Regionális és elektronikus pénz Magyarországon – Magyarországra már bevezették az eurót

Lehet, hogy ez most kicsit száraz lesz, de mindenképp érdemes végigolvasni, főleg a második részét !

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));


“Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-án adta ki a 18-i 2000/46/EK jelű irányelvét, amelyben rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, e tevékenység folytatásáról és körültekintő felügyeletéről. Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe. Az említett törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről szól. A törvény leszögezi, hogy az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását.

Különböző adatok vannak forgalomban arról, hogy pontosan milyen nagyságot ér el az az összeg, amit Magyarországnak az Európai Unió számára át kell engedni.Pavics Lázár pénzügyi szakértő adatai alapján az évi egy összegben történő befizetés, valamint az átengedett vám- és áfabevételek 1440 milliárd forintot tesznek ki. Ez az az összeg, amit Magyarország évente fizet az Európai Uniónak tagsága fejében.
Dr. Halász József 2006. szeptember 3-án közzétett írásában azt állítja, hogy Magyarország évente 4046 milliárd forintot enged át az Európai Uniónak. Az 1989-től 2004-ig terjedő időszakban pedig 8866 milliárd forintot engedtünk át Brüsszelnek a magyar Külügyminisztérium, az MNB és a KSH adatai szerint a vámok leépítésével, az úthasználati díj elengedésével és más vonatkozásokban a viszonosság mellőzésével.
Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. azzal számol, hogy 2007és 2014 között mintegy 8 ezer milliárd forint “támogatás” hívható le megfelelő pályázatokkal. Ezeknek az összegeknek a felét – s ezt a szakértők többsége se vitatja – Magyarország fizeti be az Európai Uniónak, azaz olyan pénzek visszaszármaztatásáról van szó, amelyeknek legalább a felét Magyarország már előre átadta az Európai Uniónak.”
Mit tegyenek az önkormányzatok?
Az ide érkező lehívható pénzeket sikeres pályázatok nyomán az önkormányzatok is megszerezhetik maguknak a helyi gazdaságok fejlesztésére. Az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési Terv 2. a központi régiónak, azaz Budapestnek adná a lehívható EU-s pénzeknek a nagyobbik felét. Ebből következik, hogy Magyarország hét másik régiója kevesebbet kap, mint a központi.
Az lenne az előnyös, ha az említett lehívható euró-milliárdok központi fedezeti alapba kerülnének és ugyanilyen mennyiségben elektronikus pénzt – e-forintot– bocsátana ki az állam. Korábban az volt a gyakorlat, hogy az állam 100 %-os tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Bank bocsátotta ki a forgalomban lévő hivatalos pénzt, a normál forintot. Most azonban az MNB a különböző nemzetközi pénzügyi szervezeteknek küldött jelentéseiben már leírja, hogy átállt a passzív oldali pénzszabályozásra.

Mit jelent az aktív oldali és mit a passzív oldali pénzszabályozás? 
Az aktívpénzkibocsátás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank a magyar állam monetáris felségjoga alapján, azaz az állami szuverenitás jogán, maga bocsátja ki a pénzt. Ez a pénz nem hitelpénz és nem is kell rá kamatot fizetni. Ez a valódi magyar fizetőeszköz, a normál forint.

A passzív oldali pénzszabályozás azt jelenti, hogy a Nemzeti Bank most már csak várja, hogy távolról, azaz külföldről mennyi deviza érkezik az országba befektetés, hitel, vagy spekuláció révén. Ezt a pénzt a Nemzeti Bank csak befogadja. Mindössze annyit tesz, hogy a devizát denominálja forintra és a rendelkezésére álló monetáris eszközökkel – kamatszabályozással, kötvények kibocsátásával, sterilizációs műveletekkel, a tartalékráta megállapításával – igyekszik meghatározni a forgalomban lévő pénz mennyiségét, elsősorban a denominált, azaz magyarosított forintot.
A denominált forint nem normál magyar fizetőeszköz többé, hanem külföldről ideérkezett deviza, hitelpénz, amiért kamatot kell fizetni. Ez tehát csak magyarosított külföldi deviza, kvázi-forint. Az az óriási különbség a két forint között, hogy az egyik hazai kibocsátású és gyakorlatilag ingyen van, a másik viszont külföldi hitelpénz és tetemes kamatot kell utána fizetni.
További különbség az, hogy többé már nem a Nemzeti Bank határozza meg: mennyi pénz, azaz közvetítő közeg áll a termelő gazdaság rendelkezésére, hogy az működni tudjon, hanem ezt most már a külföldi beruházó bankok, befektető alapok, nemzetközi pénzintézetek, vagyis a nemzetközi pénzügyi közösség határozza meg.
Röviden a pénzvilág dönt arról, hogy mennyi pénzt akar beküldeni Magyarországra, hogy a magyar gazdaság működhessen. A passzív oldali pénzszabályozással Magyarország lemondott a saját pénzéről és a termelő gazdaságot kiszolgáló pénzmennyiség szabályozásáról.
Áttörhető-e a pénzvilág diktátuma?
Igen, áttörhető, mert a jelenlegitől eltérő módon is lehet pénzt forgalomba hozni, és lehetővé tenni, hogy azt a magyar gazdaság szereplői az egymás közötti kapcsolataik kiszolgálására használják. Ehhez maga az Európai Unió segítette hozzá a magyar gazdaság szereplőit, elsősorban a vállalkozókat, amikor megalkotta azt az irányelvet, amely biztosítja a megfelelő elektronikus elszámolási technikát az emberek, a gazdasági élet alanyai között létrejött elszámolási kapcsolatokra.
Valamennyi önkormányzat, minden régió létrehozhat elektronikus pénzt, azaz az ellenőrzése alatt álló, a saját igényeit kiszolgáló helyi fizetőeszközt. Ahhoz, hogy ez az elektronikus pénz jól funkcionálhasson, biztosítani kell, hogy akadálytalanul át lehessen váltani a hivatalos pénzre. Egy pénznem iránti bizalom azon múlik, hogy simán átváltható-e más fizetőeszközre. Az akadálytalan átváltást biztosítja, ha annyi elektronikus pénzt bocsátunk ki (önkormányzati, regionális vagy országos szinten), amennyi normál pénz a rendelkezésre áll. Az EU-s irányelvek szerint, ha csak helyileg használják az elektronikus pénzt, akkor nincs is szükség arra, hogy normál pénzből 100 % fedezet álljon a rendelkezésre. Ez a normál pénz fedezet akár 5 vagy 10 % is lehet.
Az említett magyar törvény azonban sokkal szigorúbb, mert előírja, hogy a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetének Magyarországon 100%-osan meg kell lennie normál pénzben. Ha számításba vesszük a Brüsszelből lehívható euró-milliókat, akkor ezeket a milliókat a kibocsátandó elektronikus pénz fedezetére célszerű használni. Ebben az esetben a fedezeti célra letett euró kamatozik. A kibocsátott elektronikus pénz pedig forgalomban van és teljesíti a gazdasági közvetítő közeg minden funkcióját.
Hogyan nézne ez ki országos szinten?
A magyar kormány erre illetékes szerve, mondjuk az Államadósság Kezelő Központ, az ÁKK átveszi az önkormányzatoktól az Európai Unióból beérkező pénzt, és kamatot fizet érte. Ezt a kamatot az önkormányzat kapja, nem pedig valamilyen külföldi hitelező. Ezért a kamat is Magyarországon marad, és a magyar társadalom igényeire fordítható. Az önkormányzat azonban a forgalomba hozható pénzhez is hozzájut, mert a beérkezett euró mennyiségének megfelelő nagyságú elektronikus helyi pénzt hoz forgalomba. Az adott önkormányzat területén ezt használják saját céljaikra. Itt elsősorban a helyi gazdálkodási folyamatok közvetítéséről van szó, a helyi termelés és fogyasztás cserefolyamatainak a lebonyolításáról.
Ezáltal többlet fizetőeszköz kerül be a gazdaságba. Ma az a helyzet, hogy miközben a bankrendszer, a befektetési alapok – megfelelő fedezettel és jövedelmezőséggel – nem tudják megfelelően elhelyezni fölösleges pénzeiket, addig a termelőgazdaság, ahol az értékelőállítás folyik, fuldoklik a pénzhiánytól. Van elegendő mennyiségű nyersanyag, munkaerő és elvégzendő munka. E három tényező összekapcsolásához szükséges közvetítő közeg, a pénz, azonban nem áll kellő mennyiségben és olcsón rendelkezésre. Az elektronikus pénzzel olyan mennyiségű többlet-fizetőeszköz kerül be a gazdaságba, amely az egész gazdasági életet fellendítheti, munkahelyek tíz- és százezreit hozhatja létre, és a segélyezett munkanélküliek százezrei ismét adófizető polgárok lehetnének.

Magyarországra már bevezették az eurót
Az, hogy mi az euró bevezetésének dátuma, értelmetlen kérdés. Az eurót ugyanis már évek óta bevezették Magyarországon. Itt legfeljebb a névleges forint, azaz a denominált devizaként működő félfüggetlen, magyarosított külföldi pénzfeladásának dátuma van még hátra. Jelenleg az euróval együtt annak denominált változata, a névleges-forint is jelen van. Az új helyzetben már nem lesz forgalomban denominált forint, és egyedül az euró marad a hivatalos fizetőeszköz. Amikor már csak euró lesz forgalomban, akkor veszi kezdetét a magyar gazdaságban az euró diktatúrája.
Ma jobb a helyzet, mert három pénz között választhatnak azok, akiknek a gazdasági tevékenységéhez pénznek nevezett gazdasági közvetítő közegre van szükségük. Az egyik lehetőség az euró (vagy más deviza, például dollár), a másik lehetőség a külföldi deviza denominált magyar változata, a névleges-forint és a harmadik pénz, aminek a felhasználására most már minden törvényes háttér megvan (Európai Uniós és magyar), a regionálisan kibocsátott és felhasznált elektronikus-pénz.
Amikor az MNB diszkréten arról tájékoztatja a külföldi pénzügyi szervezeteket, a pénzvilág irányító intézményeit, hogy ő már csak passzív pénzszabályozást végez, ezzel azt közli velük: “Tiétek Magyarország, úgy működtetitek gazdaságát, ahogy akarjátok, mert tőletek függ, hogy mennyi eurót vezettek rá gazdaságára”. Ha viszont az egyes önkormányzatok, és területi régiók, továbbá az Európai Unió régiójaként Magyarország egésze vállalja elektronikus helyi pénz kibocsátását, akkor ezzel nagyfokú pénzügyi önállósághoz juthat. Az illető régió vagy önkormányzat vezetése saját szükségletei szerint dönti el, hogy mennyi helyi pénz legyen forgalomban.
Mire lehet használni a helyi pénzt? Helyi pénzből meg lehet építeni az utakat, a gátakat, a belvíz elvezető csatornákat, a települések szennyvíz csatornáit, ivóvízellátását, továbbá parkokat lehet kialakítani, lakásokat és családi házakat építeni. Egy-egy nagyobb régióban minden szükséges anyag, munkaerő és tudás biztosítható e munkafeladatok elvégzéséhez. Csak azt kell normál pénzből beszerezni, esetleg külföldről behozni, amihez mégis különleges technológia, gép vagy tudás kell. Ebből is látszik milyen pazarlást jelent külföldről idehozott hitelpénzből építeni az utakat, és ppp-rendszerben (public-private-partnership-ben, magán-köz-társulás-ban) finanszírozni nagyberuházásokat.
Szüksége van-e Magyarországnak a forint teljes feladására?
Nincs szüksége rá. Sőt kifejezetten hátrányos a magyarok számára. Az euró jelenleg is törvényes fizetőeszköz Magyarországon, bevezetésének előnyei és hátrányai részben már érvényesülnek a gyakorlatban. Az euró, mint uniós valuta, bevezetése nem pénzügyi és gazdasági, hanem politikai kérdés. A közös európai valuta pénzügyileg testesíti meg az Európai Uniót, mint nemzetek feletti birodalmat. E nemzetek feletti struktúrának az egyik kohéziós eszköze, amely a különböző nagy hagyományú nemzetállamok homogenizálódását segíti elő.
Amikor egy ilyen közös birodalmi pénz van forgalomban, az törvényszerűen a birodalom centrumaiban koncentrálódik, miközben a perifériákból kiáramlik a pénz. Magyarország az Európai Unió perifériájához tartozik. Ezért innen jelenleg is óriási mennyiségben áramlik a pénz a birodalom centrumaiba, évente 5-6 milliárd euró.
A forint teljes és végleges feladása, és az euró kizárólagossá tétele csökkentené Magyarország pénzügyi és gazdasági mozgásterét. Az euró kizárólagossá tétele a ma még rendelkezésre álló lehetőségekről való lemondást jelenti. Gazdasági és pénzügyi értelemben az jelenti a nagyobb szabadságot, ha minél nagyobb mennyiségben, minél többféle pénzt használhatunk a termelőgazdaság, az értékelőállító tevékenység közvetítésére. Magyarországnak nincs szüksége arra, hogy tovább korlátozza pénzügyi és gazdasági önrendelkezését, és tovább csökkentse gazdasági szabadságát. Ezért az Magyarország érdeke, hogy soha ne mondjon le a forintról. Ugyanakkor használja ki az eurót arra, hogy mint Európai Uniós pénz, a Magyarországon különböző szinteken forgalomban lévő önkormányzati, regionális és országos elektronikus pénznek a fedezetéül szolgáljon.

Ezt pedig sokan kérték tőlem, így megosztom:
“Ha azt még fel tudnád vállalni, hogy a cikk végére leírod a különböző nagy nézettségű TV-csatornák telefonszámait, amiken lehetne követelni, hogy Drábik Jánost hívják meg ismét a különböző műsorokba, akkor az minden bizonnyal nagy hatást váltana ki, ugyanis ha sokan kérik ugyanazt egy Tv-csatornánál akkor azt előbb-utóbb teljesíteni szokták. Ezt biztosra tudom!

Segítségül összeírtam a potenciális csatornákat, ahova ha sokan kérjük, meghívhatják adásba Drábik Jánost

06-1-877-0800 ATV
06-1-877-0500 ECHO TV
06-1-353-3200 mtv 1
06-1-759-5000 mtv 2
06-1-759-5050 Duna Tv


Előre is hálás köszönet, ha segítesz hozzájárulni, hogy minél több változtatni kívánó ember tudomást szerezzen a már létrejött Drábik János alapítványról.”

2007

Dr. Drábik János: Az emberközpontú világrend
15. fejezet
Reklámok

A devizahitelekkel kapcsolatban írnék pár szót+Kásler Árpád a Csaba TV háttér című műsorában

Kibővítettem a cikket a legfrissebb Kásler Árpáddal készült beszélgetéssel. Minden információt, amiről beszélni szoktunk, a lehető legérthetőbb módon elmagyarázza. 

“Minden adós kárpótolva lesz ! 
Ha ehhez rendszerváltást kell csinálnunk, akkor rendszerváltás lesz!”

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

A devizahitelekkel kapcsolatban írnék pár szót. A hozzászólások és korábbi bejegyzések kapcsán is.
@Bankar. A válaszaidat én is elszoktam természetesen olvasni, mert érdekelnek. Ha tényleg benne dolgozol a rendszerben, akkor pláne. 
Sajnos én sem vagyok profi, sokkal inkább laikus a közgazdaságtanban, ezért inkább átvett anyagokat szoktam leközölni a blogon, amikkel általában azonosulni tudok.


– Az, hogy boldog-boldogtalan felvette, csak részben a polgárok hibája, hiszen mind a bankok, mind az autókereskedők, ingatlan-építők első számú prioritásként kínálták és csábították felvételre az embereket. Az elmúlt évek árfolyamát mutogatva, mondván, hogy eddig sem nagyon emelkedett, drasztikusan ezután sem várható.
És mindenkinél döntő volt a havi törlesztő, amit kínáltak. Sosem felejtem el a Suzuki szalonoknál virító hatalmas NULLÁKAT, az ingyen elvihető autókkal….
Hibásak a polgárok, hogy felvették, de egy nagy összekacsintás volt a Bankszövetség, a PSZÁF és az akkor regnáló kormány (“tudjukkik”….) között.

Igaza van Kásler Árpádnak maximálisan abban: “A PSZÁF mit felügyel, ha a jogerős ítélet után sem számoltatja el a bankokat és mit csinált eddig ?”

Vagyis ha tudta, akkor ez miért lehetett így ? Amikor Ausztriában, Hollandiában nem tehette egyik bank sem, mert nem voltak ennyire a  banknak kedvező feltételek! Sőt TILOS VOLT a devizahitelezés!
Ha nem tudta a PSZÁF, akkor mi a francot felügyel a nevében is pénzügyi szervezetek állami felügyelete?


Saját megjegyzéseim még:
– Az árfolyamkockázat, amivel a bankok játszanak ilyen esetben elvileg őket is érintené. A bankok is devizákkal játszottak, de rajta vesztettek !
Svájci frankot pl. a büdös életben nem vásároltak akkora mennyiségben, mint ahogy kihelyezték papíron. Egyszerűen csak abban könyvelték, mert számukra ez “business” volt.
A kezelési költséget is ebben számítani, amit Margitka és Jucika néni banki alkalmazottak, illetve a számítógépes rendszer az ügylettel “bajlódott” – Ez viszont a pofátlanság kategóriája.

Etikát nem várhatunk a banktól, de valamiféle tisztességes üzleti magatartást IGEN!
Kásler Árpád a Csaba TV háttér című műsorában 1.rész– A Kásler Árpád által indított ügyben is nem véletlenül nyert jogerősen a kisember a bankkal szemben. Mivel bizonyítottá vált a törvénytelenség egy másik tétele is:
“ezreket károsított meg a devizahitelek folyósítása során elkövetett tisztességtelen árfolyamnyereség segítségével”.

És “visszamenőleges hatállyal semmis, a bank azon eljárása, hogy eladási árfolyamon számolja fel a költségeket, ha vételi árfolyamon folyósított. “


Arról NEM A HITELFELVEVŐ TEHET, ha a bankja, nemcsak hogy vele nyeleti le az árfolyamkockázatot, amit bebukott mindkét fél (bank és hiteligénylő), de devizában számolja a hitel kezelését is aktuális árfolyamon, amit az eladási árfolyam %-ban számol ! (tehát a magasabból kalkulálja ki)….

Pedig a BANK vételi árfolyamon folyósított ! Na ez az a kategória, ami már NEM ETIKA, NEM TISZTESSÉG, HANEM A JOG ÉS A BŰNCSELEKMÉNY KATEGÓRIÁJÁBA TARTOZIK! 


A 2008-ban kirobbant válságban bankmentő csomagokkal milliárdnyi dollárt pumpáltak bele a bankokba az adófizetők pénzéből, hogy szegénykék nehogy csődbe menjenek, mert az megrengeti a világgazdaságot. Ezt várták el az Unió államaitól és az USA-ban is.
Ja, és az árfolyamnyereség plusz bevétele után nem fizette meg az adót a BANK. Azon milliárdok nem hiányoznak senkinek a központi költségvetésből ? 


Ez az én magánvéleményem. De mondjátok nyugodtan, ha tévedek!  
SBGBuddha (O.László)
/A fenti kép természetesen csak illusztráció és nem hazánkban készült./

Az évszázad csalása a deviza alapú hitelezés és számviteli bűncselekmény is!

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Haladunk előre az igazság útján. Bár nagyon apró léptekben, de személy szerint bízom benne, hogy ezt már nem fogják tudni visszacsinálni! Mert tudjuk mi folyt és Neked is tudnod kell róla. Ha nem zavar, hogy százezreket loptak el tőled ügyes tolvajok, akkor ne is foglalkozz vele, de ha igen, akkor tanuljunk együtt, mennyire nagyobb üzlet bankot alapítani, mint bankot rabolni. 

Az első teljesen legális és bevett trükkökkel milliárdokat keresnek, az utóbbiért mehetsz 10évre börtönbe. Pedig az igazi bűnözők öltönyben és nem rabruhában járkálnak. A mai napig….  
Képben kell lenned, ez az egyetlen “fegyverünk”. 

Varga István, az MNB Felügyelő Bizottsági tagja szerint nemcsak az évszázad csalása a banki deviza alapú hitelezés és a szerződések, de még ráadásul számviteli trükközés is folyik. 

Kapcsolódó cikkek:
Kásler Árpád védelmében, akit OTP-Csányi megfenyegetett !!! Itt az idő emberek! Egy jó ügyért!
Drábik János: A bankok bűnei, avagy a megszegett 10 parancsolat
Szégyellje magát az a magyar, aki még ezek után is tudatlan BIRKA !
Ébredj rá ! Miért izzik a levegő Magyarország körül… Mi az igazi probléma?
A magyar államadósság visszafizetését meg kell tagadni – interjú Dr. Drábik Jánossal
Az IMF igazi arca ! – Csak hogy mindenki tisztán lásson végre!

Drábik János:A bankok bűnei, avagy a megszegett 10 parancsolat

Mi lesz azon a napon a világgal, amikor rájön az emberiség, hogy a pénz nem más, mint magánemberek által kiadott, színes papírdarab, ami mögött az ég egy adta világon semmi más nem található, mint az a bizalom, amelyet mi fektetünk bele ezekbe a papír fecnikbe?

Dr. Drábik János értelmezi a bankok tízparancsolatát, amelyet be kellene tartaniuk. Ezek közül, hogy néhányat említsünk:
Fedezet nélkül ne bocsássanak ki pénzt;
a pénzkiadás joga az államok és nem a magánemberek joga legyen;
ne lopják el a befektetők pénzét;
csak a befektetők pénzét adhassák ki kölcsönbe;
a kamatos kamat, mint uzsora büntethető legyen.
Egyéb érdekes kérdéseket feszeget még a műsor. Mindenkinek ajánlom megtekintését!

Szégyellje magát az a magyar, aki még ezek után is tudatlan BIRKA !

Ha hajlandók az emberek ilyen tudatlanok maradni, akkor ne csodálkozzanak, hogy BIRKÁNAK nézik őket a spekulánsok és a pénzügyi vágóhídra terelik őket! SZÉGYELLJE MAGÁT, AKI MÉG ITT TART ! Mindenkinek kutya kötelessége képeznie magát!

Ha nem akar kiszolgáltatott lenni, ostoba tudatlan birka, aki vígan óbégat, miközben terelik a vágóhídra… TESSÉK TANULNI ! (Drábik János)
Ebből a videóból alap tudást kaphatsz sok mindenről, ami a pénzeddel kapcsolatos. Megérted, honnan jön és hová tűnik el!
Miért nem marad meg se nálad, se a gazdaságban….

Ébredj rá ! Miért izzik a levegő Magyarország körül… Mi az igazi probléma?

A hétvégi események sokakat megerősítettek, egyeseket még dühösebbé tettek, de egyet biztosan állíthatunk van remény, hogy hihessünk abban : képes a magyar nemzet egységre, kiállásra és talán az összefogásra is !

Rengeteg támogatást kapunk most a Világ minden részéről, mely megerősítést adhat, hogy a világot uraló pénzkartell ellen fel lehet és fel is kell venni a harcot és a nemzet szuverenitása mindenek felett áll !

Tudom, sokan nincsenek tisztában a háttérben folyó gazdasági folyamatokkal és főleg megoldási lehetőségekkel. Őket szeretném képbe hozni néhány videóval, aminek megtekintése meggyújtja majd azt a bizonyos szikrát !


Az első: Vezér-Szörényi László – Mesteri csőd terv – Orbán Viktor történelmet ír vagy a csőd szélén táncol…. (– Viva Natura TV ~ 2012.01.20)

A második:  Vezér-Szörényi László – Drábik János : Mi az igazi probléma Magyarországon most ? (– Viva Natura TV ~ 2012.01.21) Műsor tartalma:
A magyar nemzet szuverenitásának a magyar önálló pénzkibocsátás lenne az egyik alapfeltétele. Vezér Szörényi László és Dr. Drábik János virtuális pénzügyminiszter és miniszterelnökként összefoglalja, azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Magyarország a jelenlegi csődhelyzetből sikeresen kikerüljön és a magyarság fennmaradhasson. Műsorunk vendégei kész programot nyújtanak a felelősen gondolkodó magyarságnak és döntéshozóknak.

Közben csak hogy megerősítést kapjunk, érdemes tudni és sokakkal megosztani a fenti tudásanyag mellett, hogy értékek harca is, ami most zajlik:

A világ legnagyobb életigenlő, családpárti szervezete elítéli az EU zsarolását Magyarország, egy pénzügyi nehézségekkel küzdő nemzet ellen.

FRONT ROYAL, Virginia (USA) Father Shenan J. Boquet atya, a Human Life International elnöke, felszólította Magyarország politikai vezetését, hogy keményen szálljon szembe az Európai Unió fenyegetőzéseivel, melyek arra irányulnak, hogy nem ad pénzügyi segítséget, ha bizonyos feltételeket nem teljesít. Ezek a feltételek, miként azt a magyarországi Magyar Nemzet napilap jelentette, a következők: az állam ejtse a korábbi szocialista miniszterelnök elleni korrupciós vádakat, és vegye ki az új alkotmányból azt a szakaszt, amely a házasságot férfi és nő közötti szövetségnek deklarálja.

“Ez színtiszta zsarolás. Az EU a pénzügyileg rossz helyzetben lévő tagállamait lényegében foglyul ejtette, majd feltételekkel “segítséget” kínál nekik, még ha azok a feltételek súlyos merényletet jelentenek is a nemzet kultúrájára és szuverenítására nézve”, mondta Boquet anya. 

“És ez csupán Magyarország küzdelmének kezdete nemzeti önállóságáért, életéért és családjaiért.”

“Az Európa Tanács, az EU végrehajtó testülete, szintén kibocsátott egy nyilatkozatot a héten, melyben eljárással fenyegette meg Magyarországot új alkotmánya miatt, mondván, hogy “elszánt arra, hogy minden erejét latba vesse a magyar alaptörvény EU törvényekkel való összhangjának elemzésére, és fenntartja magának a jogot minden olyan lépés megtételére, melyet szükségesnek ítél, nevezetesen jogsértési eljárás megindítására az EU szerződés 258. paragrafusa értelmében.”

“Tudatni kívánjuk Magyarország népével, és különösen annak politikai vezetőivel, hogy világszerte sok amerikait és keresztényt tölt el lelkesedéssel bátor “húsvéti alkotmányuk”, amely határozottan szembemegy az Európában uralkodó radikális világi életellenes és családellenes tendenciákkal”, mondta Boquet atya.

“Felismerve azt, hogy azok a nemzetek, melyek magukévá tették az abortuszt és eltaszították a hagyományos családot, demográfiai zuhanórepülésben vannak, a magyarok más utat választottak: a jövőbe vetett remény útját.

Összeegyeztethetetlen a lelkiismerettel az a módszer, mellyel az EU senki által nem választott vezetői Magyarországot és más tagállamokat arra kényszerítenek, hogy osztozzanak lassú öngyilkosságukban, ahelyett, hogy megerősítenék azt az egyetlen intézményt, amely az egyedüli jövőjüket jelentené a hagyományos családot.

“Ez a helyzet emlékeztet Britannia múlt novemberi fenyegetőzéseire, hogy megvonja a pénzügyi segélyeket azon afrikai nemzetektől, melyek, Magyarországhoz hasonlóan, felismerték, mi a házasság valódi eszmeisége és azt a törvényeikbe is rögzíteni kívánták”, mondta Boquet atya.
“A nyugati hatalmak életellenes, családellenes agressziója napról napra nyíltabban megmutatkozik, mivel már nem látják okát valódi céljaik elrejtésének. Az EU és az összes gazdag nyugati “fejlett” ország haladéktalanul hagyjon fel azon szuverén nemzetek pénzügyi és jogi kényszerítésével, melyek az életet választják a halál helyett.”

Eredeti angol forrás

Eszméletlen infók kerülnek elő a TRILLIÓ DOLLÁROS BOTRÁNY után nyomozva!

Lehet, hogy nagyon “belenyúltam a sűrűjébe” ezzel a TRILLIÓ DOLLÁROS nyomozással!
Ha napokig nincs frissítés, akkor nem a Marsra utaztam…  🙂 
Eszméletlen infók kerülnek elő! Például ez a kép egy kötvényről, mely igazolja a Trillió Dolláros történet valódiságát.

A következő fotó, mint bizonyíték érkezett… 
Rajta egy Fülöp-szigeteki aranyról szóló
500 DODECALLION USD 
(5 és még 45 NULLA van utána) értékű kötvény a
CFR TRILATERAL COMMISSION
által jegyezve! Ilyen kötvényeket lopott el a Vatikán, Daniele Dal Bosco főkincstárnok és az olasz állam segítségével. Giancarlo Bruno a Világgazdasági Fórumtól majd Silvio Berlusconi is próbálták pénzzé tenni az ellopott kötvényeket. 

Hogy miért is érdekes ez ? Mert ha valaki szóba hozza ezt a szervezetet, rögtön rásütik a tudatlanok, hogy Ő bizony összeesküvés-hívő ! Mivel két legjelentősebb és mégis titokban működő szervezet a világon a CFR = Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa) és a Trilateral Comission. 

Csak azok kedvéért mondanám, akik nem tudnák, hogy az egész bolygót Irányító Elit, az Illuminati, a piramis csúcsa, amiről beszélek, akik a döntéseket hozzák országokról, háborúkról, kormányokról…de még az olaj világpiaci áráról is…
……………………………………………………………………………………………….
…………………… 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Azok számára, akik még csak mostanában léptek ki a Mátrixból és nem tudják pontosan miről is van szó: 
Gyakorlatilag egy elképesztő méretű agytrösztről beszélünk, amelyben mindkét nagy amerikai párt képviselői jelen vannak. Nincs olyan területe és szegmense a  nemzetközi politikának, illetve gazdaságnak, ahová ne érne el a kezük, ahol ne ülnének képviselőik a washingtoni minisztériumokban, nemzetközi szervezetekben, igazgatótanácsokban, felügyelő bizottságokban.
Egyesek szerint az elmúlt közel 90 évben az USA kormánya nem tett olyan s
tratégiai lépést, amit ne a CFR javasolt volna, vagy legalábbis ne hagyott volna jóvá.

A tagságról egy pár szó: 
Információk szerint kb. 4000tagja van, ami első hallásra talán soknak tűnik, de mivel a világot uraló mindenkori Világkormány és egy majdani Új Világrend – a New World Order bevezetése a céljuk, így már nem is tűnik olyan soknak!
Kizárólag amerikai állampolgárok és cégek lehetnek tagok; a tagság élethosszig szól.
Az egyéni tagok húsz százaléka (tehát kábé 800 ember) az USA kormányának egykori vagy jelenlegi tagja:
az eddigi összes CIA-igazgató, a védelmi, gazdasági és külügyminiszterek, a Világbank elnökei, a FED vezetői, de tag (illetve tag volt) Kennedy elnök, Bill Clinton és természetesen az általunk már feldolgozott Bilderberg-csoport valamennyi amerikai tagja. 1948 és 1976 között valamennyi amerikai elnökjelölt (Barry Goldwater kivételével) CFR-tag volt.

Chester Ward nyugállományú ellentengernagy, a CFR egykori tagja azon kevesek egyike, akik utólag úgy merték elmondani a véleményüket, hogy (17 év tagság után) vélelmezhetően tudják, miről beszélnek.

Nos, az admirális mondandójának veleje a következő:

”The main purpose of the Council on Foreign Relations is promoting the disarmament of U.S. sovereignty and national independence and submergence into an all powerful, one world government.”

”A CFR fő célja az Egyesült Államok szuverenitásának és nemzeti függetlenségének leszerelése, és a beolvadás egy mindenható világkormányba”. 

1921 óta jóformán minden amerikai elnök — Ronald Reagan kivételével — a CFR tagja volt. A CFR-tagok az amerikai társadalom életének gyakorlatilag minden terét befolyásolják, s mégis legtöbb amerikai talán sohasem hallott erről a titkos háttérszervezetről. Ennek egyik oka az, hogy több mint 170 újságíró, írói munkatárs és média-igazgató elkötelezett CFR-tag, akik sohasem írnak a szervezet belső munkájáról. Egyébként is tagság egyik feltétele, hogy tilos feltárni mi is történik a CFR összejöveteleken. A CFR főépületét, amely New Yorkban a 68th Streeten található meg, a Rockefeller-család ajándékozta még 1929-ben.A TC gyökerei Zbigniew Brzezinski 1970-ben írt Between the Ages /Korszakok között/ című könyvébe vezetendők vissza, amelyben a szerző nyíltan dícséri a marxizmust, az Egyesült Államokról azt írja, hogy elavult, és a világkormányt javasolja. Elgondolásai gyakorlatilag egyeznek a CFR egykori alapítója, a marxista Edward Mandell House “ezredes”-nek gondolataival. (E. Mandell House, Wilson elnök fő tanácsadója volt!)

1973-ban a többszörös milliárdos David Rockefellermiután elolvasta a könyvet, a könyv szerzőjét, montreáli születésű hitsorsosát Zbigniew Brzezinskit bízta meg a Trilateral Commission megalapításával, akinek a feladata volt 200 elit tag kiválasztása az Új Világrend kormányának vezetőségéhez. Rockefeller megvalósította a Brzezinski-féle forgatókönyvet!

Amint látjuk, Ward szerint a CFR egyáltalán nem amerikai patriótákból áll, hanem olyanokból, akik még az USA érdekeit is hajlandóak alárendelni az NWO-nek, illetve a Világkormánynak.

Az erősen konzervatív The New American folyóirat sem kertel, amikor azt írja, hogy a CFR „internacionalisták klikkje” (a coterie of internationalists), tagjai pedig az NWO építészei, akiknek lelkén nemcsak a kommunizmus kitalálása és hetven éven keresztüli támogatása szárad, hanem a koreai és vietnámi háború, az iraki és afganisztáni beavatkozás,  az Echelon-rendszer, valamint olyan fedő- és fiókvállalatok létrehozása, mint a Világbank, a NATO, az IMF vagy az ENSZ.  


“A Trilateral Commission nemzetközi jellegű, és eszköz a kereskedelmi és banki érdekek egyesítéséhez, hogy Amerikában a politikai kormány teljes irányítását kézbe vegyük. A Trilateral Commission szakértelemmel és összehangolt erőfeszítéssel igyekszik magához ragadni és egyesíteni a négy hatalmi központot – a politikában, a pénzügyekben, a szellemi téren és az Egyházban.” 

Az IMF igazi arca ! – Csak hogy mindenki tisztán lásson végre!

“Egy nemzetet kétféleképpen lehet leigázni:
 karddal, vagy adóssággal.”
(John Adams)

Még november közepén megírta a Világ Helyzete, aminek szemtanúi vagyunk most.
Hogyan eszik meg a pénzoligarchák a függetlenséget és szuverén nemzetállamokat.
Egyértelműen látszik már jó ideje, hogy óriási támadás alatt van Magyarország.
Nem, egyáltalán nem azért mert itt bármiféle diktatúra fenyegetne vagy a szólásszabadság felszámolása folyna.
Viszont iszonyatosan nehéz borotvaélen táncolni úgy, hogy a maffiától egy méterre próbálsz élni és életben maradni. Nem bírod már azt az uzsorát sem fizetni, amit eddig rád kényszerítettek és eldöntöd, hogy többé nem kérsz a maffiától való függésből. Próbálod megúszni úgy, hogy ne küldjenek rád bérgyilkosokat, de védelmi pénzt már nem bírsz és nem is vagy hajlandó nekik fizetni.

És ha vagy olyan bátor, hogy szembe menj és beszólj nekik miközben belülről is támadnak olyanok, akik ezt nem értik és a maffiával való megegyezést követelik, akkor
két dolgot tehetsz:
– vagy végigviszed a szabadságodért való harcot 
– vagy hagyod a francba az egészet és inkább behódolsz nekik. 

 Aki egy kicsit is körültekint a világban, láthatja, miként működik hatalmas propagandagépezet, hogy átkozott ellenségnek kiáltson ki olyan vezetőket, akik próbálnak kikerülni a nemzetközi pénzkartell elnyomása és kizsákmányolása alól és szakítani végre azzal az ortodox gazdaságpolitikával, mely a Zion-féle szervezett magánhatalom érdekeit nézi. Mert Európai-unió, Barroso, IMF, Hillary Clinton mind ugyanannak az erőnek a szószólói és intézői.
(Egyébként nyílt titok, hogy ők a Bilderberg-csoport tagjai is.) 


Hogyan lehetséges az, hogy MINDEN mai szóhasználatunkban civilizált ország el van adósodva?
A válasz természetesen a résztartalékra épülő bankrendszer.
A legfőbb nyomor kialakítója pedig a kamat.
Illetve az, hogy a két kezünkön meg lehet számolni, hogy hány ország központi bankja van állami tulajdonban. Mert a Magyar Nemzeti Bank is külföldi tulajdonban van…, így pláne nem nemzeti!


Magyarországra három indok miatt van szüksége az EU mögött álló pénzügyi csoportoknak:  Olcsó munkaerő, felvásárlópiac, jó adós.  

Ha csak a legminimálisabb tudásod van ezen összefüggésekről, akkor is joggal merülhet fel a kérdés, hogy a tegnapi események a forint mélyrepülése, a gazdaságunk összeroppantására tett erőfeszítések mind milyen irányba hatnak?
Minden elemző, tv-interjú, külföldi beszámoló hol köt ki végül? :

Megállapodás az IMF-el…DE
A magyar kormány nem akar megállapodni az IMF-el!
ÉS NEM IS SZABAD!
Mert ha megállapodnánk és elfogadjuk a rabszolgaláncot…akkor fel kell adni mindazt, ami a függetlenedés irányába hat…, persze akkor rögtön megnyugodna a piac! 

De az országnak nem pénz kell, mert van tartaléka – ebben szakértők is egyet értenek – pláne nem uzsorahitelre! És itt van a lényeg : A Földön minden országot tönkretett eddig az IMF és az általa diktált megszorítás, hiszen egyértelmű, hogy saját érdekeinek a védelmét biztosítja és garantálja, hogy megfelelő haszonnal pórázon tudja tartani az adott adóst
hosszú távon.

Ha csak 2 perced van, ezt nézd meg mindenképp:


 

Andrew Gavin Marshall, a RussiaToday vendégeként az IMF és a Világbank valódi szerepéről és az őket irányító érdekeltségekről beszél. 


Gazdasági bérgyilkosok tanmese 2 percben


Egy kicsit részletesebben megmagyarázva (szánd rá azt a 9 percet!):

Mivel az ország pénzt kölcsönöz így a SAJÁT központi bankjától, amit pénzt pedig kamatra adnak, ezért a képlet mindig az lesz, hogy adósság marad. Ugyanis ami pénzt a bank nyomtat, kamatra adja. Tehát ha a forgalomban lévő összes pénzt visszafizetnénk, még akkor is tartoznánk a kamat összegével. Na és honnan jöhet pénz ennek a kamatnak a fedezésére?
Természetesen csak a központi banktól, amely pénzt ismét kamatra ad. Ezért van az, hogy lényegében minden egyes forint a zsebedben valakinek az adóssága. Ezt az adósságot így szó szerint lehetetlen kifizetni, hiszen önmagát generálja.
(egyebek mellett ezért is 2 dolog elkerülhetetlen: INFLÁCIÓ és CSŐD.

Az egyetlen dolog amit lehet manipulálni, az az, hogy mikor legyen csőd, de hát ezt sem lehet a végtelenségig húzni.) Hogyha továbbra is adósrabszolgaként szeretnétek tengetni az életeteket úgy, hogy még a tartásotok költségét is ti fizetitek, akkor hajrá.

“Senki sem nagyobb rabszolga annál, mint aki annak tudatában él rabszolgaként, hogy ő szabad!” 

HOGY MI A MEGOLDÁS ??? , 
IZLAND
Az, ami miatt Izland nem szerepel a főáramú médiában
Mert Ő MEGTETTE !!!


A magyar államadósság visszafizetését meg kell tagadni – interjú Dr. Drábik Jánossal

AZ EGYIK LEGJOBB BESZÉLGETÉS – Érdemes teljesen végighallgatni !
Alapvető információk, ha szeretnétek tisztában lenni, mi vezetett a jelenlegi helyzethez, kik és hogyan irányítják a szálakat és milyen jövő elé nézünk, ha nem teszünk ellene valamit. Főleg azok számára mond sokat, akik túl vannak már jó néhány információn, beszélgetésen, “ébresztő filmen” és valamilyen szinten ráébredtek már, hogy mennyire nem azok mozgatják a szálakat, akiket a felszínen látunk és akiket úgy adnak el nekünk szerte a világban, mintha mi választottuk volna őket. Nagyon nyíltan beszél ezeknek a titkos társaságoknak a működéséről, céljairól és arról, hogy mennyire egy globális Világkormány létrehozásának előestéjén vagyunk most.


Forrás: http://www.drabikjanos.comhttp://www.tudatbazis.hu

Kapcsolódó cikkek:
Európa össze fog omlani, itt vagyunk a kapujában
ANONYMUS: A bankárok a probléma és a rendszerük
Paraziták egy bolygó testén – David Rockefeller
Aki nem fizet kamatot, le kell mészárolni – Churchill

Aki nem fizet kamatot, le kell mészárolni (Churchill)

Igazság a jelenlegi rendszerről és háborúkról.
Miért váltak elsődleges katonai célponttá azok az országok, melyek kivonták magukat a magánhatalommá szerveződött nemzetközi pénzrendszer diktatúrája alól?
Ez a maffia hogyan falja fel parazitaként az országokat szerte a világban?
Azon országok váltak elsődleges célponttá, melyek leváltak sikeresen a dollárról, eltörölték a kamatszedést és jólétet tudtak teremteni a parazita bankrendszer nélkül is.AZ IGAZSÁG LÍBIÁRÓL ÉS A JÓLÉTI JUTTATÁSOKRÓL, amiről a fenti beszélgetésben is szó van. FORRÁS ADATOK
This site presents the complete text of all three parts of
the GREEN BOOK by Mu`ammar al-Qadhafi. OR DOWNLOAD THE GREEN BOOK HERE

Part One of the Green Book Part Two of the Green Book Part Three of the Green Book