
Azonban a legzavaróbb ellentmondások a keresztre feszítés történetében vannak. 
Az evangéliumok még a dátumban sem tudnak megegyezni.
* János azt mondja, a zsidó húsvét előtti napon történt, a másik három azt, hogy egy nappal utána.
* Lukács Jézust jámbornak, béketűrőnek ábrázolja. Egy báránynak.

* Máté másként vélekedik, szerinte Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot!
* Még a Megváltó utolsó szavait is különbözőképpen idézik:
* Máté és Márk szerint ezek voltak: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
* Lukács azt mondja: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!”
* János még rövidebben idézi: „Bevégeztetett !

Milliók számára az evangéliumok nem egyszerűen szóbeli hagyományok olyan radikális zsidókról, akik egy új vallást akartak létrehozni, megpróbálták megtartani a híveket, és ennek érdekében hol hozzátettek, hol elvettek a történetekből, ahogy éppen szükségesnek látszott…. 
Nem. Az evangéliumok Isten Szavai. És a feltámadás a kulcskérdés. A korai keresztények tulajdonképpen csak olyan zsidók voltak, akik egy új irányba indultak el. Mert az ő Uruk elküldte a fiát, hogy az értük meghaljon, aztán feltámadjon, és felszálljon a mennyekbe. Ez különböztette meg őket a többi feltörekvő vallástól.

De a feltámadás története is tele van ellentmondásokkal.
Mindegyik evangélium másként meséli, hogy ki ment el a sírhoz, mit talált ott, sőt még akörül is teljes a homály, hogy ez a hét mely napjára esett.
Ami pedig Jézus feltámadása utáni megjelenését illeti, ott szinte egyetlen közös pont sincs a négy beszámolóban…
Hát nem azt gondolnák, hogy Isten legalább általában lenne következetes, amikor megnyilvánul a szavain keresztül? 

És a gnosztikus evangéliumokat sem felejthetjük el

Nag-Hammadi tekercsek
A Nílus felső folyásánál találták azokat 1945-ben. Hét beduin földmunkás ásás közben bukkant egy emberi csontvázra és egy lepecsételt urnára. Azt hívén, hogy talán arany van benne, széttörték az urnát, és tizenhárom, bőrbe csomagolt ősrégi kéziratot találtak. Ezek még nem könyvek voltak, de már egészen könyvszerűek. A gondosan írt, szakadozott szélű szövegeket mind ősi kopt nyelven írták, valószínűleg azok a szerzetesek, akik a 4. században a közeli coenobita kolostorban éltek. A kódexek 46 őskeresztény kéziratot tartalmaztak, amelyeknek tartalma valószínűleg a 2. században keletkezhetett, magukat a kódexeket pedig a 4. században írhatták. A kéziratok közül néhány elveszett, némelyiket gyújtósnak használtak, de azok, amelyek 1947-ben a helyi múzeumba kerültek, megmaradtak.

A 4. században Athanasius, Alexandria püspöke írt egy levelet, amit Egyiptom minden templomába elküldtek. Ebben kijelentette, hogy csakis az a 27 könyv, amit a nem sokkal korábban Újtestamentumként összeállított mű tartalmaz, csakis ezek tekinthetők Szentírásnak. 
Minden egyéb eretnek könyvet meg kell semmisíteni. Az urnában talált 46 kézirat közül egyik sem volt az Újszövetségben. Így a Szent Pachomius alapította kopt rendhez tartozó szerzetesek úgy döntöttek, hogy nem elégetik a tizenhárom kódexet, hanem inkább elrejtik. 
Talán úgy gondolták, hogy kivárnak egy fordulatot az egyház vezetésében. Természetesen nem következett be fordulat. Ehelyett a római kereszténység felvirágzott. De a kódexek, hála az Égnek, megmaradtak. Ezek a gnosztikus evangéliumok, amelyekről tudomásunk van. 
Az egyikben, pl. Péterében, az van leírva, hogy mit láttak volt, ismét meglátának három embert a sírtól jönni, kik közül kettő vívé a harmadikat.


A gnosztikus evangéliumok rendkívüli szövegek. Sok tudós mostanában azt mondja, hogy Tamás evangéliuma, amely szintén ezek között található, talán a leginkább megközelíti azt, ahogyan Krisztus valójában beszélt. A korai keresztények rettegtek a gnosztikusoktól. Az elnevezés a görög gnószisz szóból ered, ami ismeretet, tudást jelent. A gnosztikusok tehát egyszerűen a tudás birtokában lévő emberek voltak, de a kereszténység törekvő katolikus változata végül kiszorított minden gnosztíkus ismeretet és tanítást. 


A templomos hitvallásban van egy gnosztikus elem, az ismereteket a rendtestvérek fokozatosan szerzik meg, és csak a Rend legrangosabbjai tudnak mindent. Ám ennek a tudásnak már senki sincs birtokában, mióta, az 1307-es Tisztogatáskor és Jacques De Molay Nagymester kivégzésével elveszett a Nagy Örökség. Az ezután következő Nagymesterek közül senki sem fért hozzá a Rend archívumához. Az már más kérdés, hogy a templomosok és a vérvonalakhoz tartozó családok a mai napig őrzik ezt a tudást…..

A keresztények évszázadokon át azt mondták, hogy a zsidók nem ismerték fel a Messiást, amikor az eljött, és Isten ezért hozta létre az Új Izraelt a keresztény egyház formájában, hogy az átvegye a Zsidó Izrael helyét.

„Vére rajtunk és fiainkon” — idézet, amit Máté írt arról, ahogyan a zsidók elfogadták bűnösségüket. Ezt a mondatot használták kétezer éven át ürügyül ahhoz, hogy igazolják zsidók megölését. Hát mit várhat egy nép egy istentől, ha egyszer elutasította az Ő fiát Messiásként? Azok a szavak, amiket egy evangéliumíró írt le valamilyen okból, a gyilkosok csatakiáltásává vált.

— Így hát végül a keresztények megkülönböztették magukat a többiektől. A Biblia felét nevezték Ótestamentumnak, a másikat Újtestamentumnak. Az egyik a zsidóké, a másik a keresztényeké.
Az Ótestamentumban Izrael tizenkét törzsét az Újban felváltotta a tizenkét apostol. A pogány és a zsidó hiteket beolvasztották és megváltoztatták. Az Újtestamentum írásai által Jézus beteljesítette az Ótestamentum jövendöléseit, ezzel bizonyítva messiási voltát. 
Tökéletesen összeválogatott válogatás. Megfelelő üzenet a célközösségre szabva. 


Mindezeket a példákat azért gyűjtöttem össze, hogy lássátok nem könnyű az igazságot kutatni és valahol mindig a sorok között rejlik.
….Szeretettel…..SBG Buddha…..
Reklámok

London evakuálására készül az Olimpiát biztosító G4S cég és ezernyi nyugtalanító jel!

“Egy, az olimpiát követő esemény ‘meghatározó pillanat’ lesz London számára”– Nem a biztosításra, hanem London evakuálására készül a G4S !
– 200ezer hullazsákot rendelt a cég
– Elképesztő és szándékos biztonsági lyukak vannak a rendszeren! 


Hiába nem akarok a London 2012 Olimpia témával foglalkozni, mégsem tudom kikerülni, mert rengetegen kérdeznek naponta róla és ez alkalommal tényleg egy nagyon nyugtalanító dolog szivárgott ki. Főleg gyanús, hogy teljes hírzárlat van most ezzel kapcsolatban!
Írtunk már arról, hogy a
Rockefeller Alapítvány forgatókönyvében szerepel az olimpia ellen végrehajtott bombatámadás, melyben 13.000ember haláláról írnak.
De tekintsük ezt összeesküvés-elméletnek, belemagyarázásnak, ne is foglalkozzunk vele…., a 2 kis kabalafigura legyen 1szemű, oké hisz mi sem “természetesebb ennél”…, az olimpia ZION logója is maradjon csak belemagyarázás.
Vannak ilyen véletlenek…. Várhatunk egy rituális okkult hatalmas Illuminati megnyitót a Szaturnália(Satan)-kultusz jegyében….Majd megnézzük, aztán nyammogunk rajta egy sort,..na de… és itt van a “DE”. 

Mi van, ha valaki készül az olimpián részt venni, vagy Londonba utazni, esetleg ott él ?
Nehéz ilyenkor tanácsot adni. És mikor a következő hír kiszivárgott – nem akartam félelemkeltés miatt megosztani – , de mivel az Infowars is foglalkozott vele, Idok Jelei pedig lefordította és kapom a kérdéseket, hogy mit gondolok…. Nos, 2001. Szeptember 11-én történteket 11éve kutatom. A támadás előtti napokban egy biztonságtechnikai cég többször kiürítette a tornyokat fals riadó-próbákkal, illetve az előtte lévő hétvégén napokig “dolgoztak” (fúrtak-faragtak) az épületben, főleg a tűzvédelem miatt teljesen üresen hagyott szinteken, még a dolgozók sem mehettek be addig dolgozni. Ma már tudjuk, hogy valószínűleg akkor helyezték el a nano-termit robbanótölteteket és a WTC tornyok lerombolásához szükséges bombákat. A WTC7-es épületben meg olyan pontosan oldották meg a bontást, hogy el is bukott rajta az egész hivatalos történet. (Ezek ma már tények!)

Ezért ezt gondolom: Jobb komolyan venni a jeleket!
Már egyetlen rokonomnak, ismerősömnek sem tanácsolnám, hogy a környéken tartózkodjon az Olimpia ideje alatt !

Elképesztő dolgok az Olimpiát biztosító G4S cég körül 

Az alábbi cikkben olvasható téma eléggé ellentmondásos. Nem szándékunk aggodalmat vagy félelmet kelteni, csupán szeretnénk érzékeltetni, hogy különleges időkben élünk és fel kell készülnünk a szokásostól eltérő események egyre gyakoribb előfordulására. „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (II. Tim. 1:7)

Ahogyan a cikk is írja, nem tudjuk, hogy ezek az események valóban bekövetkeznek-e, a leírt információkat ettől függetlenül hasznosnak tartjuk. Forrás: Infowars.com
A Lee Hazledean álnevet használó újságíró meglepő információkat hozott napvilágra a Londoni Olimpiai Játékok biztonságáért felelős G4S céggel és az olimpia előkészületeivel kapcsolatban.
Lee Hazledean egy londoni televízió műsor titkos, beépített riportere, aki számos alkalommal tudósított már ellentmondásos, kemény témákról, ez alkalommal azonban egyetlen médium sem mutatott érdeklődést története iránt. Tony Gosling-gal, a Bilderberg.org szerkesztőjével készített interjúja rövid idő alatt bejárta az Internetet.
A Channel 4 megkeresését követően, akik néhány nappal később pont a G4S céget, mint felkészült, megbízható biztonsági csapatot mutatták be a nézőknek, Andy Davies, a csatorna belügyekért felelős tudósítója emailben közölte Hazledean-nel, hogy teljes hírzárlat van a témával kapcsolatban és senki nem fogja leadni az interjút.
 ! Hazledean elmondja, hogy a G4S céghez való belépéséhez csupán egy jelentkezési lapot kellett kitöltenie, nem ellenőrizték sem a hátterét, sem referenciáit.
Az új alkalmazottak kétnapos kiképzést kapnak a repülőtéri biztonsági ellenőrzéshez hasonló vizsgálat lebonyolítására, ezt azonban, mondja Hazledean „teljesen kikapcsolják majd” a csúcsforgalom idejére, ami azt jelenti, hogy egy potenciális terrorista minden gond nélkül besétálhat akármilyen éles lőfegyverrel vagy robbanó szerkezettel anélkül, hogy bárki észrevenné.
„Tulajdonképpen pont arra kértek meg, hogy játsszam el a terrorista szerepét az utolsó képzésen. Kaptam egy kést, egy pisztolyt és egy robbanóeszközt. A nap különböző időpontjaiban végrehajtott mindhárom próbálkozás alkalmával simán átjutottam a fémdetektorokon és a röntgen szkenneren,” mondja Hazledean, hozzátéve, hogy figyelembe véve a gyenge biztonságot, egy terrorista igazi „vérontásra” lenne képes.
„Nem képzik ki az embereket rendesen… nagyon nyitott az egész egy terroristatámadásra és ezt nem könnyelműen mondom,” magyarázza, hozzátéve, hogy azt is látta, amint egyes G4S alkalmazottak kábítószerrel kereskednek a képzés alatt, mások pedig az elvileg lezárt, védett területeket fényképezték a telefonjukkal. Hazledean szerint a biztonsági személyzet nagy része nem kapott megfelelő képzést és sokan alig beszélnek angolul.
Az Olimpiai Játékokra rengeteg „ENSZ és egyéb katonát hoznak Londonba és London környékére,” köztük számos amerikai és német katonát is. Az újságíró elmondta, hogy sok illetéktelen személy jutott G4S egyenruhához, és többet el is loptak.
A legnyugtalanítóbb felfedezés mégis az volt, amikor megtudta, hogy az illetékesek London evakuálására is készülnek. „Az Olimpiai Játékok biztonsági őrei lesznek az evakuálás levezénylői. Úgy tűnik, nagyon komolyan gondolják és sok időt töltöttek a szervezéssel,” mondja Hazledean, megjegyezve, hogy a képzést vezető illetékesek két órát beszéltek az evakuálásról és csupán fél órát az olimpia alatt alkalmazandó biztonsági vizsgálat lebonyolításáról.
Azt is megtudta, hogy 200.000 darab, egyenként négy holttest tárolására alkalmas hullazsák leszállítását várják. Hazledean-t rendkívüli módon meglepte, hogy miért bocsátanak ilyen érzékeny információkat az egyszerű biztonsági őrök tudomására.
A képzésen elhangzott, hogy Predator drónok fognak cirkálni a város felett és a G4S alkalmazottaknak egy videó felvételt is lejátszottak, amelyen egy drón megöli egy csoport tagjait Afganisztánban.
Hazledean elmondta, hogy a G4S vezetők szemében a nagyközönség „a föld szemete” és tudtára adták alkalmazottaiknak, hogy a cég nem áll a rendőrség felügyelete alatt. Az egyik vezető elmondta az újságírónak, hogy egy, az olimpiát követő esemény „meghatározó pillanat” lesz London számára, de részleteket nem volt hajlandó közölni.
Hazledean nem az első, aki leleplező információkat hozott nyilvánosságra a G4S céggel kapcsolatban. A hónap elején Sarah Hubble, a cég egyik adatrögzítő alkalmazottja elmondta, hogy azért bocsátották el a cégtől, mert panaszt tett a cég ellen, mivel az rendszeresen megszegi az olimpiával kapcsolatos biztonsági követelményeket.
Amikor megkérdeztük Hazledean-t, vajon nem azért engedi a hatalom, hogy a Londoni Olimpiával kapcsolatos összeesküvés elméletek bejárják az Internetet, hogy az igazságkeresőket paranoid őrülteknek állíthassák be, miután semmi nem történik az olimpián, Hazledean kihangsúlyozta, hogy az igazság közzététele egymagában is elég lehet egyes támadások eltérítésére.

Forrás: Idok Jelei 

Ki irányítja a hálót és kik is vagyunk MI valójában ?! Mit kell tennünk ?

DAVID ICKE gondolatai most rengeteget segíthetnek Neked is:

“Ki irányítja a hálót ? MINDIG A PÓK IRÁNYÍTJA A HÁLÓT. És a pók egy olyan szinten van, amit sosem látsz.”

The Few Control the ManyNem politikusok, a Bush család, még csak nem is a Rockefellerek …ők is csak pókfonalak.
Az igazi erőt, ami manipulálja az egészet sosem látod, hogyan működik az árnyékban. 

Egy központi irányító politikát folytat, és ezért látod, hogy ugyanazok a dolgok történnek különböző országokban ugyanabban az időben. Ez azért van, mert az utasítások egy központi helyről jönnek. 
Hogy mi a mi szerepünk, akik sok mindről tudunk és olyanokat is látunk összefüggéseiben, amit mások nem? Működhetünk és beszélhetünk olyan szinten és olyan dolgokról, mint például : banki csalások, politikai átverés, manipulált háborúk, manipulált 9/11.

És kell is, mert tudnunk kell róluk ! De ha csak ennyit teszünk, hogy ezeknek az információját továbbítjuk, akkor egy olyan körciklusban működünk, ami tudja mi a baj, de nem tuja hogyan jusson ki belőle. 
Soha nem fogjuk tudni, hogyan szabadítsuk fel magunkat, ameddig nem értjük meg, hogy kik is vagyunk valójában. 
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, hogy ki vagy ???
Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, mi a valóság természete, amiben élsz ???
És hogyan hozol létre dolgokat, anélkül, hogy tisztában lennél vele, hogy valójában Te hozod létre azokat a dolgokat ? NEM LEHETSÉGES !

Az “öt érzékszerves” összeesküvés mellett foglalkoznunk kell ugyanolyan erővel (,de azt mondom még erősebben…) a valóság természetével: hogyan hozzuk létre a valóságot, és hogyan hagyjuk, hogy mások hozzák létre számunkra, azáltal, hogy BIZONYOS HITRENDSZEREKKEL PROGRAMOZNAK MINKET.
A kettőnek együtt kell történnie, különben sosem fogunk kikerülni ebből ! 

Ha azt mondom, hogy a “tested” egy számítógép és Te magad valójában végtelen tudat vagy, akkor semmi olyat nem mondtam, amit már ne tudtál volna eddig is. Azt mondom, amit elfelejtettél !
Mert amikor ebbe a világba jössz … és mert a tudás el van nyomva …. (ezt valaki egyszer mondta): képzeld azt, hogy a szüleid kis korodtól kezdve azt mondják 2+2=5.
Aztán óvodába mész, ahol azt mondják 2+2=5.
Aztán iskolába és az ottani kedves tanárok még mindig azt mondják 2+2=5.
Most már az összes osztálytársad, akik a fenti rendszeren átestek azt fogják mondani, hogy 2+2 az 5 és ha azt mondod, hogy 4-el egyenlő, akkor ki fognak röhögni. Aztán bejutsz egyetemre, ahol professzorok vannak bajusszal és azt mondják 2+2 az 5 !
De Te: – Nem, nem 4-el egyenlő !
Ők viszont: Nem! 50 éve csinálom ezt és a világ legokosabb embereivel találkoztam.
5-el egyenlő és ez a fiú nem fog sokáig jutni…

Aztán bekapcsolod a TV-t, mely azt mondja . “Jó estét kívánunk, 2+2 az 5 és most az időjárás….”
Jó eséllyel egész életedben azt fogod hinni, hogy 2+2 az 5. De akkor is 4-el egyenlő! 

És amikor.. (és ez a lényege a valóság természetével kapcsolatos információknak) valaki azt mondja, emlékszel ? 2+2 az 4, Azt mondod :óóóó tényleg, igen ! És ezért van ez a felismerés ekkora hatással az emberekre. Mert amikor meghallják, rájönnek, hogy “ez az igaz…tényleg ez az igaz!…” Mert emlékeznek rá !

Egy olyan világban élünk, ahol az emberiség nagy része egy amnéziás állapotban, egy hipnotikus transzban van. Mert mióta megérkeztek ebbe a világba, magukkal és a világgal kapcsolatban hamis információval látták el őket ! 

Minden szabadság a természetes és örök jogunk! Nem egy ajándék, amit egy sötét öltönyös vagy éppen egy egyenruhás dönt el, hogy ide ad vagy sem !
Nem szabad, hogy hagyjuk, hogy provokáljon vagy megfélemlítsen minket ez a “nagy testvér” (Big Brother megfigyelés) szarság !
És ezek az egyenruhás banditák, akik mások akaratát akarják ránk kényszeríteni !

Mi és a hasonló gondolkodók felfedjük azt a módszert, amivel rabszolgaságba akarnak minket taszítani, illetve ott tartani ! Mert mi már látjuk a játékot…és NEM FOGJUK játszani az ő szabályaik szerint !
A válaszunk:
A nagy testvér figyel Téged! De a nagy testvér elmehet a büdös francba !!!

David Icke 

” A polgári engedetlenség nem a mi problémánk. A mi problémánk a polgári engedelmesség. A problémánk az, hogy emberek jelentős száma az egész világon engedelmeskedtek kormányuk vezetői utasításainak, háborúkba mentek és milliókat öltek meg emiatt az engedelmesség miatt…

A mi problémánk az, hogy az emberek engedelmesek a világon a szegénységgel, éhezéssel és az ostobasággal, a háborúval és kegyetlenségekkel szemben. 

A problémánk az, hogy az emberek engedelmesek azzal szemben, hogy míg a börtönök piti tolvajokkal vannak tele, addig az igazi rablók vezetik az országokat.” (Howard Zinn)

PROMETHEUS – Ridley Scott új mega-eposza több lesz, mint Sci-Fi

KICSERÉLTEM AZ ELŐZETEST és az ALEX JONES VIDEÓT IS MAGYAR FELIRATTAL RENDELKEZŐRE !

PROMETHEUSAz egyik legjobban várt sci-fi a filmtörténelemben. A minőség garantált, hisz Ridley Scott rendező nagyszabású vállalkozásáról van szó, ami önmagáért beszél. Mint filmkedvelő, természetesen én is nagyon várom. Kérlek, a belefektetett rengeteg munkát tartsátok tiszteletben azzal, hogy a VilagHelyzete blogot, mint forrást mindig megjelölitek, ha másoljátok. Köszönöm! (Írta, fordította, szerkesztette: O. László)

A következő cikkem lehet ismét sok lesz egyeseknek, ők nyugodtan nézzék meg a filmelőzetest, aztán menjenek békével.

Akik maradnak, azoknak lefordítottam Alex Jones gondolatait, melyekkel vitatkozni nem tudok, mivel történelmi tényeket tartalmaznak.
Az ő videója található lentebb és szolgáltatta az ihletet, hogy egy rövidke iromány helyett mégis egy tartalmasabb elemzés született. 


Kezdjük hát az előzetessel: 

Szóval várjuk ezt a PROMETHEUS filmet, de sokakkal egyetemben most nem (csak) a film-élmény miatt.

Az ok: valószínűleg az Illuminati által irányított filmipar egy nagyon fontos mozaikját fogjuk megkapni és saját szemmel látni, ahogy elültetnek információkat milliónyi elmében.


Nagyon sok, a misztikus “tudományok” területébe tartozó tudásanyag került bele ugyanis a filmbe. Akik olvastak már földönkívüli idegenekről, ősi és letűnt civilizációkról, Nazca-vonalakról és az emberiség eredetéről…., kutatókról, akik nem fogadták el a dogmává és a globális felmelegedéshez hasonló “vallássá” emelt, lyukakkal teli Darwin-evolúció elméletet, röviden a “majmos-sztorit” (bocs…én csak így szoktam hívni…Szerk.) ők nem fognak meglepődni, hiszen ezen kutatók jelentették ebben a kutatásban a kezdetet még a 80-as években – pl. Erich von Daniken.

Mára a tudásanyag jóval meghaladta a feldolgozható mennyiséget és nagyon sok eddig rejtett információ (képek, videók, kutatások, titkos kísérletek) kerültek elő. (Tudom, ezek valóságtartalma és megbízhatósága mindig megkérdőjelezhető, de ha már 1%-uk igaz, akkor is megéri a gondolkodást).
(Az emberi faj eltitkolt történelme, ha még nem láttad volna) 

Rengeteg bizonyíték utal rá (amit ősi idegenek, rejtélyek, titokzatos ősi civilizációk néven szoktunk emlegetni), hogy egész származásunk földönkívüli. Már rég nem arról a történelemről van szó, amit nekünk beadtak a majmokkal, meg, hogy pár 10ezer éve itt még ősemberek mászkáltak.
Tehették is akár, de a lényeg az ezt megelőző civilizációk :  ezen társadalmak elképesztően rengeteget tudtak a csillagokról, hiszen onnan jöttünk mi is. A hüllők és kígyók ábrázolása uralkodóként sem véletlen….. Képesek lehettek utazni akár térben, akár időben.

Teljesen elképzelhetőnek tartom sok kutató véleményét, ezért a saját álláspontom is a következő: (….ez saját tudásanyagra, kutatásokra – pl. David Icke – és Stewart Swerdlow által küldött információkra épül..Szerk)

 A lényeg: (alapvető információk tőlem)

Az idegenek 800ezer évvel ezelőtt jöttek a Földre és hozták létre a civilizáció ősét. Atlantis és Lemuria volt az első. Atlantison humanoidok, Lemurián főleg reptiliánok éltek. A kettő hibridizációs keverékéből jött létre, illetve hozták létre a mai ember ősét. Mindenkiben van reptilián gén, csak kevés, az igazi reptiliánokban kb. 50-50%  jelenleg, ezért ők sokkal többre képesek.( alakváltásra, hologramos álcázásra).stb. Jelenleg 3-4 millió itt él közöttünk, szinte mindegyik vérvonala vezető szerepben van és irányít a mai napig…

A sumérok tudták, a maják, egyiptomiak tudták, csak csak a mai civilizációnk előtt maradt eddig rejtve. Na tudom, most ezektől kifeküdtél teljesen. Nem baj, hogy nem hiszed el. Ez a fajta tudás nemsokára összeáll majd rengeteg ember számára, csak most még nehéz elfogadni. De hát “a Föld is lapos volt egykor”. …

Ez szinte tabu témának számít, mert aki ilyenekről beszél, tuti stikkesnek gondolják. De vállalom és ha David Icke, Stewart Swerdlow a társaim ebben… még büszke is vagyok rá, mert kutatásaikat egyre több bizonyíték támasztja alá.

A csillagközi utazás pedig egyáltalán nem úgy megy, ahogy elképzeli a többség. 5-6 fényévre elutazni semmi! Jelenleg az általunk csillagkapuként nevezett dolog is (valójában nem az, de így könnyebb) létezik és működik. A Hold mellett 1, a Marsnál 2 ilyen van. A mi világunkból is voltak már emberek náluk (az alfa Centauri és zeta Retikuli rendszerben, de pl. a Plejádokban is nagyon sok lakott világ létezik.)

Ez már az a kategória, ahol egyesek besokkalnak, hiszen annyira földhözragadtan élnek az emberek. Régen ez a tudás természetes volt. Őseink tudása az indiánoknál, a suméroknál, egyiptomban mind tartalmazta ezeket. Peruban is. Itt pl. Olyan orvosi műszerek vannak kőszerű anyagból, amit a jelenlegi technológia tudásunkkal nem tudnánk kifaragni, mert szétporlad!
Annyit mondok érdemes még utánanézni dolgoknak. Az ősi tudás, ún. bizonyítékok, ma már sok minden elérhető a suméroktól az anunnaki és nephelim történetekig szintén.

Tehát jöjjön akkor ALEX JONES és a PROMETHEUS:
“Prometheus nem csak egy film, hanem felfedése annak az ősi eljárásnak, mely alapja lett az Illuminati titokzatos vallásának. Kik is voltak az igazi istenek.” 

Alex Jones egy korai forgatókönyvet kapott még a bemutatás előtt jóval, ezért állítja a következőket: “Összefüggéseiben, ez egy film az emberiség eredetéről egy közel halhatatlan szuper-fajjal, genetikai ‘mérnökökkel’, akik azt fontolgatják, hogy genetikailag felülírják a Föld nevű bolygót, amit korábban az ősi történelemben ők népesítettek be velünk.”

“Ez nagyon sok nyugati titkos társaságnak alapja ma is. Ezernyi tárgyi bizonyítékot találunk arra, hogy a földönkívüli manipulátorok és az ősök együttesen voltak jelen a bolygón. Minden ősi kultúra hite, amit közvetítettek, az égből alá szálló istenekről szól  (Ezékiel, aztékok, dogonok törzse, sumérok és anunnakik…stb), akik több ezer éven keresztül látogatták és manipulálták az emberiséget és kitermelték a mai uralkodó osztályt ezen a bolygón.” 


Ezeket megvizsgálva mindig ugyanazokat a vérvonalakat fogjuk találni a merovingi dinasztiáktól, európai uralkodó családokig, az angol-szász vezető családokat a mai napig. Ezek mindig megvoltak, hatalmukat évezredeken át megtartották és jelenleg is itt vannak. Ezek tények. (Elég ha elkezded a kutatómunkát ezen kulcsszavakkal : “Illuminati Bloodlines” … olyan dolgokat fogsz találni, amit el sem hinnél, ha Te magad nem látod…Én ennek csak a felszínét érintem most, de mindegyik eleméről órákig lehetne “mesélni”…Szerk.)

“Minden nagy globalista, akit csak veszünk az elmúlt 160 évben, teljesen és minden mértékben megszállottja a tudásnak, hogy földönkívüli idegenek irányítják ezt a bolygót és adják át nekik a rejtett tudást” pl. Huxley és a Royal Society X-Club, hiszen az igazi tudósok sohasem hitték el az evolúció elméletét, hogy ez valami lassú véletlenszerű kiválasztódás lenne, hanem mindig is tudták, hogy világunkon túli alkotók műve.

Még maga a DNS feltalálója Francis Crick is azt az elméletet terjeszti, hogy az életet “elültették” ezen a bolygón. Ehhez a Transzhumanizmus legnagyobb mítosza is kapcsolódik. Darwin, Huxley és Dalton hozták ugyanis létre a létező legveszélyesebb és az emberiség kiírtását nyíltan lehetővé tevő elméletet: az EUGENIKÁT (eugenetika)” Ezen vezetők, uralkodó családok meg vannak róla győződve, hogy ők azok, akik ezt a tudást az idegen fajoktól megkapták (és kapják) és ők, mint kiválasztottak joga, hogy ezt a tudást, hogyan adják tovább és mire használják fel. Még a sci-fi irodalom is H.G.Wells-től Jules Verne-től is megszállottja volt ennek. (Az Eugenika története Bill és Ted videó)

Sir Julian Huxley: 1954 “Hiszek a transzhumanizmusban, ha egyszer lesz elegendő ember majd, aki igazán elmondhatja ezt, akkor az emberi fajok egy újfajta létezés küszöbére értek.”

Egy kis kitérő, hogy miért érdekes ez ? EZÉRT : 

 “A szenátus külügyi bizottságának a meghallgatásán az ugyancsak CFR tag James Warburg (a FED létrehozásában kulcsszerepet játszó Paul Warburg fia) kijelentette:
“Világkormányunk lesz akár akarják Önök, akár nem, vagy erőszakkal, vagy az Önök beleegyezésével.”

Az ENSZ létrehozását követően hamarosan létrejöttek az úgynevezett szakosított intézményei. 1945. novemberében már elkészült az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezetének az alapokmánya. Julian Huxley lett az első főigazgató, aki korábban Nagy-Britannia Eugenetikai Társaságának (Eugenics Society) volt az elnöke.
(Az eugenetika az ember öröklődő tulajdonságait a testi és szellemi képességek javításával igyekszik kihasználni. Szerepet játszik a fajelméletben is, a magasabb rendű emberi fajokra és ezek kitenyészthetőségére vonatkozó elképzeléseivel.)

Huxley ezt írta az UNESCO céljáról:
“Noha igaz, hogy bármely radikális fajnemesítési politika sok évig még nem lesz politikailag és pszichológiailag lehetséges, az UNESCO számára fontos látni, hogy az eugenetika problémáit a legnagyobb körültekintéssel kell kezelnie, hogy a közvélemény számára ezek a ma még elképzelhetetlen kérdések legalább elképzelhetővé váljanak.”

Magában az UNESCO Alapokmányában ez olvasható:
“Minthogy a háborúk az emberek tudatában kezdődnek, ezért az emberek tudata az, ahol a béke védelmét létre kell hozni.” Az UNESCO feladata volt olyan világszintű nevelési program elkészítése, amely a világszintű kormányzás céljait szolgálja.

Bertrand Russel, aki az UNESCO egyik fő tanácsadója volt, ezt írta a szervezet lapjában: “Minden kormány, amely egy nemzedéken át kézben tartja az irányítást, képes lesz alattvalóinak a biztonságos ellenőrzésére hadseregek és rendőrök nélkül…”

Julian Huxley meg volt róla győződve, hogy a világnak egy központból irányított globális kormányra van szüksége. Az UNESCO-t e folyamat felgyorsítása és e cél elérése fontos eszközének tartotta. A globális tudományos-humanizmust tartotta az UNESCO értékrendszerét kifejező filozófiának.
Hangsúlyozta, hogy a világkormányzat létrehozásához szükség van politikai integrációra, mert csak így tudja elérni az emberiség a társadalmi fejlődés következő fokozatát. Az UNESCO által készített nevelési programok arra törekedtek, hogy a gyerekeket már a legfiatalabb korban is bevonják a tudatosan irányított nevelési folyamatba.
Visszatérve az Alex Jones üzenethez:

“A LÉNYEG: A teljes PROMETHEUS film az ILLUMINATI titkos vallására épül: hogy egy szuper-emberré válhassanak. Prométheusz, aki ellopta az emberiség számára a tüzet, a tudást, mellyel az embereket az istenek szintjére szerette volna emelni, ezért azok megbüntetik őt….
Az Illuminati abban hisz, hogy ők lopták el a tüzet és ők az igazi géniuszok az istenek jóvoltából. Ezáltal az ember olyan erőket szabadít fel, melyek pusztítóvá válhatnak és szükségszerűen válnak is.” (ahogy napjainkban is látjuk)

Mi nem elsősorban egy földönkívüli genetikus hódítókkal nézünk farkasszemet, hanem azokkal a globalista technokratákkal, akik itt vannak ezen a bolygón és génmódosítással, vírusokkal, fajok és emberek hibridizálásával, generációk tervezett sterilizálásával, meddővé tételével játszadoznak.
Ilyen például a Rockefeller Alapítvány működése (mely olyan vakcinákat tervezett 1985-ben kifejleszteni, mellyel a termékenységet hosszú távon befolyásolni lehet), vagy a Bill Gates által létrehozott Rand Corporation génmódosított vetőmagvak és népességcsökkentő vakcinák előállítására..

Bármit is mondtok az Illuminatiról, egy biztos: hihetetlen elképzeléseik és rendkívüli türelmük van, hogy terveiket valóra váltsák. Mi egyet tehetünk…terjesztjük az információt, hogy egyként állhassunk majd ki, amikor megnyílik az a nagyon kicsiny “lehetőség-ablak” számunkra, hogy szembeszálljunk velük.”

Monsanto Magyarország – A GYILKOS CÉG 5. napja meghackelve

A MONSANTO Magyarország oldala 5. napja elérhetetlen és az is marad,
mert újra és újra meg lesz semmisítve !
Mi a végsőkig kitartunk! Amint újra elérhető lesz a cég honlapja, mi újból és újból le fogunk csapni rájuk! Nem tűrjük tovább az emberiség elleni különös kegyetlenséggel végrehajtott bűntényeket. Eddig ők mérgeztek minket, most mi pusztítjuk el azt, ami az elpusztításunkra tör! 

 1. Anonymous: MONSATAN – 5 napja KO-ban!
 2. A Monsanto Magyarország – http://www.monsanto.hu elleni totális háború (opMonsanto) első szakaszát megnyertük!
 3. SAJTÓKÖZLEMÉNY
 4. 2012. 03. 21. 8.30 – Azonnali közlésre!
 5. “Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.”
 6. (Henry Kissinger)
 7. Üdvözlet, Anonymous vagyunk, az emberek eddig rejtett és megfélemlített hangja. Mi felébredtünk és lázadásra szólítjuk minden embertársunk! Sokan vagyunk, a nevünk: légió! A korruptak, az emberiség ellenségei rettegnek tőlünk, a becsületesek támogatnak minket, a hősiesek pedig csatlakoznak hozzánk. Mi változást akarunk, és igazságot szolgáltatunk!
 8. Az Anonymous magyarországi légiója 2012. március 16-án – csatlakozva a globális felhíváshoz – megtámadta és sikeresen padlóra küldte a Monsanto Magyarország nevű óriásvállalat hazai internetes elérhetőségeit a http://www.monsanto.hu webhelyen. Azóta, immár 5. napja a webszájt elérhetetlen. Ezennel bejelentjük, hogy a MonSatan elleni totális háború első csatáját megnyertük! Fontos diadalt arattunk, de ezzel a küzdelem nem ért véget!
 9. Miért bénítjuk, miért akarjuk ellehetetleníteni őket? Ez a megavállalat 1901-es megalapítása óta folyamatos világuralomra és soha nem látott monopóliumra tör a világ élelmiszerpiacán, kezdve a természetes evolúció során kialakult genetikai állomány biotechnológiai módosításától, a világ élelmezését biztosító termények magvainak kisajátításán és különösen gyilkos mérgek, toxikus növényvédő szereik ráerőltetésén át a termelőkre, egészen a kistermelő farmerek világviszonylatban történő ellehetetlenítéséig. Ez a vállalat BŰNÖS tevékenységet folytat, a nevéhez fűződik megannyi különösen káros vegyianyag, mint a DDT, az “agent orange”, az aszpartám és más bizonyítottan rákot, azonnali megbetegedést, maradandó károsodást vagy éppen halált okozó kemikália, növényvédő, műtrágya, élelmezési adalékanyag, tartósítószer stb. kifejlesztése, forgalmazása és gigantikus mértékű szennyezés szisztematikus végrehajtása. Ez a vállalat a genetikai módosítás “élharcosa”, a génpiszkált termények és élelmiszerek első számú előállítója, forgalmazója. Ez a cég elhallgatja a GMO-növényekre vonatkozó kutatások eredményeit, manipulatív propagandát folytat, hogy minél nagyobb profitot zsebeljen be, politikusokat vásárol meg, kartelleket alakít ki, úgy működik, mint egy globális maffia. Ez a cég a bolygónk, a természet, az emberiség, az egészséges élethez fűződő emberi jog megátalkodott ellensége!
 10. Az vagy, amit megeszel. Ha mérget eszel, te magad is mérgezővé válsz! Ha uralod az élelmezési láncot, uralod a világ népességét – mondta Kissinger. Pontosan ezt látjuk: az élelmezési mogulok uralnak minket, mérgeznek minket és éhínségben tartanak közel 1 milliárd embert a Földön! MonSatan az emberek alapvető egészségét kockáztatja és a természet évezredes rendjét bontja meg mérgeivel több, mint 100 éve. Nem nézhetjük passzívan tovább, hogy egy cég az elpusztításunkra tör, a saját és gyermekeink jövőjét áldozza föl a végtelen kapzsiság, profitéhség és uralomvágy oltárán. Mi, az Anonymous ezért minden eszközzel küzdeni fogunk ellenük! Totális háborút hirdettünk “Monanto hadművelet” (Operation Monsanto) címmel. Célunk, hogy ez a vállalat sem Magyarországon, sem a világ semelyik pontján ne tudjon tovább működni! Március 16-án DDoS-inváziót hirdettünk ellenük, és az első összecsapást megnyertük, diadalt arattunk. De a harc folytatódni fog, és mi készen állunk a küzdelemre. Mi a végsőkig kitartunk! Amint újra elérhető lesz a cég honlapja, mi újból és újból le fogunk csapni rájuk! Nem tűrjük tovább az emberiség elleni különös kegyetlenséggel végrehajtott bűntényeket. Eddig ők mérgeztek minket, most mi pusztítjuk el azt, ami az elpusztításunkra tör!
 11. Anonymous vagyunk, légiót alkotunk. Nem felejtjük a bűnöket, nem bocsájtunk meg a bűnösöknek!
 12. MONSATAN SZÁMÍTS RÁNK: AZ IDŐK VÉGEZETÉIG!
 13. _____
 14. Megjegyzés a magyarországi sajtónak, a mádiamunkásoknak, szerkesztőknek és újságíróknak: elképedve tapasztaltuk, hogy 5 napja totálisan elhallgatják ezt a témát. Egyedül a kuruc.info nevű szélsőséges portál számolt be az opMonsanto során véghez vitt sikereinkről, amely kérdéseket vet föl. Vajon mi végre ez a csend? Vajon Önök sem akarják a valós híreket, az emberek szempontjából fontos információkat és tényeket napvilágra hozni? Ezért arra kérjük Önöket, hogy bizonyítsák be, hogy létezik független média Magyarországon, amely kiemelten foglalkozik az embereket érintő kulcsfontosságú témákkal! Együttműködésüket köszönjük!

  HA NEM TUDOD, MI IS AZ A MONSANTO !!! EZT NÉZD MEG !
  Világ a MONSANTO szerint – Teljes megdöbbentő film


  MONSANTO ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ CÉGEK,
  EZÉRT ÓVAKODNI KELL TŐLÜK NAGYON !


ENDGAME – Végjáték – A Világ leigázásának forgatókönyve (Alex Jones)

Akik ide látogatnak, biztos mindannyian láttátok már a WAKE UP CALL – Ébresztőfilm c. 2,5 órás alkotást, mely az átlag “birka” (Sheeple) gondolkodáson túlmutató információk megszerzésének egyik nagy lépése volt.
Ennek a fontos tudásnak a megszerzésében további segítséget nyújthat Alex Jones Végjáték c. filmje.

Kik is a világ igazi irányítói? A demokratikusan és kevésbé demokratikusan hatalomra jutott kormányok, vagy egy árnyékkormány, ami a háttérből irányítja az eseményeket. A legtöbb ember szerint semmi esély nincs a második eshetőségre, hiszen még csak nem is hallottak soha a Bilderberg csoportról vagy más titkos társaságokról. El sem tudják képzelni, hogy olyan erők irányítsák a világot, amikről még csak nem is tudnak, és hogy egy viszonylag kis csoportnak olyan hatalma legyen, amivel befolyásolni tudja a világ nagy eseményeit.
Valóban sok ember tudta és közreműködése kell a világot meghatározó események lebonyolításához? Én nem hiszem.
Ebben a filmben Alex Jones fölvázolja a világot irányító elit történelmi útját, eszközeit és jövőbeni terveit.


DENVERBEN Obama, cégvezetők, és teljes terror-riadó próba – Földalatti bázisra menekülnek ???


  Az USA teljes terror-riadó próbát tart mától DENVER-ben (igen, pont ott…milyen érdekes) és elrendelték a DEFCON1 fokozatot. “Statárium-kijárási tilalom próbát tartanak….. (vajon mire készülvén ? kérdezhetnénk).
Neve: Operation Mountain Guardian, a terrorism-based, full-scale emergency exercise, 4 elsődleges és 6 egyéb helyszínen.
Denverből ITT láthattok élő bejentkezéseket Alex Jones egyik riporterétől, aki filmez addig, míg le nem tartóztatják majd.

AKI NEM HALLOTT MÉG A VILÁG 2.LEGNAGYOBB és az USA LEGHATALMASABB repülőteréről, a DENVER AIRPORTRÓL, azoknak javaslom EZT A RÉSZLETES CIKKET és a VIDEÓKAT, miért félelmetes ez a horogkereszt alakú kifutópályákkal rendelkező 5 Manhattan méretű, szabadkőműves-Illuminati titkos társaságok által a semmi közepén épített, több emelet mélybe nyúló földalatti bázissal rendelkező, természetellenesen morbid festményekkel, démonokkal és vízköpőkkel ékesített repülőtér és Bunker…ami alatt eltűnik egy egész folyó….ÉRDEMES ELOLVASNI és joggal felmerül a kérdés. Kik ezek egyáltalán, akik ilyet építettek? Minek? Milyen céllal és mi folyik a mélyben, ahová hatalmas szellőzők biztosítják a levegőt ???


DENVER INTERNATIONAL AIRPORT with HUGE UNDERGROUND BUNKER of ILLUMINATI Freemasons


Érdekes egybeesés, hogy ezzel egy időben OBAMA is Denverbe érkezik majd és ott lesz Szeptember 26-27 idején…
Miért furcsa ez most?: Mivel gyanús események sorozatába illik bele:

Tudjuk, hogy Szeptember 26-27-én lesz újra a Földhöz már jóval közelebb került ELENIN nevű égi objektum következő együttállása. Erről már több cikket is írtam és nagyon régen nem foglakoztatott egy közeledő üstökös, aszteroida annyi embert, mint az Elenin.
Főleg, hogy a NASA is felhívta dolgozói figyelmét egy bekövetkező geofizikai katasztrófára.
Korábbi cikkeket mindenről találtok a lenti linkeken.

Röviden annyi: amikor az Elenin – Nap – Föld egy vonalba került, minden alkalommal hatalmas földrengés rázta meg az egész Földet. A legutóbbi 2011. március 11-én Japánban. Nem kellene, hogy legyen összefüggés, de mégis van az adatok szerint. Ha nem hiszed nézd meg magad itt vagy a NASA oldalán !
MAI HELYZETE:

 Akkoriban még messzebb volt, most viszont már itt van nagyon közel. A jövő heti (Szept 26-27) együttállás után október 17-én lesz a legközelebb a Földhöz, október 31-én miután remélhetőleg pont elhúz a Föld előtt, bolygónk áthalad az Elenin csóváján, illetve annak maradékán. 
Ezek a tények…feltételezésekből meg rengeteg van..ebbe nem is kívánok részletesen belemenni.
(hiszen korábban olvashattatok róla: pályája nem természetes…, az egyik legnagyobb Nasa szakértő szerint olyan, mintha valami irányítaná…, alakja piramishoz hasonló…, furcsa hangok jönnek róla a radarokon…, szóval…enyhén szólva nem szokványos).
Az Elenin viszont csak egy az 5 objektum közül, ami a Föld felé tart és most ősszel érnek ide:
Van még egy Levy nevű üstökös, 2 aszteroida és egy YU55 nevű kisbolygó, mely November 9-én a Föld és a Hold között fog (remélhetőleg) elmenni !!!

A vezetők a világ több részén SZÜNETET és leállást rendeltek el:
Leaders Around the Globe In Recess:

Az ENSZ nem ülésezik Szept 23 – Okt 10 között
A Brit Parlament Szept 15 – Okt 10 között
Az USA Szenátusa és a Kongresszus nem ülésezik Szept 25 – Október 2 között
Az ausztrál parlament sem ülésezik
A német miniszterelnök semmilyen eseményt nem tervezett be.
Még a Pápa is Szeptember 25-én befejezi Németországban a programját és utána szünetet tart. 
EZZEL PÁRHUZAMOSAN számos nagy cég vezetője PONT ERRE AZ IDŐPONTRA érkezik Denverbe “konferenciákra”. :
Coca-Cola, Nemzetbiztonsági Szimpózium lesz…stb)

Pont ezekben az időkben és pont abban a városban, ahol az egyik legnagyobb földalatti bunker található. 

Ugye csak megjelenik az a NAGY MIÉRT ???

Something Big, Something Huge will happen ! Keep Safe

A Pentagon bejelentette 20,000 nehézfegyverzetű katona bevetését az USA határain belül


Fehér Ház kapott a NASA-tól tavaly és a világűrből érkező támadásról ír, amivel a nemzet szembesülhet. (John P. Holdren aláírásával).


A NASA felhívása dolgozóihoz egy bekövetkező geofizikai katasztrófára

OMG 9/11 #2 Tomorrow AgainPont mint 10 évvel ezelőtt! Ugyanolyan gyakorlatot terveznek.
Emiatt hitte mindenki az éles akciót gyakorlatnak…. De ne legyen igazam!
Az is lehet, hogy a gyakorlat csak álca az eseményeket ismerve:
pont az elterelés lesz a cél. Valamire készülnek és a rengeteg katona és bevetési egység fel sem fog tűnni senkinek, ha a Rendőrállam működésbe lép…

U.S Govt. Plan Mass-casualty Training Exercise On Sept. 11, 2011, Similar To Prior 9/11 Attacks
Military Drill – September 11, 2001 False Flag Attack 

On the morning of 9/11 itself drills mirroring the attacks were taking place at the same time as the “real” hijackings happened.

Moreover two years prior to the Sept. 11 attacks, the North American Aerospace Defense Command conducted exercises simulating what the White House says was unimaginable at the time: hijacked airliners used as weapons to crash into targets and cause mass casualties. One of the imagined targets was the World Trade Center. In another exercise, jets performed a mock shootdown over the Atlantic Ocean of a jet supposedly laden with chemical poisons headed toward a target in the United States. In a third scenario, the target was the Pentagon — but that drill was not run after Defense officials said it was unrealistic, NORAD and Defense officials say. NORAD, in a written statement, confirmed that such hijacking exercises occurred.

It said the scenarios outlined were regional drills, not regularly scheduled continent-wide exercises.”Numerous types of civilian and military aircraft were used as mock hijacked aircraft,” the statement said. “These exercises tested track detection and identification; scramble and interception; hijack procedures; internal and external agency coordination and operational security and communications security procedures.

WORLD REVOLUTION 2011 OCTOBER 15

FELHÍVÁS – KIÁLTVÁNY 

„Október 15. felejthetetlen nap lesz az emberiségnek. Ez lesz az első egész bolygót érintő állampolgári találkozó egy jobb világért.

Ez a forradalom már elkezdődött, készülj egy nemzetközi találkozásra az igazi demokráciáért. Itt az idő, hogy megszerveződjünk és elkezdjünk megosztani megoldási alternatíváinkat és ajánlatainkat a világgal.

A kezdeményezést a spanyol forradalom inspirálta, amit folytatnunk kell! (…)


Mi vagyunk a felháborodottak, a névtelenek, a hangtalanok. Ott voltunk, csendesek, de éberek, figyeltünk. Nem felfelé a hatalomra tekintve, de keresve az oldalt, és a megfelelő alkalmat arra, hogy egyesüljünk egymással.

Semmilyen politikai párt, szervezet, szakszervezet nem képvisel bennünket! Mi sem őket, mert mindenki, mindenki önmagáért beszél. Együtt akarunk egy olyan világot kialakítani, ahol az emberek és a természet az első, a gazdasági érdekek előtt.
A lehető legjobb világot akarjuk megtervezni és felépíteni.
Együtt meg tudjuk csinálni, és meg is fogjuk!
Félelem nélkül!


Az első szikrák az arab országokban szálltak fel, ahol ezrek vonultak utcára és foglalták el a tereket, emlékeztetve a kormányokat, hol is van az igazi hatalom.
Az izlandiak folytatták, elfoglalva ismét az utcákat, kimondva gondolataikat és döntéseiket a jövőről. 
Ez nem sokkal a spanyol események előtt történt, ahol a szomszédságokban, falvakban, városokban is elfoglalták az utcákat.
Most a láng gyorsan terjed a Franciaországon, Görögországon, Portugálián, Olaszországon és Törökországon keresztül, és a békés tüntetők sírásának visszhangja egész Amerikában és Ázsiában hallható, ahol új mozgalmak ütik fel a fejüket mindenhol. 
Csak egy globális forradalom képes szembeszállni a globális problémákkal. 
Eljött az idő mindenki számára, hogy visszafoglaljuk a nyilvános tereket, hogy vitázzunk egy új jövő felépítéséről. 

EZ EGY FELHÍVÁS A VILÁGFORRADALOMRA, OKTÓBER 15-ÉN. 
Hívjuk az embereket, hogy békésen foglalják el az utcákat és tereket a gyülekezésre, vitára és reflexióra.
A mi feladatunk visszakövetelni a közéletet, és összekovácsolni azt a világot, amelyben élni szeretnénk.

Foglald el a teret!!! Foglald el az utcákat!!! Világforradalom!”

World Revolution 2011. október 15.Május közepén egy békés tüntetéssorozat indult Saponyolországból és terjed azóta is egész Európában és néhány esetben a kontinensen kívül is. Békés térfoglalással egybekötött eszmecserék ezek az események, ahol a demokráciáról beszélgetnek mindazok, akik úgy érzik a demokrácia mai európai felfogása távol áll a valódi részvételtől. Október 15-ére meghirdették a Világforradalmat, hogy ezen a napon az egész világon egyszerre vonuljanak az emberek utcára.
“Egészen professzionális módon elhallgatja a hazai és a nemzetközi média is azt az eseményt, ami májusban Spanyolországban elindult” – kezdte Péterfi Ferenc a Civil Rádió Demokrácia MOST! című műsorának vezetője múlt szerdai adását, melyben a Világforradalom (World Revolution) nevű nemzetközi térfoglaló akcióról beszélgettek. Az adás itt meghallgatható: Demokrácia MOST! 
Valóban nehéz dolga van annak, aki a Facebookon már magyar nyelven is megtalálható kiáltványról szeretne olvasni. Az egyetlen hely – a közösségi oldalon kívül -, ahol magyarul is lehet olvasni az eseménysorozatról a GlobalVoices oldal magyar nyelvű kiadása. A vezető nemzetközi hírportálok közül a Guardian számolt be részletesebben is a tucatnyi spanyol nagyvárosban zajló megmozdulásokról.
Miről van szó?
“Ezrek vonultak utcára Spanyolországban tiltakozva a korrupció, a munkanélküliség, a megélhetés bizonytalansága és a kétpártrendszert előnyben részesítő politikai struktúra ellen” – olvasható a GlobalVoices oldalon. Május 15-én kedődött a tüntetés a spanyol fővárosban, néhány nappal az ottani regionális választások előtt. A demonstráció a következő napokban ülősztrájkként folytatódott Madrid főterén, a Puerta del Solon. A résztvevők itt vertek először tábort, amit aztán először több más spanyol, később más európai nagyvárosban is követtek.
Madrid, Puerta Del Sol

Tüntetés Madrid főterén a Puerta Del Solon (forrás: globalvoicesonline.org)
A tereken kialakuló spontán beszélgetésekből mostanra már szervezett gyűlések és megfogalmazott célok lettek. E célok már sokkal általánosabbak, mint a korrupció és a munkanélküliség elleni harc. Mindezek feltételéül mára már a valódi demokrácia megteremtésének lehetőségeiről folyik a párbeszéd. A táborokban és gyűléseken kisebb csoportokban mindenki elmondhatja, mit jelent neki a demokrácia. A már megfogalmazott gondolatok szerint az, amit ma Európában demokráciának hívunk voltaképpen minimalizálja a társadalmi folyamtokban való állampolgári részvételt. A demokrácia reprezentatívabb formájának elősegítését követelik, és a hatékonyabb állampolgári részvétel eszközeinek támogatását. Mindezzel pedig a politikai átláthatóság megteremtését, a korrupció felszámolását és a hatalmi ágak hatékony szétválasztását szeretnék elérni. Céljuk végül feladni a leckét demokráciából a vezető politikai hatalomnak: egy megvalósítható alternatíva felmutatása a jelenlegi rendszerrel szemben.
Spanyolországban a tüntetők ellen már május 16-án kivezényelték a rendőrséget, miután az ország választási hatósága kijelentette, hogy a tüntetés sérti a spanyol választási törvényeket és felszólította a kormányzatot az intézkedésre – olvasható a Guardian oldalán. A GlobalVoices egyik magyar fordításban is megjelenő írása pedig arról számol be, hogy május 27-én “a barcelonai tüntetők üzeneteiben az állt, oszlatják őket” A hivatalos kommunikáció szerint azonban ez nem oszlatás volt, csupán a közterület-fenntartók munkájának biztosítása érdekében ürítették ki a teret.
A világszerte megrendezésre kerülő békés demonstrációkra felhívó vagy azokat megörökítő bejegyzések, videók a legkülönbözőbb tag-ekkel jelentek meg a közösségi és megosztó oldalakon, ami megnehezíti az események nyomon követését. A GlobalVoices oldal egyik írásában összegyűjtötte leggyakoribb tag-eket. Hasonlókról olvashatunk ugyanitt egy magyar nyelvű írásban is.
A mozgalom Magyarországra is eljutott TELJES CIKK FOLYTATÁSA….